Felföldi László pécsi megyéspüspök áldozópappá szentelte Mihovics Szebasztián és Miklovits Attila diakónusokat június 22-én a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban. Az ünnepi szentmisén, melyen jelen volt Mayer Mihály nyugalmazott püspök is, a Pécsi Egyházmegye papsága koncelebrált.

A szentmise kezdete előtt Máger Róbert püspöki irodaigazgató, a székesegyház plébánosa röviden ismertette az egyházi rend szentségének második fokozatában részesült szentelendők életútját. Úgy fogalmazott, hogy Isten különleges kegyelmi időt engedett nekünk, hogy öt év elteltével újra papszentelést ünnepelhetünk a Pécsi Egyházmegye anyatemplomában.

2024 06 22 papszenteles 03

Máger Róbert külön köszöntötte azokat a zarándokokat, akik a szentelendőkért felajánlott hagyományos éjszakai gyalogos zarándoklaton vettek részt egy nappal korábban és tettek meg mintegy 40 kilométeres távolságot a Mecsek ösvényein, hogy aztán a papszentelés reggelére megérkezzenek a székesegyházba.

2024 06 22 papszenteles 12

A szentelésen jelen volt a Pécsi Egyházmegye papsága, a jelöltek szemináriumi elöljárói, családtagjaik, rokonok, barátok, papnövendékek és az Egyház közössége. A szentmise liturgiájában az evangélium felolvasása után kezdődött a szentelés szertartása, ahol egyenként szólították a szentelésre várakozó jelölteket.

2024 06 22 papszenteles 25

Felföldi László püspök felkérésére a szentelésen résztvevő szemináriumi elöljárók lehetőséget kaptak, hogy néhány személyes gondolatot megosszanak a jelöltekről a szentmise homíliájában.

2024 06 22 papszenteles 30

A szeretetteljes emlékképeket az elhangzás sorrendjében dr. Csépányi Gábor spirituális, Csepregi Róbert prefektus és Balogh Attila, az Esztergomi Szeminárium rektora osztották meg a jelenlevőkkel.

2024 06 22 papszenteles 26

Szentbeszédében Felföldi László megyéspüspök a papi élet három főbb pontjáról elmélkedett, melyek, ahogy fogalmazott, a stabilitást adják meg és amelyekhez a lelkipásztorok igazítani tudják papi sorsukat. Ez a három viszonyítási alap az emberség, a kereszténység és a papság szentsége. Mint kiemelte, a papoknak ebben kell emberi, keresztényi, papi küldetésüket megélve ellátni a feladataikat.

2024 06 22 papszenteles 47

A papi élet hívásáról ezekkel a szavakkal fordult a jelöltekhez: „Korunkban, amikor elindultok a papi élet útján, a hivatásban a legfontosabb a nyitottság az újra, valamint a készség a többre. Ehhez bátorság kell, de a ti papi életetekben már nem olyan az Egyház, mint régen volt, s nem olyan lesz, mint amilyen most. Az új, a megújuló Egyházat kell szolgálnotok, az élő Krisztus Egyházát. Nem egy nosztalgiahullámot, nem hagyományőrzést, nem bezárkózottságot, nem hivatalt, hanem az élő Krisztus Egyházában megtalálni a helyeteket.

2024 06 22 papszenteles 50

A pap közösséget teremt, a hitnek vagy a mi-nek a közösségében él, vagy sehogy. Hit és élet, igazság és élet, az én és a mi szétválaszthatatlanok. Csak annyiban lesztek papok, amennyiben közösségben éltek a Krisztust kereső, rátok bízott hívekkel. Jézus ma is hitet kér tőled, tőlem, tőlünk, ahogy minden csodájánál kérte a hit valóságát. Jézus ma is csodát akar tenni: a lelkek, a kapcsolatok, a családok, az elárvult gyermekek, a magukra maradt fiatalok gyógyító csodáját. Ma is és szolgálatotok minden napján kérdezni fog benneteket, ahogyan kérdezte Mártát Lázár sírjánál: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” (Jn 22,26)

2024 06 22 papszenteles 48

Sokan ragaszkodnak a megszokott útvonalakhoz és normákhoz, mert azok biztonságot nyújtanak számukra, de az egészséges emberi léleknek a biztos mutatója, az önazonosság stabilizálása. A személyes fejlődés magával hozza és szükségesnek tartja a kilépést a komfortzónánkból és merészen elindulni a számunkra új, még járatlan utakon. Ez lesz a ti utatok, a ti kihívásotok. Ez az új út ma az Egyház feladata, ez a ti feladatotok" - hangsúlyozta szentbeszédében Felföldi László püspök.

2024 06 22 papszenteles 69

A homíliát követően a szentelendők kinyilvánították, hogy Istennek tetsző módon élik meg szolgálatukat, majd engedelmességet fogadtak a főpásztornak, a püspök pedig csendben imádkozott azért, hogy az új papok vele egységben munkálkodjanak Isten dicsőségére és az Egyház javára. A szentelendők hűségük jeleként főpásztoruk kezébe tették kezüket.

2024 06 22 papszenteles 70

Ezután a jelenlévők elimádkozták a Mindenszentek litániáját, miközben a szentelendők a földre borulva fejezték ki Istennek való önátadásukat.

2024 06 22 papszenteles 83

A szentelés legfontosabb részében, a szentség kiszolgáltatásának lényegi mozzanatában a püspök, mint apostolutód, imádság és kézrátétel által átadta a Krisztustól kapott lelki hatalmat és küldetést a jelölteknek. A püspök fölszentelő kézrátételét követte a jelenlévő papok kézrátétele a jelöltek fejére annak jeleként, hogy az idősebb testvérek befogadták az új papokat az egyházmegye papi közösségébe.

2024 06 22 papszenteles 89

A felszentelés után az új papokra ráadták az immár papi módon viselt stólát és a miseruhát, majd a kezüket krizmával kente meg a püspök. Azután átadta nekik a kelyhet és a paténát, melyek a papi szolgálat legfontosabb eszközei a szentmise bemutatásában.

2024 06 22 papszenteles 103

Ezután az új papok békecsókkal köszöntötték az őket felszentelő főpásztort, majd valamennyi jelen lévő pap is békecsókkal köszöntötte az új paptársakat.

2024 06 22 papszenteles 109

A szentelés után a szentmise a szokott módon folytatódott. Az újonnan fölszenteltek koncelebráltak a szentelő püspökkel, majd megáldották a felszentelést végző főpásztort, aki a szentmise zárásában arra kérte a felszentelteket, osszák meg gondolataikat, érzéseiket a jelenlevőkkel.

2024 06 22 papszenteles 129

Mihovics Szebasztián úgy fogalmazott, hogy nagy öröm, hála és megrendültség van a szívében. Kifejezte örömét, hogy olyan emberek is eljöttek az ünnep alkalmából, akik a földi élete kezdetétől kísérik őt.

2024 06 22 papszenteles 147

Köszöntötte a szülőfalujából, az egykori általános iskolájából, a gimnáziumából és a szemináriumból érkezetteket, továbbá a paptestvéreket, akik közösségének most már ő is tagja. „Közétek tartozok és hálás vagyok a Jóistennek, hogy meghívott az ő szolgálatára és adott bátorságot, hogy igent merjek mondani”- zárta röviden Mihovics Szebasztián.

2024 06 22 papszenteles 149

Az újonnan szentelt Miklovits Attila is háláját és örömét fejezte ki, elsősorban a Jóisten irányába. Arra figyelmeztetett, milyen jó, hogy az Egyháznak nem csak mi vagyunk a tagjai, akik még élünk, hanem az elhunytak is. Elmondta, hogy a liturgiában nagy szeretettel gondolt azokra a már elhunyt papokra, akik a példaképei voltak, és akik most bizonyára vele együtt ünnepeltek. Végül megköszönte, hogy sokan eljöttek a székesegyházba, hogy közösen ünnepeljék a papszentelés szent liturgiáját.

2024 06 22 papszenteles 117

A Pécsi Egyházmegye két újmisés lelkipásztora Mihovics Szebasztián és Miklovits Attila az első szentmiséjük végén a főpásztorukkal közösen adtak áldást a jelenlevőkre.

2024 06 22 papszenteles 150

A papszentelési szentmise zenei szolgálatában közreműködött a Pécsi Bazilika Mozart Kórusa, a kántori szolgálatot Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész-zeneigazgató látta el, aki az ünnepi alkalomra az immár felszentelt papok szentelési jelmondatából komponálta meg a liturgia bevezető részének, illetve az áldozást kísérő résznek az énekeit.

2024 06 22 papszenteles 138

Mihovics Szebasztián káplánként Mohácson, Miklovits Attila pedig Szekszárdon, szintén káplánként kezdi meg a lelkipásztori szolgálatot. Az újmisék időpontjai ITT TALÁLHATÓK.

A papszentelési liturgia megtekinthető a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján.

Szöveg és fotó: Pécsi Egyházmegye

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nagyboldogasszony főünnepe:
-
2024. 08. 15. - 2024. 08. 15.
A Pécsi Egyházmegye főbúcsúja - Szentmise Máriagyűdön:
-
2024. 08. 17. - 2024. 08. 17.
KOVÁSZ - A Pécsi Egyházmegye családi napja:
-
2024. 08. 19. - 2024. 08. 19.
Szent István király ünnepe - Szentmise a székesegyházban:
-
2024. 08. 20. - 2024. 08. 20.
KILÁTÓ - Keresztény gólyatábor Sikondán:
-
2024. 08. 21. - 2024. 08. 24.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség