Szent II. János Pál pápa Mayer Mihály akkori szekszárdi plébánost 1988. december 23-án címzetes püspökké és pécsi segédpüspökké nevezte ki, majd 1989. február 11-én Paskai László bíboros érsek Esztergomban püspökké szentelte. A Pécsi Egyházmegye hívei a Székesegyházban 2019. február 11-én 10.00 órakor kezdődő szentmisén ünneplik a jubileumot. Püspökké szentelése 30. évfordulóján a pécsi egyházmegye nyugalmazott főpásztora (1989–2011), Mayer Mihály egyházfői működésének az 1988/89-es évekbeli jelentősebb eseményeit idézzük fel. Schmelczer-Pohánka Éva írását két részletben közöljük.

1988. december 23-án kelt pápai bullájában II. János Pál pápa (1978–2005) pécsi segédpüspöknek nevezte ki Mayer Mihályt (1941– ). Ugyancsak ezen a napon kapott segédpüspöki kinevezést négy szerzetes is: így Ács István (1935–1993) pálos atya Egerbe, dr. Dékány Vilmos (1925–2000) piarista és dr. Várszegi Asztrik (1946– ) bencés atyák Esztergomba, dr. Takács Nándor (1927–2016) kármelita atya pedig Székesfehérvárra.1

UE 1989 01 uj puspokok 900

A kinevezett segédpüspökök (Új Ember, 1989. január 15. Fényképezte: Murdák Attila – Koós Gyula)

Mayer Mihály segédpüspöki kinevezése pápai bullájának magyar szövege (Pécsi Egyházmegyei Levéltár):

JÁNOS PÁL PÜSPÖK ISTEN SZOLGÁJÁNAK SZOLGÁJA

szeretett Fiának, MAYER MIHÁLYNAK, a szekszárdi Urunk Jézus Krisztus mennybemeneteléről elnevezett plébánia vezetőjének, kiválasztott Giru Marcelli címzetes püspöknek és a pécsi segédpüspöknek, üdvözletét és apostoli áldását küldi.

Igaz öröm tölti el lelkünket, valahányszor kimutathatjuk szeretetünket püspöktestvéreink iránt, különösen is azok iránt, akik segítséget kérnek tőlünk. hogy hatékonyabban és gyümölcsözőbben gondoskodhassanak a rájuk bízott keresztény hívőkről. Ettől az érzéstől indíttatva hallgattuk meg Tisztelendő Testvérünk, Cserháti József pécsi püspök kérését, aki segédpüspököt kért az egyházmegye nagyszámú katolikus híveinek a szolgálatára. Tapasztalva, hogy ezt a feladatot többnyire azok tudják betölteni, akik elsősorban a plébániákon végeznek lelkipásztori feladatot, reád gondoltunk, szeretett Fiunk, aki a szekszárdi Urunk Jézus Krisztus mennybemeneteléről elnevezett plébánián gyümölcsözően végezted a lelkek gondozását, továbbá kitűnsz kiemelkedő vallási és emberi erényekben és adottságokban is. Ezért Téged az apostoli teljhatalmunknál és tekintélyünknél fogva, ezzel a levelünkkel a püspöki méltóságra emelünk, pécsi segédpüspöknek nevezünk ki, és Giru Marcelli megüresedett püspökség címét ajándékozzuk Neked. Bármely katolikus püspök felszentelhet, de előbb hitvallást, valamint hűségesküt kell tenned egy püspök jelenlétében irántunk és utódaink iránt. Az ezeket tanúsító okmányokat pedig szokás szerint aláírással és pecséttel ellátva, minél előbb juttasd el a Püspöki Kongregációhoz.

Végül szeretett Fiunk, azon légy, hogy a „Segítő” névnek tetteiddel megfelelj, magad egészen az Úr nyájának szenteld, és mindenben arra törekedj, hogy segítsd a kormányzásban a püspököt, akinek segítője lettél, és az egész egyházmegye irányítása közreműködéseddel eredményesebb legyen.

Kelt Rómában, Szent Péter sírjánál, 1988. december 23-án, pápaságunk tizenegyedik évében.

II. János Pál pápa

Antonius Maria Macculi titkár

mm kinevezeseMayer Mihály segédpüspöki kinevezése és a pápai bulla (1988. december 23. – Pécsi Egyházmegyei Levéltár)

Folytatás itt!


1 „1988. die 23. Decembris – Titulari episcopali Ecclesiae de Guru Marcelli R. D. Michaelem Mayer, curionem paroeciae « Ascensionis in caelum Domini nostri Iesu Christi » in urbe Szekszárd, quem deputavit Auxiliarem Exc.mi P. D. Iosephi Csérhati, Episcopi Quinque Ecclesiensis.” (Acta Apostolicae Sedis 1989. 258.)

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 05. 26. - 2024. 05. 26.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség