Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Harminckettedik állomás: Pécs – Jézus Szíve Plébánia – „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok" (Mt 11,28)

Lelki sétánkat a Pécs-Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia területén folytatjuk. A térség lelkipásztori szolgálatát Dr. Kvanduk Frigyes általános helynök, plébános, továbbá Dr. Csigi Péter és Lápossy Péter káplánok látják el. A plébánia működéséről, lelkiségeiről és programjairól Dr. Kvanduk Frigyes plébános úr mesél:

Kvanduk FrigyesPlébániánk központi helyszíne a Jézus Szíve (Pius) templom, amelynek története összefügg a PTE Ifjúság úti tömbjével, amely eredetileg jezsuita kolostornak, gimnáziumnak és diákotthonnak épült. Az ötlet atyja gróf Zichy Gyula pécsi püspök volt, aki X. Pius pápa ötven éves papi jubileuma emlékére Pius alapítványt hozott létre. Az intézet 1912-1913-ban kezdte meg működését. A tömb nyugati szárnyán a Jézustársasági rendház talált otthonra, a két szárny közti területre pedig templomot szántak, amelyet Gróf Zichy Gyula a Pius Intézet szíveként képzelt el. Az alapítandó templom tervének elkészítésével Fábián Gáspár budapesti műépítészt bízták meg, aki az épületet neoromán stílusban tervezte. A város vallási múltját, kultúráját jelképező román kori székesegyház és a korszak egyházművészete is ennek a stílusnak az alkalmazását sugallta. 1927 októberének első vasárnapján került sor az ünnepélyes alapkőletételre, amelynek szertartását Zichy Gyula már érsekként végezte.  A templomot 1930. június 9-én, pünkösdhétfőn szentelték fel. A felszentelés után tovább folytatódtak a munkálatok. November 20-án – a hároméves építési folyamat zárásaként – az utolsó simításokat is elvégezték a templom külsején. A tornyok építése óta (a toronysisak-héjazat cseréjét leszámítva) a homlokzatot nem újították fel. Az elmúlt több mint 80 év nyomot hagyott a templomon, főleg az időjárásnak fokozottan kitett tornyok északi és nyugati homlokzatain vált le nagyobb felületen a vakolat, de a többi részen is mutatkoznak hiányok a tagozatokban és a felületeken is. 2014-2016 között került sor a tornyok, a déli homlokzat, a lépcsők, a burkolatok, a támfalak és a kerítések felújítására. Mindezt a pályázati források mellett a plébánia saját forrásiaból és a Pécsi Egyházmegye támogatásával tudták megvalósítani. A Plébános úr hangsúlyozza, mivel a felújítási munkálatok feladataiba a közösségek is bekapcsolódtak, így a hívek még inkább magukénak érzik a templomot, és szívesen jönnek a szép környezetbe.

thumb 218 Piusz hivek

A Plébániához tartozó Szent Donátus-kápolna is meghatározó szerepet tölt be a Plébánia hitéletében. A 362-ben vértanúhalált halt Szent Donát püspök kultuszát a török uralom alól 1686-ban felszabaduló Pécsre és Baranya megyébe betelepülő németek hozták magukkal. A mai Szent Donátus-kápolna elődje Brüsztle József szerint 1736-ban a környező szőlős gazdák jóvoltából a Pécs város nyugati oldalán fekvő Szent Donátus dűlőnek is nevezett szőlőhegyek között épült fel. A 18. századi kápolna befogadó képessége a 20. századra szűknek bizonyult, mivel 2000 főre nőtt a környék (Aranyhegy, Deindol, Donátus, Szkókó) lakóinak száma, ekképpen a szőlőhegyi lakosok lelki gondozására alkalmatlanná vált. Így a Szent Donátus-kápolna katolikus hívei 1923-ban elhatározták a kápolna rendbe hozatalát és átalakítását, de a kezdeményezés csak terv maradt.

Az újjáépítés gondolatát a Szigeti-Külvárosi Szent Ferenc Egyházközség vezetősége –az 1930-as évek közepére tudta érdemben felkarolni. 1937. május 23-án, Szentháromság vasárnapján egyhangú döntés született, hogy a kápolnát 1938-ban, a kettős szent év jegyében fogják felépíteni és felszentelni. Az új Szent Donátus-kápolna újjáépítése 1937. július 19-én vette kezdetét, amikor P. Jagicza Juvenál ferences házfőnök, a Szent Ferenc Plébániatemplom plébánosa rövid fohász után, Isten dicsőségére és a hívek lelki üdvére megtette az első kapavágást. 1937. augusztus 8-án, vasárnap, a donátusi búcsú keretében P. Jagicza Juvenál felolvasta az új kápolna alapítólevelét, amelyet az alapkőbe helyeztek el. Az új kápolnát 1938. május 16-án szentelték fel. Az elmúlt időszakban itt is szükségesek voltak felújítások.

218 Szent Donat kapolna 01

A Plébániánkon több közösség is működik, melyek között vannak korábban alakultak és újonnan létesültek is. A Rózsafüzér Társulat és Mária Légió már évek óta biztosítja az imádságos hátteret a plébánia életében. Donátusban külön imacsoport alakult. Az ifjúsági csoportunk önjáróan működik – találkozásaik során közös imádságra, éneklésre és beszélgetésekre is sor kerül. A szentmisék zenei szolgálatát két, főként fiatalokból álló csoportunk látja el heti váltásban.   Nyár végén családtagjaikkal együttes 2 napot töltöttek Megyefán, ahol a zenei próbák mellett összehangolódtak és közösségi élményben is részük lehetett. A plébánián kórus működik, akik a vasárnap esti szentmisén énekelnek.

A plébánia cserkész foglalkozásoknak és rendezvényeknek is helyet ad, valamint a közelmúltban elindult egy férfikör, amelynek találkozási alkalmai még alakulóban vannak.

Karitatív tevékenységeket is végzünk, amelynek koordinálását 2-3 fő végzi, s nehéz helyzetben lévő családoknak próbálnak segíteni.

Iskolásoknak hittanszakkört indítottunk el a plébánián, az előkészítő csoportok a hitoktatók vezetésével működnek.

A plébánia szertartásait meghatározott rendben tartjuk, a koronavírusjárványra való tekintettel a szentségimádások időtartamát módosítottuk, jelenleg hétfőn, szerdán és pénteken 8.00-12.00 óra között vannak. Február elején lourdes-i kilencedet imádkozunk.

A plébánia búcsújához, Jézus Szent Szívének ünnepéhez kapcsolódóan minden évben triduumot szervezünk.

218 Pius szentmise bucsu

Lelki sétánk zárásaként az alábbi könyörgéssel forduljunk Jézus Szent Szívéhez:

Urunk! Tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel-lélekkel Rád hagyatkozik és gondviselésedbe veti bizalmát!
Maradj vele. éltesd és vezesd! Szabadítsd meg minden bajtól! Áraszd el Szent Szíved áldásával! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

Forrás:
Pécs – Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia
Pécsi Egyházmegye
A régi Szent Donátus kápolna (pecsiegyhazmegye.hu)

Fotó:
Pécs – Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia
Pécsi Egyházmegye

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2