Komlói Kodály Zoltán Ének-Zenei Katolikus Általános Iskola És Óvoda

 

komlo web 20160115 13Az 1937-38-as tanévben kezdte meg működését az intézmény, akkor még külön óvoda és iskolaként. 2012. szeptember 1-től az iskola, majd 2016 szeptemberétől a szomszédos óvoda a Pécsi Egyházmegye fenntartásába került Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda néven. A város legrégebbi, nagy hagyományokkal rendelkező intézménye, tudatosan az egész ember formálása mellett kötelezi el magát. Feladatának tekinti az általános iskolai és óvodai nevelési-oktatási célok vállalása mellett a keresztény hitre nevelést. Célja, hogy a gyermekek az átlagosnál magasabb általános műveltséggel, az idegen nyelvben nagyobb jártassággal, helyes informatikai szemlélettel rendelkezzenek. Kiemelten kezeli a művészeti nevelést, különös tekintettel a zenei nevelésre. Olyan fiatalokat akar nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények: megbocsátás, alázat, szolgálatkészség, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés igénye. A teljes – testileg, szellemileg, lelkileg egészséges, művelt – ember nevelésére törekszik, aki érti és értékeli a szépet, és tehetségéhez mérten újraalkotja.

komlo web 20160115 10Az óvodában cél a zene megszerettetése, a zenei anyanyelv ápolása. Ehhez szervesen kapcsolódva működik a népi gyermekjátékok-néptánc tehetséggondozó csoport. Szeptembertől egy csoportban német nemzetiségi nevelés is folyik. Feladatnak tekintik, hogy az óvodai nevelés során a gyermekek képessé váljanak a hit befogadására, amelynek elsődleges színtere a heti kettő hittan foglalkozás. Szervezett keretek között folyik az angol nyelv és a vívás oktatása.

A nevelőtestület bízik abban, hogy a családokkal való kapcsolattartás folyamán egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálásához. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az iskola és az óvoda katolikus szellemiségét. Lehetőség nyílik nem katolikus gyermekek és tanulók felvételére is. Az iskolában számukra biztosított a felekezet szerinti hitoktatás. Más felekezetekből érkező családoknál az intézmény tiszteletben tartja a saját vallási szokásokat.

Kiemelt cél az iskolában az emelt óraszámú ének-zene tanítás által biztosított nevelési lehetőségek kiaknázása, az alapvető tanulástechnikák megismertetése és készséggé fejlesztése. Kiemelten fontos a hagyományőrzés, a nemzeti kultúra értékeinek közvetítése. Számos tanórán kívüli tevékenység lehetőséget biztosít erre.

A zenei oktatás Kodály Zoltán pedagógiai elvei alapján folyik. Ez a módszer nemcsak az ének-zene oktatásában hasznos, hanem segít más tantárgyak könnyebb elsajátításában is.

A mindennapos testnevelés mellett az éneklés is segíti a jobb állóképességet. Az énekkari „munka" könnyebbé teszi a közösségbe való beilleszkedést, nyitottá, de egyben fegyelmezetté, toleránssá is tesz. A lélek nevelését ugyanolyan fontosnak tartja, mint az írás-olvasás-számolás megtanítását. Ezt szolgálja a zenei nevelés, a heti 2 hittanóra, valamint az iskolai élethez kapcsolódó egyházi eseményeken való részvétel. A gyermekek a hittanórán megismerkedhetnek a Bibliával, és útmutatást kapnak a keresztény értékekről.

Az idegen nyelvek közül választható az angol és a német. Szervezett kosárlabda, röplabda, kölyökatlétika, futball, gyerektorna, vívás és gyógytestnevelés foglalkozások vannak. Az úszásoktatás 3-4-5. osztályban a mindennapos testnevelés része. Hittantábort, kórustábort, sítábort, erdei iskolát, nyári táboroztatást is kínál az iskola.


 

KOMLÓI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Hivatalos rövidítése: Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola

Székhely címe: 7300 Komló, Templom tér 2.
OM: 027208

Telefon: 72/481-272
Telefax: 72/481-272

E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Honlap: www.komlokodaly.hu

Igazgató: Ormándlaky Dalma
Püspöki biztos: Hamzau Relu plébános

Az intézmény alaptevékenységei:

  • általános iskolai nevelés-oktatás 8 évfolyamon
  • emelt szintű „ének-zene" oktatás
  • a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 8 évfolyamon

Az iskolában diákönkormányzat és szülői szervezet működik.

 

Tagintézménye: Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodája
Tagintézmény címe:
7300 Komló, Templom tér 1.

Tagintézmény vezető: Schalpha Anett

Alaptevékenysége:

  • óvodai nevelés
  • többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
  • nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése

A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskolában a gyerekek számos sportág közül választhatnak. Az elmúlt években vívásban is szép sikereket értek el.

Az egyház feladatának teljesítéséhez, az evangélium terjesztéséhez szükség van anyagi javakra, amelyeknek birtoklása és megfelelő kezelése olyan alapvető célokat szolgál, mint a szent liturgia méltó megtartása, a szolgálattevők tisztes ellátásának biztosítása, a szent apostoli tevékenység, valamint – különösen a szegényekkel szemben – a segítő szeretet cselekedeteinek gyakorlása.

Fennállásának 80., az ének-zene tagozatnak pedig 60. évfordulóját ünnepli ebben a tanévben a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola. Ebből az alkalomból a tanév során színes programsorozattal emlékeznek az intézmény múltjára. Ennek keretében tartott rendkívüli énekórát a gyerekeknek a Muzsikás együttes.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott Határtalanul pályázat keretében a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola két hetedik osztálya tanulmányi kiránduláson vett részt. Márciusban négy napot töltöttek Erdélyben. A programhoz a hetedikesek mellett 14 nyolcadikos diák is csatlakozott. Az alábbiakban a résztvevők beszámolóját közöljük.

A komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola az idei tanévben ünnepli fennállásának 80., a zenetagozat indulásának 60. évfordulóját. A jubileumi programsorozat részeként március 25-én az intézményben tanuló gyerekek rendhagyó énekórán találkoznak a Muzsikás együttes tagjaival.

2019 december
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Közelgő események

Adventi lelkigyakorlat:
Zárda templom, Szent Ferenc Tagóvoda
2019. 12. 13. - 2019. 12. 13.
Adventi lelkigyakorlat pedagógusoknak:
Mohács, Zárda templom
2019. 12. 13. - 2019. 12. 13.
Adventi kézműves játszóház:
Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda
2019. 12. 14. - 2019. 12. 14.
Adventi lelki nap:
Boldog Gizella Iskola
2019. 12. 14. - 2019. 12. 14.
Óvodai karácsony a templomban:
Dombóvári Jézus Szíve-templom
2019. 12. 19. - 2019. 12. 19.

Szent Vér Báta

pp mariagyudi kegyhely