Komlói Kodály Zoltán Ének-Zenei Katolikus Általános Iskola És Óvoda

 

komlo web 20160115 13Az 1937-38-as tanévben kezdte meg működését az intézmény, akkor még külön óvoda és iskolaként. 2012. szeptember 1-től az iskola, majd 2016 szeptemberétől a szomszédos óvoda a Pécsi Egyházmegye fenntartásába került Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda néven. A város legrégebbi, nagy hagyományokkal rendelkező intézménye, tudatosan az egész ember formálása mellett kötelezi el magát. Feladatának tekinti az általános iskolai és óvodai nevelési-oktatási célok vállalása mellett a keresztény hitre nevelést. Célja, hogy a gyermekek az átlagosnál magasabb általános műveltséggel, az idegen nyelvben nagyobb jártassággal, helyes informatikai szemlélettel rendelkezzenek. Kiemelten kezeli a művészeti nevelést, különös tekintettel a zenei nevelésre. Olyan fiatalokat akar nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények: megbocsátás, alázat, szolgálatkészség, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés igénye. A teljes – testileg, szellemileg, lelkileg egészséges, művelt – ember nevelésére törekszik, aki érti és értékeli a szépet, és tehetségéhez mérten újraalkotja.

komlo web 20160115 10Az óvodában cél a zene megszerettetése, a zenei anyanyelv ápolása. Ehhez szervesen kapcsolódva működik a népi gyermekjátékok-néptánc tehetséggondozó csoport. Szeptembertől egy csoportban német nemzetiségi nevelés is folyik. Feladatnak tekintik, hogy az óvodai nevelés során a gyermekek képessé váljanak a hit befogadására, amelynek elsődleges színtere a heti kettő hittan foglalkozás. Szervezett keretek között folyik az angol nyelv és a vívás oktatása.

A nevelőtestület bízik abban, hogy a családokkal való kapcsolattartás folyamán egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálásához. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az iskola és az óvoda katolikus szellemiségét. Lehetőség nyílik nem katolikus gyermekek és tanulók felvételére is. Az iskolában számukra biztosított a felekezet szerinti hitoktatás. Más felekezetekből érkező családoknál az intézmény tiszteletben tartja a saját vallási szokásokat.

Kiemelt cél az iskolában az emelt óraszámú ének-zene tanítás által biztosított nevelési lehetőségek kiaknázása, az alapvető tanulástechnikák megismertetése és készséggé fejlesztése. Kiemelten fontos a hagyományőrzés, a nemzeti kultúra értékeinek közvetítése. Számos tanórán kívüli tevékenység lehetőséget biztosít erre.

A zenei oktatás Kodály Zoltán pedagógiai elvei alapján folyik. Ez a módszer nemcsak az ének-zene oktatásában hasznos, hanem segít más tantárgyak könnyebb elsajátításában is.

A mindennapos testnevelés mellett az éneklés is segíti a jobb állóképességet. Az énekkari „munka" könnyebbé teszi a közösségbe való beilleszkedést, nyitottá, de egyben fegyelmezetté, toleránssá is tesz. A lélek nevelését ugyanolyan fontosnak tartja, mint az írás-olvasás-számolás megtanítását. Ezt szolgálja a zenei nevelés, a heti 2 hittanóra, valamint az iskolai élethez kapcsolódó egyházi eseményeken való részvétel. A gyermekek a hittanórán megismerkedhetnek a Bibliával, és útmutatást kapnak a keresztény értékekről.

Az idegen nyelvek közül választható az angol és a német. Szervezett kosárlabda, röplabda, kölyökatlétika, futball, gyerektorna, vívás és gyógytestnevelés foglalkozások vannak. Az úszásoktatás 3-4-5. osztályban a mindennapos testnevelés része. Hittantábort, kórustábort, sítábort, erdei iskolát, nyári táboroztatást is kínál az iskola.


 

KOMLÓI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Hivatalos rövidítése: Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola

Székhely címe: 7300 Komló, Templom tér 2.
OM: 027208

Telefon: 72/481-272
Telefax: 72/481-272

E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Honlap: www.komlokodaly.hu

Igazgató: Ormándlaky Dalma
Püspöki biztos: Hamzau Relu plébános

Az intézmény alaptevékenységei:

  • általános iskolai nevelés-oktatás 8 évfolyamon
  • emelt szintű „ének-zene" oktatás
  • a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 8 évfolyamon

Az iskolában diákönkormányzat és szülői szervezet működik.

 

Tagintézménye: Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodája
Tagintézmény címe:
7300 Komló, Templom tér 1.

Tagintézmény vezető: Schalpha Anett

Alaptevékenysége:

  • óvodai nevelés
  • többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
  • nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése

Fennállásának 80., az ének-zene tagozatnak pedig 60. évfordulóját ünnepli ebben a tanévben a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola. Ebből az alkalomból a tanév során színes programsorozattal emlékeznek az intézmény múltjára. Ennek keretében tartott rendkívüli énekórát a gyerekeknek a Muzsikás együttes.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott Határtalanul pályázat keretében a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola két hetedik osztálya tanulmányi kiránduláson vett részt. Márciusban négy napot töltöttek Erdélyben. A programhoz a hetedikesek mellett 14 nyolcadikos diák is csatlakozott. Az alábbiakban a résztvevők beszámolóját közöljük.

A komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola az idei tanévben ünnepli fennállásának 80., a zenetagozat indulásának 60. évfordulóját. A jubileumi programsorozat részeként március 25-én az intézményben tanuló gyerekek rendhagyó énekórán találkoznak a Muzsikás együttes tagjaival.

Átadták és megáldották a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Szent Bernadett tagóvoda teljeskörűen felújított és kibővített épületeit. A teljes beruházás összege meghaladja a 2 milliárd forintot, ezzel ez a legnagyobb Pécsi Egyházmegyei beruházás.

Hagyományosan ünnepi szentmisével kezdődik a tanév a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézményekben augusztus utolsó és szeptember első napjaiban. A központi tanévnyitó ünnepség és Veni Sancte szentmise idén Mohácson lesz.

2020 február
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Közelgő események

Hamvazószerda - szentmise:
Mohács, Szent Mihály tér, Belvárosi templom
2020. 02. 26. - 2020. 02. 26.
Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda: Suliváró - iskolanyitogató foglalkozás :
Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda
2020. 02. 26. -
Gizella-kupa:
Boldog Gizella Iskola
2020. 03. 06. - 2020. 03. 06.
Iskolai szentmise:
Mohács, Szent Mihály tér, Belvárosi templom
2020. 03. 12. - 2020. 03. 12.
Iskolai mise :

2020. 03. 12. - 2020. 03. 12.

Szent Vér Báta

pp mariagyudi kegyhely