A Pécsi Egyházmegye főpásztora által 2021 őszén útnak indított, a fiúkat, férfiakat, édesapákat és nagypapákat megszólító, hét helyszínhez kötődő férfitalálkozók záró sorozatának március 31-én és április 1-jén, a Magtár Látogatóközpontban megtartott pécsi alkalmain a férfi jellem kialakulásának hátterét vizsgálták az előadók: Felföldi László megyéspüspök, Dr. Kajtár Edvárd egyetemi tanár és Nagy Péter, az egyházmegye közoktatási munkatársa.

Dr. Kajtár Edvárd lelkipásztor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára a házasságtörő asszonyról (Jn 8, 1-11) szóló szentírási szakasz értelmezését hozta el a férfi hallgatóság számára. A kereszténység ősi hitigazságának nevezte az evangéliumi fejezet lényegét, melyben az asszonyt vádló farizeusok és írástudók próbára akarták tenni Jézust, hogy később bevádolhassák őt a helytartónál. Ugyanakkor – mutatott rá Edvárd atya - nem hozták Jézus elé a történet másik főszereplőjét, a házasságtörő férfit, aki  így még a kínos tárgyalást is megúszta, csak az erkölcstelen, bűnös nő volt, akit szembesítettek bűnével. Ádám, hol vagy? Hol van a férfi, amikor a családban megtelepszik a bűn, amely, még ha nem is az övé, de amelyet megtűr, és melytől csak a férjjel és apával együtt lehet megszabadulni, gyógyulni? – hangzott a kérdés.

A házasságtörő asszony történetének ellenpontja az evangéliumban Szent Józsefé, aki mikor megtudta, hogy Mária nem tőle vár gyermeket, nem jelentette fel, nem akarta megöletni, csak csendben elbocsátani. Nem a törvény tudóihoz fordult, hanem a törvény alkotójához, Istenhez vitte az ügyet. József mindig Mária mellett és Máriával maradt. József sosem hiányzott, mint férj és apa, és sosem hiányzott, mint férfi a családjából – mutatott rá a férfi szerepére Kajtár Edvárd.

Ferfitalalkozo 04 Pecs 06

A találkozó folytatásában Nagy Péter, a Pécsi Egyházmegye közoktatási munkatársa előadásában a fiúgyermekek férfivá nevelésének, szocializációjának szükségességét hangsúlyozta. Kiemelte, hogy ennek elmaradása esetén a fiúkból csupán biológiailag kifejlődött, hormonok és ösztönök által vezérelt, intellektuális emberek lesznek, akikben dübörög a versenyszellem, erővel és erőszakkal vannak tele, gazdag eszközkultúrával, ám annál szegényesebb kapcsolati kultúrával rendelkeznek és a nő csupán a szexus erejéig érdekli őket.

Ezt elkerülendő, a fiúk férfivá neveléséhez négy archetípust, azaz képi sémát vázolt fel, mellyel ideális esetben minden férfinak rendelkeznie kell.

  • Az első séma a vezető, aki előremutató szabályokat hoz, biztosítja a rábízottak életét. Ő az erő, az igazság és a béke letéteményese.
  • A második séma a fegyelmezett harcos, aki minden esetben a vezetőt követi, tiszteletet és alázatot tanúsít mindenkivel szemben, mindig ura önmagának.
  • A harmadik archetípus a profetikus szellemi erőt testesíti meg. Élő hittel rendelkezik, amiért az életét áldozza. Messzebbre lát, mint a politikai vagy gazdasági érdek és hatalom. Nem megvásárolható, nem korrumpálható, stabil értékendet követ.  A bölcsességet és az idők jeleit kutatja, szembesít a bűnökkel. Mindig az igazságot tartja szem előtt.
  • A negyedik séma szerint a költészetre: a szépségre és a romantikára is szükséges szocializálni a fiúkat, gondoljunk csak a lovagkorra és a korszak trubadúr költőire. Ez a séma tanítja meg a fiúk számára a nők, a gyengék, az árvák, a tisztaság védelmének fontosságát.

Ferfitalalkozo 04 Pecs 11

A sémákhoz való örök igazodási pont a fiúgyermek számára az édesapa, akiről mintát vesz a gyermek. Apának lenni rendkívül fontos, életre szóló hivatás, mert közvetíti, ezáltal átadja a gyermek számára, mit jelent férfinak lenni, mi a követendő értékrend. A gondoskodó és küldetéssel rendelkező apa bevezeti az életbe, bátorítóan támogatja, bíztatja a gyermekét, aki számára elérhető apa is. Megtanítja a gyermekkel, hogyan legyen jó. Örül az apró sikereknek is, büszke rá. Ezek által pedig akaratlanul is alakítja a gyermekben formálódó istenképet. Nem a barátja a gyermekének, hanem bevezeti az élet nagy dolgaiba, mert az a küldetése, hogy a következő generációt tanítsa, férfivá nevelje. Korunk kiemelt feladata szocializálni a fiúkat, mert csak ezek által tanulják meg, mit jelent férfinak lenni.

Felföldi László megyéspüspök a férfivá nevelés célját úgy határozta meg, mint azokat a sajátosságokat, melyek abban segítenek, hogy a gyermeklélekből férfias lélek legyen. A főpásztor kiemelte, hogy Jézus harminc évet töltött egy igaz férfi mellett. Az ács fiaként, csendben dolgozott apjával, formálódott. Erős férfi volt, mert kőkemény munkát végzett, szerszámokkal. Tudta, mi a fájdalom, mi a seb, mert József megtanította a munkára. A mi életünkben is vannak sebek, de ha az apa megtanítja ezeket kezelni, akkor a gyermek elsajátítja azt a képességet, hogy ne féljen a bizonytalanságtól, ne féljen attól, hogy valami nem sikerül.

Ferfitalalkozo 04 Pecs 21

Az apának olyan szerepe van a fiúk nevelésében,  amit helyette senki más nem tud a gyermeknek megadni. Ha az apa jól tanítja, jól segíti a fiát, akkor az biztosan megtalálja az útját, a hivatását. Minden gyermek tudja, hogy az apai igen egy határozott igen, az apai nem pedig határozott nem. Minden igen pedig annyit ér, amilyen nemek vannak mellette. Aki nem tud nemet mondani, annak az igenje semmit sem ér – mutatott rá ki a püspök. A gyermekben az apáról kialakult kép pedig akaratlanul is meghatározza az Istenről alkotott képét.

Végezetül sebesült angyalhoz hasonlította a mai kor ifjúságát. Kiemelte, hogy talán soha nem volt annyi lelkileg sérült gyermek, mint napjainkban. Sokaknak megvan mindene, ami tárgyakban mérhető, de nincs szeretetbiztonsága. Azaz sebesültté válik, vérző szárnyú angyallá, aki mindent elveszít, és vádlóan néz, vagy éppenséggel nem néz a szemünkbe, elfordítja a tekintetét. Milyen világ az, ahol az angyalok lelkét megsebzik, ahol hagyják, hogy tönkretegyék a gyerekek lelkét? Ez a mi felelősségünk, a mi kudarcunk, mert szárnyaszegettként senki sem tud boldogulni az életben. Ebben pedig az első számú felelősség a férfiaké – zárta a férfi jellem témakörben megtartott beszédét Felföldi László püspök.

A program zárásaként a főpásztor buzdította a férfiakat az előadásokba való további bekapcsolódásra, mely 2022 őszén újabb férfias támákkal folytatódik majd.

A férfitalálkozók férfi jellemről szóló, záró sorozatának további, áprilisi és májusi  időpontjai és helyszínei a Pécsi Egyházmegyében:

Mohács, 2022. április 8.
Szekszárd, 2022. április 22.
Paks, 2022. április 29.
Tamási, 2022. május 6.
Dombóvár, 2022. május 12.
Szigetvár, 2022. május 19.

A férfitalálkozó alkalmaira ITT lehet regisztrálni. A férfitalálkozók korábbi témáiról HONLAPUNKON TÁJÉKOZÓDHATNAK.

Fotó: Hegyi László

Pécsi Egyházmegye