A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Az évközi harminckettedik vasárnap evangéliumi szakaszán (Mt 25,1-13) Nyúl Viktor pasztorális helynök atya elmélkedik, ráirányítva a figyelmünket arra, hogy legyünk éberek a hitben és szüntelenül gyakoroljuk a szeretetgesztusokat, amelyeket senki más nem tehet meg helyettünk.

"Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi harminckettedik vasárnap evangéliumi szakaszát Máté evangéliumának huszonötödik fejezetéből olvassuk (Mt 25,1-13). Jézus egy példabeszédet mond el az Ő második eljöveteléről, illetve a világvégéről. Beszél a tíz szűzről, akik közül öt balga, öt pedig okos volt. Ezek a szüzek kezükben lámpásokkal mennek a vőlegény elé, hogy találkozzanak vele. Az égő lámpás a hit fényét jelképezi. A keresztény ember számára a hit az a világosság, amely földi útja során előtte ragyog és mutatja az irányt. Az olaj, amely a lámpást táplálja a szeretet jelképezi. A szeretetnek együtt kell járnia a hittel! A hit – tanítja Jakab apostol a levelében – a szeretet cselekedetei nélkül halott. Az a hit, amelyhez nem kapcsolódnak szeretetcselekedetek, valójában nem igazi hit – tanítja Ferenc pápa. A szeretet és a hit együtt kell, hogy haladjon. Pál apostol a Galatákhoz írt levélben úgy fogalmaz, hogy a szeretet által lesz tevékeny a hit. (vö. Gal 5,6) Ennek a szentírási szakasznak (Mt 25,1-13) az első örömüzenete tehát az, hogy földi életünk során a Jézus Krisztusba vetett hit fénye mutatja nekünk az utat. De fontos, hogy a hit a fényét tápláljuk a szeretet cselekedeteivel. Ahogy a példabeszédben az okos szüzek nem tudnak olajat adni a balga szüzek számára, mikor azok mécsese kiürült, úgy senki nem tudja helyettesítheti a mi szeretetcselekedeteinket sem. Mindenki csak maga tud hinni, maga tud csak szeretetcselekedeteket tenni, mások helyettünk ezeket nem tudják megtenni. Természetesen tanúságtételünkkel hatással lehetünk egymásra, építhetjük egymást, de hinni és szeretni mások nem tudnak helyettünk.

A történet lényeges eleme, hogy ezek a szüzek azért indulnak el, hogy találkozzanak a vőlegénnyel. A vőlegény Jézus Krisztus jelképezi. XVI. Benedek pápa úgy fogalmaz, hogy a keresztény élet középpontjában elsősorban nem a parancsok betartása áll, hanem a találkozás az élő Jézus Krisztussal. Ezért lenne fontos számunkra is, hogy keresztény életünkre úgy tekintsünk, mint találkozásra az élő Jézus Krisztussal. Az imádság – tanítja Ferenc pápa – szeretetkapcsolat a Jó Istennel, élő találkozás Jézus Krisztussal. Tekintsünk így Istennel való kapcsolatunkra, keresztény életünkre is és törekedjük a találkozás kultúrájának építésére.

Jézus a példabeszéd végén ezt mondja:

Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. (Mt 25,13)

Nem tudjuk, hogy mikor jön el a világvége. Nem tudjuk, hogy mikor jön el Jézus Krisztus másodszor, de azt tudjuk, hogy el fog jönni. Ő nem megijeszteni akar, hanem felhívja a figyelmünket a felelősségünkre, hogy legyünk virrasztó emberek – éberek a hitben és a szeretetben! Higgyünk Jézus Krisztusban! Éljünk a belévetett fény szerint és nap, mint nap gyakoroljuk a szeretetcselekedeteket. Örömhír, hogy Jézus velünk van, találkozhatunk vele a Szentírást olvasva, a szentségekben, az imádságban, a szegény emberekben és egymásban. Vegyük észre Jézust egymásban és szeressük Őt! Ez a virrasztó magatartás jellemezze életünket!

Adjunk hálát az Úrnak, tartsunk egy kis csendet, imádkozzunk!"

Máté 25,1-13

Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé.  Öt közülük ostoba volt, öt pedig okos. Az ostobák ugyanis, amikor fölvették lámpásaikat, nem vettek magukhoz olajat. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mivel a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás támadt: ‘Itt a vőlegény, gyertek ki elébe!’ Ekkor a szüzek mindnyájan fölkeltek és rendbe hozták lámpásaikat. Az ostobák ekkor így szóltak az okosakhoz: ‘Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásaink kialszanak.’ Az okosak ezt válaszolták: ‘Nehogy ne legyen elég se nekünk, se nektek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak.’ Amíg azok elmentek vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak,bementek vele a menyegzőre. Az ajtót bezárták.  Később megjött a többi szűz is. Azt mondták: ‘Uram, uram! Nyiss ki nekünk!’ De ő így válaszolt: ‘Bizony, mondom nektek: nem ismerlek titeket.’ Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 May
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 05. 26. - 2024. 05. 26.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség