A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Advent negyedik vasárnapjára készülve Nyúl Viktor pasztorális helynök atya elmélkedik az evangéliumon (Lk 1,26-38) és arra hív, ünnepeljük, örüljünk annak, hogy mi is hallgathatjuk az Úr szavát és befogadhatjuk azt, mert boldogságunk ebből fakad!

„Szeretettel köszöntök mindenkit!

Advent negyedik vasárnapjának evangéliumi részletét Lukács evangéliumának első fejezetéből olvassuk.

Az angyal, és így szólt: »Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.« (Lk 1,28)

Az angyal azt mondja Máriának, üdvözlégy, vagyis örülj! De mi Mária forrása?

Először is az, hogy az angyal azt mondja neki, kegyelemmel teljes, mert Isten megáldotta az embert és az egész teremtett világot – ahogy Ferenc pápa tanít – és különösen megáldotta Szűz Máriát. Ő Isten áldott leánya. Ő kegyelemmel teljes, ami azt jelenti, hogy Isten kiválasztotta és szeretetével bátorítja, erősíti, Mária pedig Isten édesanyjává lesz. Ő az, akinek azt mondja az angyal, áldottabb minden asszonynál. Mária öröme tehát az, hogy Isten megáldotta. De Isten minket is megáld, jót mond mindannyiunkra, áldottak és értékesen vagyunk a szemében – tanít Ferenc pápa. Fontos, hogy ennek nap, mint nap örüljünk! Erre az áldásra áldással válaszoljunk – áldjuk Istent és áldjuk egymást! Csak jót mondjunk egymásra!

A kegyelem – fogalmaz Ferenc pápa – úgy érint meg, ahogy vagyunk, de nem hagy olyannak, amilyenek vagyunk, hiszen meghív bennünket egy fejlődésre, hogy növekedjünk, formálódjunk.

Mária örömének oka az is, hogy az angyal ezt mondja neki: Az Úr van teveled. (Lk 1,28)

Az Úr hűséges, mindig ott van Máriával, segíti, bátorítja őt. Ez a mi örömforrásunk is! Az Úr velünk is együtt van. Jézus Krisztus neve Emánuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. Jézus megígérte: én veletek vagyok a világ végéig (Mt 28,20). Isten nem azt ígérte, hogy diadalmenetünk lesz, hanem azt, hogy mindig velünk marad. Mária öröme, hogy tudja, az Úr vele van, mindig rábízhatja magát.

Végül Mária öröme abból fakad, hogy miután meghallgatta Gábor angyal szavát, ki tudja mondani alázatosan:

Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. (Lk 1,38)

Szűz Mária az ő szűz méhében a Szentlélektől megfoganja Jézus Krisztust, s az örök ige emberré lesz. Mária befogadja az igét és kimondja rá az igent. Rábízza magát és engedelmeskedik az Úr szavának. Mária nem csak Isten édesanyjává hanem Jézus Krisztus első tanítványává is válik. A mi örömünk is abból származik, hogy mi is Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, befogadhatjuk az Úr szavát, nap, mint nap hallgathatjuk Isten igéjét és rábízhatjuk magunkat. Hagyjuk, hogy az Úr szava bennünk is testet öltsön! Bízzuk rá magunkat az Úr szavára, engedelmeskedjünk neki és legyünk Jézus Krisztus tanítványai! Máriának azt mondja az angyal, örvendezzen. Tehát öröme abból fakad, hogy tudja, az Úr megáldotta, mindig vele van és rábízhatja magát az Ő szavára. Örvendezzünk mi is! Jézus bennünket is erre az örömre hív, ünneplejük mi is Szűz Máriához hasonlóan, hogy áldottak vagyunk. Áldjuk Istent és minden embertestvérünket! Ünnepeljük azt is, hogy tudjuk, az Úr velünk van, hűséges, mindig szeret mindannyiunkat.

Örömünk abból fakad, hogy mi is hallgathatjuk, befogadhatjuk az Úr szavát és rábízhatjuk magunkat Isten igéjére! Ünnepeljük ezt és csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, áldjuk Őt és imádkozzunk mindenkiért!”

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 July
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nagyboldogasszony főünnepe:
-
2024. 08. 15. - 2024. 08. 15.
A Pécsi Egyházmegye főbúcsúja - Szentmise Máriagyűdön:
-
2024. 08. 17. - 2024. 08. 17.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség