A Katolikus Karitász immár 10 éve a Karitász Hungarica Díjjal ismeri el önkénteseinek a munkáját. Az idei jubileumi évben országosan 47 önkéntes vehette át október 9-én, szombaton Budapesten, a Magyar Szentek Templomában a díjat.

A hálaadó szentmisét Spányi Antal püspök atya mutatta be a koncelebráló papsággal együtt. Püspök atya a szentbeszédben Máriára, mint az önkéntesek példaképére, és a tanúságtételre hívta fel a jelenlévők figyelmét.

Az önkéntesek napi küzdelmeit a Karitász elnökeként is jól ismerő püspök kiemelte: „Krisztust kell vinni az emberekhez. Nem a magam szeretetét, nem a magam bölcsességét, nem a magam jóságát, hanem Krisztust kell adnom. Csak akkor adhatom, ha valóban Krisztus él bennem. Hogyha nem én vagyok a fontos, én csak közvetítő vagyok, csak eszköz vagyok az Isten kezében. A második dolog ez: Krisztus eszközeként Krisztus szeretetét viszem az emberekhez. S a harmadik – nem könnyebb -, hogy abban az emberben, akihez megyek, akivel találkozom, abban fölfedezzem Krisztust."

A szentmisét követően Spányi Antal püspök, a Katolikus Karitász elnöke, és Écsy Gábor atya a segélyszervezet igazgatója adták át az elismeréseket. A 2012-ben megalapított Caritas Hungarica Díj célja elismerni, és értékelni a Karitász önkéntesek különböző szociális területeken végzett példaértékű munkáját. A díj további célja az önkéntesség társadalmi megítélésének növelése, a karitatív tevékenységre való buzdítás volt. Az elismerést azok az önkéntesek kapják, akik a Katolikus Karitász tevékenysége során a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben rászorultakért: mint például idősek, betegek, hajléktalanok, fogyatékkal élők és a társadalom peremére sodródott családok támogatása.

156 Karitasz dajatado 2021 5

A Pécsi Egyházmegyéből idei évben három fő kapta meg az elismerést.

Fehér Józsefné, Szigetvári Szent Rókus Karitász csoport

Rózsika néni a szigetvári karitász csoport oszlopos tagja, aki mindig az elsők között mozgósítható bárminemű feladat végzése kapcsán. Bármely nap, bármely napszakban hűséggel, csendesen, szerényen és készségesen áll a rászorulók megsegítésének ügye mellé. Betegségeit hősiesen viselve példaértékű odaadással lép túl saját nehézségein, hogy segítse vinni mások terheit. Csodálatos meghallgató, aki a szívvel hallgatja meg a hozzá fordulókat. A Boldogságos Szűz Mária oltalmában áldozatos lélekkel szolgálja a legszegényebbekben Krisztus Urunkat.

Gulyás Ildikó, Pécs-Kertváros Szent Erzsébet plébánia Karitász csoport

Ildikó már több mint 10 éve, önzetlenül vezeti a Pécs Szent Erzsébet Plébánia Karitász csoportját. Munkatársaival jó kapcsolatot ápol, és mindannyian a szegény emberek, szegény családok szolgálatára szentelték életüket. A Pécs város peremén, bodegákban élőket rendszeresen „számon tartja”, személyes kapcsolatot tart velük. Természetes nála, hogy figyeli a segélyezetteket, és tudja, hogy kinek mire van szüksége, és lehetőség szerint igyekszik azt teljesíteni. Amikor valaki nem jelenik meg a segélyért, érdeklődik iránta, vagy személyesen felkeresi. Elkötelezettségét jellemzi, hogy a téli hidegben, nyári melegben, vagy akár a pandémia idején is folyamatosan működik a Karitász. A pécsi szegényeken kívül rendszeres segítséget nyújt, az Ormánságban élő szegényeknek is. Kapcsolatot tart az ottani polgármesterekkel, és amikor csak lehet, támogatja őket.

Pintér Györgyné, Vásárosdombó

Marika néni a 2013 óta működő Vásárosdómbói Karitász csoport oszlopos tagja, majd vezetője. Nagyon ember szerető, empatikus, jó szándékú, barátságos gyakorló keresztény. Mivel nyugdíjas éveit éli, ideje meg engedi, hogy 9 falu rászorulóival és a nehéz körülmények között élő emberek lelki és a megélhetési problémáival küzdő embereknek segíthessen. Korát meg hazudtolva nagyon lendületes, aktív és kitartó. Gyengülő egészsége sem hátráltatja a rászorulók gondozásában. Szolgálatát áldozatos módon, viszonzást nem várva, alázatosan végzi. Imáiban is hordozza a rábízottakat.

A díjazottak életére és munkájukra Isten áldását kérjük, és azt kívánjuk, hogy sokáig tudjanak példaképek lenni családjukban, közösségükben, csoportjukban.

Fotó: Magyar Kurír

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon

2021 October
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Közelgő események

Magyar Katolikus Kulturális Hetek:
-
2021. 10. 25. - 2021. 10. 31.
Katekéták képzése:
Magtár Látogatóközpont -
2021. 10. 25. -
Boldogasszony Imaszövetség találkozója:
Pécs -
2021. 10. 25. -
Szent Mór püspök, az egyházmegye társvédőszentje-ünnepi szentmise:
Pécsi Székesegyház -
2021. 10. 25. -
Elmarad - Katekumenátus képzés:
Magtár Látogatóközpont -
2021. 10. 26. - 2021. 10. 27.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

pem nek

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség