A Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház felszentelésének 132. évfordulóján, június 22-én tartotta a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (PPHF) a 2022/23-as akadémiai évet lezáró diplomaosztóját. A kettős ünnepen hálaadó Te Deum szentmisét celebrált Felföldi László megyéspüspök az egyházmegye papjaival a székesegyházban, melyen jelen volt Hegyi László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főtanácsadója, Dr. Kovács Gusztáv, a PPHF rektora, a főiskola tanárai, hallgatói és vendégeik.

A szentmise homíliájában - rendhagyó módon – Felföldi László püspök arra kérte a végzős hallgatókat, hogy fogalmazzanak meg egy-egy rövid gondolatot arról, ami a főiskolai tanulmányok lezárása kapcsán a szívükben üzenetként megfogalmazódott.

Szekesegyhaz felszentelese 07

A frissdiplomások érett hitükről tettek tanúbizonyságot, hálát adtak Istennek és köszönetüket fejezték ki családjaiknak és tanáraiknak, hogy az eltelt évek próbatételei során mindvégig mellettük álltak.

Szekesegyhaz felszentelese 17

A főpásztor szentbeszédében az ünnepi alkalmak: a templomszentelési évforduló, a diplomaosztó és a hálaadás egységét méltatta. Ahogy egy felszentelt templom, mint a 132 éve felszentelt pécsi székesegyház, a krisztusi közösséget kezdi szolgálni, úgy a végzős diplomások – és minden keresztény ember – életében is eljön az a pillanat, amikor elindul a valódi szolgálat útján. A templom azáltal szolgálja a közösséget, hogy bezár, ugyanakkor kizár, a belső gazdagsága erőt ad, megvéd és összetart. De igaz ez a családokra és a keresztény közösségekre is, ez a kereszténység lényege – emelte ki beszédében a szónok.

Szekesegyhaz felszentelese 09

A közösség azért közösség mert össze tud zárni, mert csak így tud összetartani. Ennek nyomán személyes életünkben, közösségeinkben és családjainkban is meg kell találni, hogy mely dolgokat zárjuk ki azért, hogy ezáltal megvédjen és segítsen minket. Kezünkben van az ellenségünk, az internet – fogalmazott a főpásztor - és nem merjük kizárni, félünk, hogy mi lesz velünk, ha kimaradunk vagy lemaradunk valamiről. A kereszténységünk azért kezdett felszámolódni, mert mindent beengedett és a lényeg kimaradt és kint maradt. A templom összetart, benne együtt vagyunk és egyek vagyunk, éljük meg ennek a mélyét és üzenetét. Ha itt, a templomban akarunk az Istennel közösségben találkozni, akkor ki kell zárnunk minden mást – figyelmeztett a püspök.

Szekesegyhaz felszentelese 20

Felföldi László megköszönte a végzősöknek, hogy elfogadták az Istentől jövő meghívást, és igent mondtak a feladat nagyságára, a küldetés különlegességére. Isten azért választ ki, hogy vele legyünk és küldetést adjon. Mert elküldeni csak azt tudja, aki vele van. A Krisztussal való találkozásnak azonban az elindulás után is folytatódni kell, újra és újra vissza kell térni hozzá, nem szabad elfelejteni, hogy a szolgálat küldetés – hangsúlyozta a főpásztor.

Szekesegyhaz felszentelese 30

A Te Deum hálaadás és köszönet Istennek, aki elküld, hogy megteremtsük magunkban, családunkban, a ránk bízottak körében annak a lehetőségét – de nem falakkal, hanem szigorú és határozott lelki közösséggel – , hogy meghívjunk és befogadjunk embereket a Biblia és az oltár közösségébe. Amikor pedig együtt vagyunk és összetartjuk a szeretetünket, közösségünket, akkor zárjunk ki mindent, ami ez ellen dolgozik és nem ezt akarja. A világ most ránk vár, itt és most. Nincs később. A feladat nagyon nehéz, de krisztusi. Krisztustól ered, ő hívott meg,ő választott ki és küld szőlőjébe, hogy munkásként társak legyünk vele – zárta szentbeszédét a püspök.

Szekesegyhaz felszentelese 29

A szentmise püspöki áldással zárult, majd kezdetét vette a PPHF diplomaosztó ünnepe. Dr. Kovács Gusztáv rektor évértékelő beszédében visszaemlékezett az elmúlt akadémiai év történéseire, programsorozataira, nemzetközi kurzusaira és megköszönte az egyházmegye és a főpásztor támogatását, valamint munkatársainak és a főiskola hallgatóinak pedig a közreműködést azok megvalósításában.

PPHF rektor

A rektor arra kérte a 22 végzőst, akik katekétaként, lelkipásztori munkatársként, szociális segítőként vagy épp teológusként végeztek, hogy leendő munkájuk során mindig legyen nyitva a fülük, a szemük és a szívük a másik emberre és a teremtett világ valóságára.

Szekesegyhaz felszentelese 31

A folytatásban díjakat és elismerő okleveleket adtak át. A főiskola szenátusa 2023-ban Koppenbachi Vilmos-díjat adományozott dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős államtitkárnak és Hegyi László főtanácsadónak, akik munkájukkal hozzájárultak a Magyar Állam és a Katolikus Egyház közötti gyümölcsöző együttműködés kialakításához és folytatásához.

Az év oktatója díjat a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő szolgálatáért dr. Nyúl Viktor tanszékvezető főiskolai docens kapta, aki a méltatás szerint közvetlen és mély hittől átitatott stílusával személyes példát mutat a teológusok és hittanárok jövendő generációinak.

Nyul.Viktor

A további elismerések sorában Főiskolai közösségért díjban részesült Németh Zsófia, aki főiskolásként 2018 óta végezte a hallgatói élet szervezését, egyben a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség aktív tagja. A főiskola munkatársai közül az oktatás és kutatás háttárfeladatainak megvalósításában végzett munkálatainak elismeréseként elismerő oklevelet vehetett át Tóthné Csikós Virág, a PPHF gazdasági vezetője, valamint Élő Kincső, a gazdasági iroda munkatársa, a főiskola egykori hallgatója.

A köszöntések sorát a Koppenbachi Vilmos-díj egyik idei kitüntetettje folytatta. Hegyi László főtanácsadó hangsúlyozta, elszigeteltté váló társadalmunkban nagy szükség van a most végzettek szolgálatára, ezért kötött Magyarország Kormánya megállapodást a Szentszékkel 25 évvel ezelőtt a katolikus hitéleti képzések állami finanszírozására.

PPHF Hegyi Laszlo 3

Hegyi László azt kérte a végzősöktől, hogy ne feledjék szem előtt tartani, a kereszténység közösségi életforma. Arra buzdította a fiatalokat, hogy szolgálatuk során alakítsanak keresztény közösségeket és ápolják a meglevőket annak érdekében, hogy a jövőben csökkenjen az elszigetelten élők száma, visszafordítható legyen a közösségi kötelékek elsorvadása csak úgy, mint az ökológiai válság folyamata.

Szekesegyhaz felszentelese 32

Végül a frissdiplomások nevében Vermes Nikolett adott hálát Istennek a tanulmányok során kapott kegyelmekért, mert mint idézte: „Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik (Róm 8,28). Az ünnepély a végzősök fogadalomtételével és a diplomák átadásával zárult.

Szöveg és fotó: Pécsi Egyházmegye

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 July
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nagyboldogasszony főünnepe:
-
2024. 08. 15. - 2024. 08. 15.
A Pécsi Egyházmegye főbúcsúja - Szentmise Máriagyűdön:
-
2024. 08. 17. - 2024. 08. 17.
KOVÁSZ - A Pécsi Egyházmegye családi napja:
-
2024. 08. 19. - 2024. 08. 19.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség