A Pécsi Egyházmegye június 15-én megtartott hitoktatási napján adták át a hitoktatói életpálya szolgálat elismerésére alapított Dulánszky-díjat. Idén négy katekéta munkáját ismerték el a 2013-ban alapított díjjal.

A pécsi székesegyházban celebrált hálaadó Te Deum szentmise után Felföldi László pécsi megyéspüspök, Pavlekovics Ferenc pécsi plébános, Csullag Gábor diakónus és Sipos Edit, a Pécsi Egyházmegye hitoktatási munkatársa adta át a Dulánszky Nándor hitoktatói díjat, melyet az a katekéta kaphatja, aki köztiszteletben áll és hitelesen képviseli a katolikus nevelés ügyét, környezete által elismert személyiség, kiváló szakmai felkészültségű, példaadó emberi magatartás, hivatástudat, gyermekszeretet jellemzi, eredményes a hitoktatásban, nevelésben, a katolikus hitoktatás ügyét az oktatás keretein túlmutatóan szolgálja, aki az Egyház életében aktívan részt vállal.

2024 06 15 dulanszky dij 39

Dulánszky Nándor püspök kiváló oktatási szakemberként és a vallásos nevelés-oktatás példaértékű képviselőjeként tartja számon az utókor. 1877-ben történt püspöki kinevezése előtt oktatási szakemberként a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban  dolgozott. 

Dulánszky püspök a katolikus oktatás ügyének lelkes támogatója, irányítási szervezetének kialakítója volt. Támogatta az európai  egyházzenei reformmozgalmat, mely az ősi gregorián zene régi fényének visszaállítását tűzte ki célul. A regensburgi székesegyház énekiskolájának mintájára Pécsett is iskolát alapított: a Székesegyházi Énekiskola 1889-ben kezdte meg működését. 

A katolikus oktatást, főleg a hitoktatást rendszeresen ellenőrizte, hittankönyvet, katekizmust adatott ki. 1876-ban elkezdte az iskolaszékek megszervezését, 1877-ben pedig újra szabályozta a már évtizedek óta működő esperesi kerületi tanfelügyelők, vagyis az esperesek feladatait. Új intézményként létrehozta az egyházmegyei tanfelügyelői tisztséget. 

A Dulánszky Nándor püspökről elnevezett hitoktató díjat az kapja, aki köztiszteletben áll és hitelesen képviseli a katolikus nevelés ügyét. Hivatásának forrás a minél hitelesebben megélt Istenkapcsolat. Tanítványai és azok szülei felnéznek rá, szívesen fordulnak hozzá, mert tudják, hogy mindig meghallgatja őket. Katekétaként és koordinátorként is bízhatott benne mindenki, szakmai kérdésekben szívesen fordulnak hozzá tanácsért a munkatársai. Anna kiváló szakmai felkészültséggel dolgozott, folyamatosan fejlesztette szakmai tudását. Hittan óráira lelkiismeretesen, változatos módszereket alkalmazva, a gyerekek testi-lelki-szellemi fejlődését figyelembe véve készült.

2024 06 15 dulanszky dij 34

2024-ben négy hitoktató részesült Dulánszky Nándor-díjban: Brunner Emilné, Oratics József, Patacsi Antal Józsefné és Visnyei Judit. A méltatásokban az alábbiakat közlik:

Brunner Emilné a pécsi Szent Ferenc Plébánia munkatársa. Számtalan alkalommal tanított be pásztorjátékot, versmondó versenyre készített fel a tanítványait, a plébániai hittanosokkal kirándulásokat szervezett. Az egyházi évhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat vezetett.

2024 06 15 dulanszky dij 42

Brunner Emilné Anna személyében egy szívvel-lélekkel szolgáló, hivatásának odaadóan élő, személyes életével tanúbizonyságot tevő, minden tettével hitét tisztán megélő hívő keresztény embert ismertünk meg.

Oratics József tíz éve szolgál pécsi a Szent Erzsébet Plébánián. Önálló ötleteivel, munkájával együttműködésével önzetlenül, áldozatosan és kimagaslóan szolgálja plébániája közösségét.

2024 06 15 dulanszky dij 45

A hitoktatás mellett, immár hét éve rendszeresen vezeti a katekumen foglalkozásokat. Felnőtt ministránsként szolgál a szentimiséken, foglalkozik a ministránsokkal, gyerekmiséken ő Tóbiás, a minden lében kanál báb életre keltője. 8 éve tagja a plébániai tanácsadó testületnek, melyben előremutató gondolataival segíti a közösség munkáját. A plébániai programokon tevékenyen vesz részt a szervezéstől a megvalósításig. Fáradhatatlanul szervezi a kamasz közösséget. Az Pécsi Katolikus Karitász és a Remény Háza munkatársaként is dolgozik.

Patacsi Antal Józsefné 32 éve szolgál hitoktatóként a pécsváradi plébánián és az iskolai hitoktatásnak is aktív szereplője. Mindig szeretettel és odaadással végezte a munkáját, jó kapcsolatot ápolt a tanítványai családjaival. is.

2024 06 15 dulanszky dij 47

Ministránstalálkozókra, zarándoklatokra vitte a gyerekeket. Több generációt kísért el a szentségekhez járulás útján. Rendszeresen szervezett táborokat. Kiterjedt kapcsolatait mindig az egyházközség épülésre használta fel. A plébánia egyéb feladataiban is aktívan vállalt részt, például az adminisztrációban, programok szervezésében, lebonyolításban. A kollégák egybehangzó véleménye alapján hosszú szolgálata alatt minden plébánosával példaértékűen együttműködött.

Visnyei Judit 24 éve dolgozik a dombóvári plébánia munkatársaként. Kezdetben az óvodában kapott feladatot, majd az általános iskolában főállású hittanárként dolgozott. Szeretetteljes jelenlétének köszönhetően évről évre nőtt a hitoktatásra jelentkezők száma.

2024 06 15 dulanszky dij 49

Rendszeresen szervezett játszóházat, templomtúrát, vetélkedőket. A nyári táborok szorosan hozzátartoznak a munkájához. Sok éven keresztül segítette a helyi Karitász-csoport munkáját. Rendszeres résztvevője a képzéseknek és egyházmegyei programoknak. Hiteles szolgálatának sok bizonyítéka mellett a legnagyobb, hogy leányát is a munkatársaink között tudhatjuk.

2024 06 15 dulanszky dij 50

Nagy Tünde berkesdi hitoktatót, aki 2015-ben kaputt Dulánszky-díjat, nyugállományba vonulása alkalmával köszöntötték és köszönték meg hitoktatói munkáját.

A hitoktatói Te Deum szentmise, valamint a díjátadás további részletei és fotói ITT TALÁLHATÓK!

Szöveg és fotó: Pécsi Egyházmegye

 

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 July
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

No events

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség