Az „Örömhírre hangolva” videósorozat kapcsolódva karácsony vigíliájához és karácsony éjféli szentmiséjének evangéliumához az adott bibliai szakaszokon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Karácsony vigília szentmise

„Szeretettel köszöntök mindenkit!

Karácsony vigíliájának evangéliumi részletét Máté evangéliumának első fejezetéből olvassuk (Mt 1,1-25). Az evangélista Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrafám fiának családfáját írja le. A számos név sok történetre utal és arra, hogy Isten fokozatosan belép az emberiség történetébe, feltárja magát és Jézus Krisztusban beteljesülnek ószövetségi jövendölések. Örömhírünk, hogy Isten ígéreteit a Messiásban megvalósította.

Az evangélista arról is beszél, hogy Józsefnek álmában ezt mondja az Úr angyala:

József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. (Mt 1,20-21)

József az evangéliumokban nem szól semmit. Ő az igaz ember, aki hallgatja az Úr szavát, engedelmeskedik és rábízza magát. József hiszi azt, hogy félelmei, nehézségei ellenére rábízhatja magát az Úrra!  Ferenc pápa Szent József évet hirdetett és arra hív, hogy jelképesen menjünk oda Józsefhez, szemléljük őt és tanuljuk meg tőle, mit jelent hallgatni az Úr szavát, bízzuk rá magunkat félelmeink, nehézségeink ellenére is és higgyük, hogy Ő erősebb aggodalmainknál!

Az evangélista az Úr prófétájának szavait idézi:

Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni. (Mt 1,23)

Jézus Emmánuel, amely zsidó nyelven ennyit jelent: velünk az Isten. Ferenc pápa ennek kapcsán mondja: fontos, hogy a keresztény ember szívében mindig ott legyen a derű. Lehetnek megpróbáltatásaink, nehézségeink, mégis tudjuk a szívünkben, hogy az Úr velünk van. Isten Fia megtestesült, emberré lett, hogy útitársunk legyen! Velünk az Isten – ez a keresztény remény és öröm alapja. Karácsony vigíliáján azt ünnepeljük, hogy Isten ószövetségi ígéretei Jézus Krisztusban beteljesültek, mert ő a Messiás, aki felszabadít bűneink alól, és az örök élet hozza nekünk.

Ünneplejük, hogy nekünk is ezt mondja az angyal: ne félj, bízd rá magad az Úrra!

Tanuljuk meg Józseftől hallgatni az Úr szavát és engedelmeskedve neki, rábízni magunkat. Karácsony vigíliája hirdesse azt a jó hírt, hogy velünk az Isten, az Ő Fia útitársunk lett!

Így kívánok minden kedves testvéremnek áldott karácsonyt az Úr megszületésének örömével! Imádkozzunk mindenkiért, csendben.”

Éjféli szentmise

„Szeretettel köszöntök mindenkit!

Karácsony éjféli szentmiséjének evangéliumi szakaszát Lukács evangéliumának második fejezetéből olvassuk, amikor a szentíró ezt mondja:

Mária megszülte elsőszülött fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. (vö. Mt 2,7)

Isten Fia emberré lett, megtestesült, hogy minden emberrel találkozzon – tanít Ferenc pápa. Csodálatos az a szentírási mondat, amit az evangéliumban olvasunk, mely szerint Mára az, aki megszüli, először láthatja és átölelheti Isten Fiát.

Isten átölelhetővé válik, mert maga is át akarja ölelni az egész világot.

Isten Fia mindenkit át akar ölelni, Mária pedig elsőként simogathatja meg Isten Fiát. Ezáltal az Úr is megérinthetővé válik, mert Ő is meg akar simogatni minden embert! Isten Fia gyermekké lett, hogy mi is Isten Gyermekei lehessünk.

Milyen szép ez a kép, Isten gyengédségéről, törékenységéről, közelségéről beszél. Isten Fia, az egész világ Ura pólyában fekszik, Mária jászolba fekteti, amelybe az állatok eledelét szokták tenni. Ferenc pápa pedig ennek a képnek a szépségére világít rá. Jézus Krisztus Betlehemben született, amely zsidó nyelven azt jelenti: a kenyér háza. Később Jézus mondja magáról: én vagyok az élet kenyere (vö. Jn 6,35). A betlehemi születés és a gyermek Jézus jászolba fektetése előképe az utolsó vacsorának, hol a kenyeret testévé, a bort pedig vérévé változtatja. Vagyis az Eucharisztiában teljesül be az, ami a megtestesüléssel kezdődött. Isten Fia emberré lesz, hogy átöleljen, útitársunk legyen, magához hívjon bennünket.

Ezek a sorok Isten gyengédségéről, közelségéről, törékenységéről beszélnek, arra hívva bennünket, hogy mi is legyünk gyengédek egymás felé, ismerjük és fogadjuk el törékenységünket és adjuk át magunkat a Jó Istennek. Megrendítő az, amit Lukács mond:

Jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. (vö. Mt 2,7)

Ahogy János evangélista fogalmaz: övéi közé jött, de övéi nem fogadták be (vö. Jn 1,11). Karácsony szépsége mellett ott van annak fájdalma is, hogy Betlehemben nem fogadták be Jézust, a Megváltót.

Egy ortodox gondolkodó azt mondja: hiába született meg Betlehemben, ha nem született meg a szívedben. Karácsony üzente az is, hogy fogadjuk be Őt a szívünkbe és hagyjuk, hogy megszülessen ott azáltal, hogy hallgatjuk az Ő szavát és rábízzuk magunkat.

Isten gyöngédség és irgalom. Jön, hogy átöleljen, megsimogasson, miközben arra hív, hogy ennek az isteni ölelésnek és simogatásnak továbbadói legyünk azzal, hogy Jézust szívünkbe fogadjuk és mások felé irgalommal, gyengédséggel fordulunk.

Tartsunk egy kis csendet és adjunk hálát az Úrnak! Ezzel az örömmel kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyt!

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 05. 26. - 2024. 05. 26.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség