papság

Az egyházmegye hitéleti eseményeiből merítő, havonta megjelenő magazinműsor készítői azúttal a papszentelési szentmisére látogattak el a pécsi székesegyházba.

Felföldi László pécsi megyéspüspök felkérésére és meghívására papok számára vezetett lelkigyakorlatot Barsi Balázs OFM július első hetében Püspökszentlászlón, az Életrendezés Házában. A többnapos programon a Pécsi Egyházmegye főpásztora is részt vett.

Felföldi László pécsi megyéspüspök június 22-én áldozópappá szentelte Mihovics Szebasztián és Miklovits Attila diakónusokat a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban. A Pécsi Egyházmegye újmiséseit a Magyar Kurír is bemutatta.

A Pécsi Egyházmegye általános helynöke, a pécsi rácvárosi templom plébánosa június 23-án egyházközsége közösségében szentmisén ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját. A jeles alkalomból személyes hangvételű tanúságot tett hivatásról, emberi alázatról.

Felföldi László pécsi megyéspüspök áldozópappá szentelte Mihovics Szebasztián és Miklovits Attila diakónusokat június 22-én a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban. Az ünnepi szentmisén, melyen jelen volt Mayer Mihály nyugalmazott püspök is, a Pécsi Egyházmegye papsága koncelebrált.

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyéspüspök úr 2024. augusztus 1-jével az alábbi személyi változtatásokat rendelte el:

A Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban június 22-én, szombaton 10.00 órakor Felföldi László pécsi megyéspüspök áldozópappá szenteli Mihovics Szebasztián és Miklovits Attila diakónusokat.

A Pécsi Egyházmegyei Hivatal papi lelkigyakorlatot szervez a klérus számára 2024. július 1-5. között Püspökszentlászlón, az Életrendezés Házában P. Dr. Barsi Balázs OFM atya vezetésével.

Papszentelést ünnepel idén a Pécsi Egyházmegye. Felföldi László pécsi megyéspüspök 2024. június 22-én áldozópappá szenteli az egyházmegye két diakónus papnövendékét, Mihovics Szebasztiánt és Miklovits Attilát. A szentelés előtti napon, június 21-én gyalogos zarándoklat indul Mecseknádasdról Püspökszentlászlóra. A hagyomány szerint minden évben megtartott zarándoklatot a papi- és szerzetesi hivatásokért ajánlják fel.

2019 után az idén újra papszentelési szentmise helyszíne lesz a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház, ahol június 22-én, szombaton 10.00 órakor Felföldi László pécsi megyéspüspök áldozópappá szenteli Mihovics Szebasztián és Miklovits Attila diakónusokat. A szentség kiszolgáltatásának előestéjén hagyományaink szerint a szentelendőkért felajánlott gyalogos zarándoklat indul Mecseknádasdról Püspökszentlászlóra.

Jó hangulatú találkozón látta vendégül Felföldi László pécsi megyéspüspök az egyházmegye papjainak és papnövendékeinek szüleit május 29-én Pécsett. 

Hagyományos, évenként megtartott zarándoknapon találkoztak az egyházmegye papjai és diakónusai május 28-án a máriagyűdi kegyhelyen. A találkozó szentmisével kezdődött a Sarlós Boldogasszony-kegytemplomban, melyet Felföldi László pécsi megyéspüspök meghívására Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök celebrált. A liturgián és a zarándoknapon részt vett Mayer Mihály nyugalmazott püspök is.

A Pécsi Egyházmegye püspöke, Felföldi László nagy örömmel és szeretettel várja azok jelentkezését, akik hivatást éreznek a papi szolgálatra.

Március 28-án, nagycsütörtök délelőtt olajszentelési szentmisét celebrált Felföldi László pécsi megyéspüspök Mayer Mihály nyugalmazott püspökkel és az egyházmegye papságával Pécsen, a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban. A szertartásban a lelkipásztorok a hagyományok szerint megújították szenteléskor tett papi ígéretüket, valamint megszentelték a keresztelés, a bérmálás, a papszentelés, a templomszentelés és a betegek szentségének kiszolgáltatásakor használt olajokat.

Olajszentelési szentmisét celebrál Felföldi László pécsi megyéspüspök a Pécsi Egyházmegye papságával együtt március 28-án, nagycsütörtökön 10.00 órai kezdettel a székesegyházban. A liturgiában a lelkipásztorok megújítják szenteléskor tett ígéreteiket.

A 2023-ban megjelent kötet szerzője dr. Ótos Miklós nyugalmazott szekszárdi orvos, helytörténeti kutató március 13-án, szerdán 17.00 órakor a Magtár Látogatóközpontban várja az érdeklődőket. A könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható, a könyvbemutatón lesz lehetőség a megvásárlására.

A győri Brenner János Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézete nyitott hétvégét tart a teológus szak iránt érdeklődők számára 2024. február 23-26. között.

A Pécsi Egyházmegye papsága vízkeresztkor köszöntötte a Felföldi Lászlót püspökké szentelésének évfordulója alkalmából.

Felföldi László megyéspüspök 2023. december 9-én állandó diakónussá szentelte Szőts Gábor akolitust a Pécsi Egyházmegye szolgálatára. A bonyhádi Szeplőtelen Fogantatás templomban celebrált ünnepi szentmisén - melyen részt vettek az egyházmegye papjai, diakónusai, a jelölt és családja, rokonai, barátai, valamint a hívek közössége -, koncelebrált Máger Róbert püspöki irodaigazgató, valamint Wigand István plébános.

A 2023-as év előttünk álló időszaka két diakónusszentelést tartogat a Pécsi Egyházmegye hívő közössége számára. Felföldi László megyéspüspök ünnepi szentmise keretében szenteli állandó diakónussá Várda Ferenc akolitust november 25-én, 10 órakor Máriagyűdön és Szőts Gábor akolitust december 9-én, 10.30-kor Bonyhádon.

Felföldi László megyéspüspök ünnepi szentmise keretében szenteli állandó diakónussá Szőts Gábor akolitust december 9-én, 10.30-kor Bonyhádon, a Szeplőtelen Fogantatás templomban.

Szent Mór, a Pécsi Egyházmegye 11. században élt püspöke, az egyházmegye társvédőszentje ünnepéhez kapcsolódva október 24-én tartotta őszi rekollekcióját a Pécsi Egyházmegye papsága Felföldi László megyéspüspök vezetésével a Magtár Rendezvényközpontban.

A Pécsi Egyházmegye 20 lelkipásztora Felföldi László megyéspüspökkel október első felében 4 napot töltött Erdélyben és Székelyföldön.

Kettős ünnepet ültek a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban augusztus 6-án este, amikor Urunk színeváltozásának ünnepén Felföldi László pécsi megyéspüspök koncelebrált szentmisén iktatta be hivatalába a székesegyház új plébánosát, Máger Róbert püspöki irodaigazgatót.

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyéspüspök úr 2023. augusztus 1-jével az érintett személyekkel való előzetes egyeztetést követően az alábbi személyi változásokat rendelte el:

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására a Felföldi László megyéspüspök úr által 2023. augusztus 1-jével - az érintett személyekkel való előzetes egyeztetést követően - elrendelt személyi változásokat az alábbi területi változások elrendelésével egészítette ki:

Ebben az évben 26 gyalogos zarándok indult el június 23-án, késő délután a mecseknádasdi Árpád-kori kápolnától Püspökszentlászlóra, majd Pécsre arra a zarándokútra, melyet hagyományosan a pap- és diakónusszentelés előestéjén tartanak és a papi hivatásokért ajánlanak fel a Pécsi Egyházmegyében. A zarándoklaton Kovács József püspöki titkár és Berecz Tibor székesegyházi káplán vezette a résztvevőket, akik dacolva a zord időjárással, a kora reggeli órákban érkeztek meg Pécsre, a szentelési szertartásra.

Négy év elteltével újra papnövendékek szentelését ünnepelte a Pécsi Egyházmegye. Június 24-én Felföldi László megyéspüspök diakónussá szentelte Mihovics Szebasztián és Miklovits Attila papnövendékeket az egyházmegye szolgálatára.

A Pécsi Egyházmegye ötödéves papnövendéke, Mihovics Szebasztián 1998-ban született Nagykanizsán. Gyermekkorát a mintegy 800 lelket számláló horvát ajkú kis faluban, Tótszentmártonban töltötte, ahol elkezdett érlelődni szívében a papi hivatás gondolata. Középiskolai tanulmányait azonban már Pécsett, a Szent Mór Iskolaközpontban folytatta, jelenleg az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet papnövendéke. Felföldi László pécsi megyéspüspök Mihovics Szebasztiánt a Pécsi Egyházmegye szolgálatára szenteli diakónussá június 24-én a pécsi székesegyházban.

A Pécsi Egyházmegye ötödéves papnövendéke, Miklovits Attila 1980-ban született Pécsett, hívő katolikus család második gyermekeként. A cisztercieknél tanult, mellette pedig cselló szakon a Liszt Ferenc Zeneiskolában. Érettségi után a Veszprémi Egyetemen szerzett mérnöki diplomát, majd néhány éven át alaposan mérlegelte és megérlelte magában a papi hivatásra való meghívása gondolatát. Felföldi László pécsi megyéspüspök Miklovits Attilát a Pécsi Egyházmegye szolgálatára szenteli diakónussá június 24-én a pécsi székesegyházban.

Papszentelést ünnepel a Pécsi Egyházmegye június 22-én, amikor Felföldi László pécsi megyéspüspök áldozópappá szenteli Mihovics Szebasztián és Miklovits Attila diakónusokat a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban. A papnövendékekkel a 2023 júniusában történt diakónusszentelés előtt készült hosszabb interjú, melyből a papi hivatásról vallott gondolataikról szóló részeket szerkesztve újra közreadjuk.

Június 24-én, szombaton a 10.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisében Felföldi László pécsi megyéspüspök a Pécsi Egyházmegye papsága jelenlétében szerpappá szenteli az egyházmegye két papnövendékét, Mihovics Szebasztián és Miklovits Attila akolitusokat a pécsi székesegyházban.

Diakónusszentelést ünnepel idén a Pécsi Egyházmegye. 2023. június 24-én Felföldi László pécsi megyéspüspök diakónussá szenteli az egyházmegye két papnövendékét, Mihovics Szebasztiánt és Miklovits Attilát. A szentelés előtti napon, június 23-án pedig megrendezik a Mecseknádasdról Püspökszentlászlóra tartó hagyományos gyalogos zarándoklatot, melyet a papi- és szerzetesi hivatásokért ajánlanak fel.

Bensőséges hangulatú találkozón látta vendégül Felföldi László pécsi megyéspüspök az egyházmegyében szolgáló papok és papnövendékek szüleit május 31-én Pécsett, a Dóm Kőtárban. 

Felföldi László pécsi megyéspüspök meghívására papi találkozóra érkeztek Máriagyűdre a Pécsi Egyházmegye lelkipásztorai május 23-án. A szentmisén dr. Kvanduk Frigyes, az egyházmegye általános helynöke mondott szentbeszédet.

Április 6-án, nagycsütörtök délelőtt olajszentelési szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyéspüspök Mayer Mihály nyugalmazott püspökkel, Bíró László nyugalmazott tábori püspökkel és az egyházmegye papságával Pécsen, a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban. A hagyományok szerint a lelkipásztorok megújították szenteléskor tett ígéreteiket, valamint az egyházmegye két papnövendékének ünnepélyes befogadása is megtörtént a papi rend felvételére készülő jelöltek közé.

2022. augusztus 23-án, kedden ünnepeljük a Pécsi Egyházmegye alapításának 1013. évfordulóját. Az ünnepi szentmise 18.00 órakor kezdődik a pécsi Szent Péter- és Szent Pál Székesegyházban Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrálásával.

A Pécsi Egyházmegye papjai, diakónusok és papnövendékek indultak útra július 4-én hajnalban Međugorjeba, a Szűzanya Iskolájába, hogy részt vegyenek a 25. alkalommal megrendezett nemzetközi papi lelkigyakorlaton, melynek idei mottóját Máté evangéliumából választották a szervezők: „Tanuljatok tőlem és békére találtok” (Mt 11, 28-30). A lelkigyakorlatról Mihovics Szebasztián papnövendék írt élménydús beszámolót.

A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrája gyalogos zarándoklatra hív és vár mindenkit 2022. június 17-én, melyet a papi- és szerzetesi hivatásokért ajánlanak fel. A zarándoklat célja, hogy a résztvevők az imáik mellett az úton megtapasztalt élményeiket, leküzdött nehézségeiket is a hivatásokért ajánlják fel.

Papokkal telt meg 2022. május 24-én a Sarlós Boldogasszony-kegytemplom Máriagyűdön. A Pécsi Egyházmegye papsága tartotta hagyományos papi zarándoknapját a kegyhelyen, ahol immár 40 éve minden év májusában összegyűlnek, hogy együtt, közösen adjanak hálát papi hivatásuk kegyelmeiért. A zarándoknap egy időre esett a fiatal papok találkozójával, ahol a néhány éve pappá szentelt lelkipásztorok találkoztak egymással és beszélgethettek főpásztorukkal.

Felföldi László megyéspüspök a pécsi székesegyházban mutatott be krizmaszentelési szentmisét április 14-én, nagycsütörtökön. A liturgián koncelebrált  Mayer Mihály nyugalmazott pécsi megyéspüspök, Bíró László nyugalmazott tábori püspök és a Pécsi Egyházmegye papsága, akikkel együtt ünnepeltek a diakónusok, az egyházmegye papnövendékei, a ministránsok és a hívek is.

Asztalos Gábor Tamás akolitus. 42 éves, házas, öt gyermek édesapja. Világi munkáját tekintve mozdonyvezető. Hittudományi végzettsége szerint teológus-lelkipásztor. A Katolikus Egyház hét szentsége közül az egyházi rend első fokozatának felvételére készül. Felföldi László megyéspüspök február 19-én állandó diakónussá szenteli a Pécsi Egyházmegye szolgálatára. Asztalos Gábor Tamást a szentség felvétele előtt néhány nappal kérdeztük családról, hitről, szolgálatról és elköteleződésről.

Könyvet írt a papról a pap. Rostás Jenő faddi esperes-plébános megörökítette jeles elődje, példaképe, a haláláig Baranyaszentgyörgyön szolgáló Uhl Antal prépost-plébános életét. A kötetet a napokban a faddi művelődési házban is bemutatták.

Jézus Szent Szívének ünnepén papi és szerzetesi hivatásokért zarándokoltak a hívek Mecseknádasdról Püspökszentlászlóra.

Dr. Kajtár Edvárd atya, a Pécsi Egyházmegye főtemplomának plébánosa, tavaly megjelent Menjünk át a túlsó partra könyvének egyik alapgondolatáról, az újranyitást követő romeltakarítás lelki vonatkozásairól és a hitmegerősítés aszketikus gyakorlatairól mesélt.

Május 25-én főpásztorunk a Pécsi Egyházmegye papjaival közösen celebrált szentmisét a Máriagyűdi Bazilikában a papi zarándoklat alkalmával. A Mária-kegyhelyen összegyűlt papság a hivatásokért imádkozott.

A paksi plébánostól, Kutas Attila atyától nagy áldozatot követelt a járvány, melynek során elvesztette édesapját, majd maga is a betegség elszenvedőjévé vált. Mi adott neki erőt a nehézség közepette, és most hogyan vigasztalja érintett testvéreit? Erről beszélgettünk egy délután, végül, mint mindig, szép felismeréseket is kaptunk.

Húsvét negyedik vasárnapja a hivatások világnapja. A Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a papokhoz, szerzetesekhez és minden hívőhöz ezen a napon. 

Olajszentelési misét tartottak a Pécsi Székesegyházban, ahol a papság liturgikus keretek közt megújította Istennek tett fogadalmát, valamint sor került a keresztelendők és a betegek olajának megáldására, illetve a krizmaszentelésre.

A Pécsi Egyházmegyében valamennyi plébánián minden hónap első csütörtökén felajánló szentségimádást végeznek a papi- és szerzetesi hivatásokért. Március 4-én, délután az Irgalmas Rendi Szent Sebestyén templomában is ezért gyűltek össze.

LD honlap logó