A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Húsvét harmadik vasárnapjának evangéliumi részletén Nyúl Viktor pasztorális helynök atya elmélkedik és az „Örömhírre hangolva” üzenete által rávilágít arra, hogy a Szentírás lapjain Krisztus tekintetével találkozhatunk.

„Szeretettel köszöntök mindenkit!

Húsvét harmadik vasárnapján, az Istenirgalmasság vasárnapján az evangéliumi részletet Lukács evangéliumának huszonnegyedik fejezetéből olvassuk (Lk 24,35-48). Az evangélista elmondja, hogy amikor a feltámadt Jézus megjelent a tanítványoknak, megijedtek, mert úgy vélték, szellemet látnak. Jézus ekkor ezt mondta nekik:

»Békesség nektek!« Megrémültek és féltek, mert azt hitték, hogy szellemet látnak. De ő megkérdezte tőlük: »Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és lábamat, hogy valóban én vagyok!« (Lk 24,36-39)

Majd együtt eszik a tanítványokkal, mert Ő valóban feltámadt, Ő ugyanaz a Jézus, aki meghalt a kereszten! Csodálatos örömhír ez: Jézus feltámadt, így az egész embert megváltotta, nem csak a testünket, hanem a lelkünket is, egész személyünket. Hisszük a test feltámadását, ami azt jelenti, hogy Isten a teljes embert hívja meg az örök élet boldogságába.

A tanítványokat elönti az öröm. A feltámadt Jézus egyik ajándéka tehát az öröm, ami a vele való találkozásból fakad, valamit abból, hogy tudjuk, Jézus, aki meghalt, valóban feltámadt, és ha hiszünk benne, mi is feltámadunk. Életünknek örök távlata van, nem a semmibe vezet, hanem az örök élet felé tart. Kereszténységünk ebből a bizonyosságból fakad.

Jézus megnyitotta a tanítványok értelmét, hogy megértsék az írásokat, világossá téve mindazt, ahogy Ő beteljesítette az ószövetségi ígéreteket. Jézus megajándékozza a tanítványokat és minket is az Ő Szentlelkével, aki segít, hogy helyesen olvassuk és értsük a Szentírást. A Bibliára figyelve, azt imádsággal olvasva találkozunk Jézus Krisztussal, hiszen a Szentírás minden lapján Ő tekint ránk – ahogy Szent Pál tanít bennünket.

Végül Jézus ezt mondja:

A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. (Lk 24,47-48)

Ezáltal bennünket is meghív, hogy tanúi legyünk és hirdessük az evangélium örömhírét. Ferenc pápa szintén erre bátorít minket: Jézus meghív, hogy azt a jó hírt adjuk tovább, mely szerint mindig van lehetőség az újrakezdésre, a megbánásra, a bűnbocsánatra. Isten mindig megbocsát, de fontos, hogy mi is törekedjünk megtérni, bocsánatot kérni. Legyünk a feltámadás örömhírének tanúi és továbbadói! Olyan sokan nem ismerik még Jézus Krisztust, ezért látszódjon meg arcunkon az Ő mosolya. Legyünk derűs keresztények! Olvassuk gyakran a Szentírást, hogy lapjain keresztül találkozzunk az Úrral és hirdessük azt a jó hírt, hogy felszabadított bennünket, megbocsát nekünk!

Tartsunk egy kis csendet, adjunk hálát az Úrnak és bízzuk rá magunkat a feltámadt Jézusra!”

Lukács 24,35-48

 Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a kenyértöréskor.
Amíg ezekről beszéltek, egyszer csak maga Jézus állt közöttük, és azt mondta nekik: »Békesség nektek!« Megrémültek és féltek, mert azt hitték, hogy szellemet látnak. De ő megkérdezte tőlük: »Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és lábamat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok meg, és lássátok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.« Ezt mondta, azután megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mivel örömükben még mindig nem hittek, és csak csodálkoztak, azt mondta nekik: »Van itt valami ennivalótok?« Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és a szemük láttára evett belőle.
Azután így szólt hozzájuk: »Ezek azok az igék, amelyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesedni mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban.« Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Azt mondta nekik: »Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnapon feltámadni a halálból. A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 június
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség