Elhunyt főpásztorokért ajánlottak fel szentmisét a Pécsi Székesegyházban, melyet első alkalommal mutatott be Felföldi László pécsi megyéspüspök. Laude to episcopus!

A hagyományosan április 12-én, dr. Cserháti József megyéspüspök (1969-1994) halálának évfordulóján bemutatott szertartás emlékeztet minket Isten akaratából az egyházmegyében szolgálatot teljesítő főpásztorokra. A Pécsi Egyházmegye korábbi püspökeiért idén első alkalommal adott hálát Felföldi László megyéspüspök a 18.00 órakor kezdődő szentmisén, melyre a Székesegyházban folyó restaurálás miatt az altemplom helyett a főoltárnál került sor. László püspök így hangsúlyozta az alkalom jelentőségét: „Ez nem csupán egy megemlékezés, hanem egy megerősítés, valamint a Pécsi Egyházmegyét szolgáló elöljárói szellemiségnek megőrzése”. Később homíliájában kiemelte a főpásztorok hivatásának legfontosabb feladatát: Isten szeretetének és igazságának továbbadását. Mint mondta, püspöknek lenni áldozat, melyre Isten azért hív, hogy az életet, az emberiességet és a méltóságot tovább adja episcopusai (püspökei) által.

Elhunyt püspökök miséje 10

„Hálát adok a főpásztorokért, akik szolgálatukkal törekedtek megismertetni a rájuk bízottakkal Isten szeretetét és igazságát, a teremtett világ gazdagságát és az ember küldetésének célját” – hangsúlyozta Felföldi László megyéspüspök, aki főpásztori felelősségétől vezérelve arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak az egyházmegyék vezetőiért. Végül, mint minden szentmiséjét, az elhunyt püspökökért felajánlott szertartást is köszönetnyilvánítással zárta, mind a koncelebráns paptestvérek felé, mind a jelenlévő hívek irányába, akiket külön kért, tegyenek maguk is tanúbizonyságot Isten szeretetéről és igazságáról.

A 2021. január 6-án felszentelt főpásztorunk szavai erősítsenek meg minket az Úrba és az örök élet reményébe vetett hitünkben, hogy lelkesítéséhez méltón boldog, egymásra figyelő és a másokkal terített asztal köré ülő keresztények legyünk!

IMÁDSÁG A FŐPÁSZTORÉRT

Mindenható örök Isten, állj főpásztorunk mellett áldásoddal, hogy Szent Fiadat képviselhesse számunkra: gyújtson lángra buzgalmával, szégyenítsen meg példájával, szívén hordozzon szeretetével, megerősítsen türelmével, tartson meg a Szentlélek örömében, esedezzen ki ránk áldást imájával, tápláljon a te tanításoddal és tegyen minket tiszta, szent népeddé, Isten szolgáivá igazságban és szeretetben.

Úr Jézus Krisztus, tedd egyházmegyénket élő sejtté Egyházadban. Áldd meg László püspökünket, ajándékozd neki kormányzásában bölcsességed fényét és Szíved szeretetét. Óvd meg a gonosz minden támadásától. Adj neki okos és önzetlen munkatársakat. Tölts el minket tisztelettel, engedelmességgel és hűséggel püspökünk iránt, hálával az egyházmegyénknek adott kegyelmekért, és taníts meg felelősséget is viselni érte. Jutalmazd meg főpásztorunk munkáját és fáradozásait az örök javakkal.

Ámen.

(Sacramentarium Veronense)

IMÁDSÁG A PAPOKÉRT

Úr Jézus Krisztus, néped örök Főpapja, a pásztorok és a nyáj Pásztora, szolgáid Mestere és Barátja, papjaidért könyörgünk Hozzád!

Ébreszd fel Egyházadban apostolaid szellemét, hogy néped növekedjék számban és érdemekben. Küldj munkásokat aratásodba és tedd őket szereteted tanúivá. Vezesd be elhivatottjaidat mind mélyebben igazságaidba. Öltöztesd igazságba küldötteidet és irányítsd őket Szentlelkeddel a helyes úton. Tedd őket a szentségek méltó kiszolgáltatóivá. Töltsd el őket jósággal és atyai gonddal a rájuk bízott közösségek, híveik iránt. Kapcsold össze szolgáidat egymással és közösségeikkel békességben és testvéri közösségben. Adj szívükbe elhivatottságot Isten dicsőségéért és a lelkek üdvösségéért. Bátorítsd őket munkájukban, vigasztald őket magányukban és töltsd el őket szeretettel a kereszt iránt.

Add, hogy életükkel és szavukkal legyenek hűséges szolgáid és szent titkaid hirdetői. Haláluk óráján légy irgalmas bírájuk és vedd föl őket mennyei örömödbe.

Ámen.

Részlet a Magyar Televízió által 1994-ben készített Uram, Te látod lelkemet című, Cserháti Józsefet bemutató portréfilmből:

„A püspöki tisztség elvállalása mindig nehéz dolog volt. Különösen olyan időkben, mint amiket mi éltünk át évtizedeken keresztül. [...] Az egész életem dialógus volt: keresni a kapcsolatot, párbeszédet folytatni az állammal. Hittem abban, hogy vannak dolgok, amelyeket közössé kell tenni. Úgy gondoltam, a hitetlenek és az egyház között folytatott dialógussal mégiscsak előbbre tudunk jutni. Életemnek talán a legnagyobb műve volt, hogy erre vállalkoztam. Noha az egyház és az állam megegyezése képtelenség volt a marxizmus időszakában, egy eszme azért mégiscsak közös volt, méghozzá a humanizmusé. ..”

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békében! Ámen.

Az elhunyt püspökökért bemutatott szentmise időpontja addig esedékes április 12-én, amíg Cserháti József püspök az utolsó főpásztorunk, aki megtért Teremtőjéhez.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 július
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nagyboldogasszony főünnepe:
-
2024. 08. 15. - 2024. 08. 15.
A Pécsi Egyházmegye főbúcsúja - Szentmise Máriagyűdön:
-
2024. 08. 17. - 2024. 08. 17.
KOVÁSZ - A Pécsi Egyházmegye családi napja:
-
2024. 08. 19. - 2024. 08. 19.
Szent István király ünnepe - Szentmise a székesegyházban:
-
2024. 08. 20. - 2024. 08. 20.
KILÁTÓ - Keresztény gólyatábor Sikondán:
-
2024. 08. 21. - 2024. 08. 24.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség