Kezdetét vette az idei Máriagyűdi (online) zarándoklat. Egymás és magunk védelme érdekében ezennel is az interneten és az EWTN Katolikus Televízió csatornáján keresztül kapcsolódhatnak be a hívek a lelki napba, melynek során virtuálisan járulhatnak a Mária-kegyhely elé.

Technikai okokból a tervezett reggel 7.00 órai kezdés helyett délben vette kezdetét a virtuális lelki zarándoklat a Regina Caeli imádsággal, melyet Nyúl Viktor pasztorális helynök vezetett. Az atya Ferenc pápa buzdításához csatlakozva a járvány megszűnéséért és az egészségügyben dolgozókért kérte a Szűzanya közbenjárását. Ezt követően Felföldi László pécsi megyéspüspök köszöntőbeszédével folytatódott a lelki nap. A főpásztor elmondta, bár most úgy indulunk el, hogy közben egy helyen maradunk, ennek ellenére is fontos megtalálni lelkiekben a mélységet, melyhez a zarándoklat során jutunk el. „Aki elindul, kimozdul önmagából, hogy közelebb kerüljön élete valóságához. Jézus szavai igazi irányt mutatnak: én vagyok az út, az igazság és az élet. Minden zarándoklat erről szól, úton vagyunk. Életünkben fontosak a célok, melyeket szeretnénk megvalósítani, de minden attól függ, hogy haladunk rajta. Ugyanakkor minden cél újabb elindulást jelent.”

„Egyedi úton megyünk, olyan életúton, amelyen más még nem járt, ettől különleges és egyedi életünk, melyet egyedül, mégis közösségben teszünk meg. Ez erősít minket! […] Ahogy a zarándoklat halad, úgy halad életünk” – hangsúlyozta püspök atya, végül következőképp zárta köszöntőjét: aki zarándokol, jó úton van.

gyűd1

Ezt követően a Pécsi Egyházmegye „Örömhírre hangolva” üzenetével folytatódott a lelki zarándoklat, melynek során Nyúl Viktor atya elmélkedett a napi evangéliumon, és arra hívott, hogy a Szent József-évben Ferenc pápa felhívásához csatlakozva legyünk mi is Isten szavának őrzői. „Mit tanít nekünk Szent József?” – hangzott el a kérdés, melyre válaszként Viktor atya elmondta, Szűz Mária jegyese Jézus Krisztus őrzője volt, tanította Őt és minket is arra irányít, hogy legyünk egymás oltalmazói. „Őrizzük testvéreinket és a periférián lévő társainkat: az elesetteket, a szegényeket, a betegeket. […] Ahogy a Szentatya tanít: az irgalmasság ott kezdődik, amikor a másik emberben észrevesszük testvérünket és eszerint fordulunk hozzá, ennek fényében védelmezzük.”

2021. májusában amellett, hogy Szent József-évében vagyunk, a Laudato si’ tematikus évre is gondolunk, ennek révén a pasztorális helynök kiemelte, tanuljuk meg a munkás Szenttől, hogyan őrizzük teremtett világunkat. Erre a kettő fontos tanításra (a család védelmére és a teremtésvédelemre) utal a Teremtés könyvének második fejezetének tizenötödik verse, a XIII. Máriagyűdi (online) zarándoklat mottója is:

„Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze." (Ter 2,15)

gyűd2

Koradélután, 13.00 órakor rózsafüzér imádsághoz csatlakozhattak az online zarándoklat résztvevői, akik Keresztes Andor, máriagyűdi plébánossal közösen vehettek részt a szép rózsafüzér körmeneten, melyet az atya a betegségben szenvedőkért és a Pécsi Egyházmegyéért ajánlott fel.

Lelki Zarándoklat 5

A nap további része Fábry Kornél atya videó üzenetével folytatódott, így az 52. Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára is köszöntötte otthonaikban lévő híveket. Szintén kiemelte, az idei zarándoklat másképp zajlik, mint az eddigiek, olyannyira, hogy ki sem kell mozdulnunk a szobából, hozzátéve, mindennek ellenére, amikor zarándokolunk, egy lelki utat járunk, ahova igyekszünk elvinni terheinket, és ahol nagyobb a kegyelmi tér.

„A Máriagyűdi (online) zarándoklat résztvevőiként ezennel egy Mária kegyhelyre érkeztünk, ahol a Szűzanya közbenjárását kérjük. […] Itt a lehetőség, hogy megpihenjünk Jézus lába előtt és kérjük, hogy szívünket alakítsa az Ő Szent Szíve szerint. Itt az alkalom az elcsendesedésre, engedjük, hogy formáljon bennünket ebben a találkozásban” – mondta Kornél atya, végül arra biztatta a nézőket, hogy a lelki napot követően másképp, az események megérintettségében menjenek tovább útjukon, mint akik Jézussal találkoztak ezen a szép hétvégén, és vigyék tovább az örömhírt másokhoz is.

Lelki Zarándoklat 6

Fábry Kornél atya videó üzenetetét követően online szentségimádással folytatódott a lelki zarándoklat, melyet Nyúl Viktor pasztorális helynök atya vezetett. A közvetítéshez csatlakozó hívek a Mária-kegyszobor előtt, a szép Oltáriszentséget figyelve kerülhettek közelebb a belső békességhez.

Zarándoklat 20 15

A lelki nap 15.00 órakor szentmisével folytatódott, amelyet Keresztes Andor máriagyűdi plébános celebrált a Bazilikában. Andor atya a liturgia kezdetén kifejezte örömét, hogy a járványhelyzet ellenére sem szakadt meg az egyházmegye szép hagyománya, és megvalósulhatott a XIII. Máriagyűdi (online) zarándoklat. Majd a főcelebráns atya prédikációjában kiemelte Szent József küldetését. „Isten feladatot ad nekünk, ahogy Szűz Mária jegyesére is rábízta Krisztus őrzését. A Jó Isten megtalálta számára a legkedvesebb leányt, a Szűzanya személyében, mégis ott volt József szívében a bizonytalanság, félt attól, hogy feleségül vegye Máriát, de az Úr közbelépett, mert Ő ott van mindenkor, amikor feladatot ad nekünk és segít az ezzel járó esetleges terhek cipelésében. A kérdés az, hogy meghalljuk élethivatásunkat és az ezt támogató sugallatot?”

„Korlátok közt élünk, korlátok közt gyakoroljuk hitünket, nem futamodhatunk meg a bizonytalanság elől, de tudnunk kell, a Jó Isten velünk van, ahogy Szent Józseffel is együtt volt” – mondta Keresztes Andor atya, majd hozzátette, ma különösen nehéz meghallani lelkünk rezdülését, ezért fontos, hogy, amikor megtapasztaljuk az élet törékenységét, induljunk el a bizonyosság felé.

A szentmise végén Nyúl Viktor atya kifejezte köszönetét, amiért online módon és az EWTN Katolikus TV közvetítése által a szép hagyományt folytatva az egyházmegye hívei együtt járulhattak a Máriagyűdi Szűzanya elé. Hozzátette, bár sajnos technikai okok miatt a délelőttre tervezett beszélgetések élő közvetítése nem volt elérhető, a szertartást követően a Pécsi Egyházmegye felületein mindenki megtekintheti azokat.

Zaráándoklat 21 23

Mint a hirdetésben elhangzott, a szentmisét követően a Szent József-évhez kapcsolódóan, Az apaság mint kihívások tárháza témát feldolgozó beszélgetéssel folytatódott a lelki zarándoklat. Sümegi József diakónus által vezetett beszélgetés vendégeiként Simon Béla és felesége, Kaizer Zoltán és felesége, Bacsmai László családreferens plébános, valamint Kapitányné Légrádi Éva osztotta meg gondolatait a közvetítéshez csatlakozó résztvevőkkel. „Mit jelent az apaság fogalma? Mit jelent apának lenni?” – tette fel a kérdést a moderátor, melyből kiindulva Simon Béla saját példáján át hangsúlyozta, hogy Szent Józsefre kell tekinteni apa-mintaként. Míg felesége saját édesapja történetén keresztül beszélt arról, milyen fontos, hogy a gyermekek számíthassanak édesapjukra. Az apaságban megélt hitről később Kaizer Zoltán tett tanúságtételt, aki szintén édesapja személyén át formálódott felelős szülővé. A hatgyermekes házaspár boldogan emlékezett vissza arra, hogyan tanultak tőlük gyermekeik, illetve ők miként tanultak gyermekeiktől.

Sümegi József folytatva a beszélgetést, Ferenc pápa buzdításával kapcsolatban megfogalmazta, különösen fontos, hogy a Szent József-évben figyeljünk az édesapákra, kiváltképp azokra a férfiakra, akik családjuk érdekében arra kényszerülnek, hogy otthonuktól távol vállaljanak munkát, valamit azokra, akik csonka családban nőttek fel. Erre reflektált a családreferens atya és a Pécsi Egyházmegye családpasztorációs munkatársa. Bacsmai László plébános gyermekkori élményeit osztotta meg, melyek során példaként atyákat említett. „Fiatalon megtanultam a plébánosomtól és paptestvéreitől, hogy a ránk bízottakért vállalt felelősség része az is, hogy támogassuk a házaspárokat, segítsük a család fogalmának megőrzését azáltal, hogy az apára férfiként, az anyára nőként tekintünk, mert a család alapja egy férfi és egy nő.” Kapitányné Légrádi Éva ehhez kapcsolódva személyes történetén keresztül kiemelte, hogy egy apa szeretetét senki sem pótolhatja igazán, viszont az anya törődése is ugyanúgy elemi része a családnak. A beszélgetés rávilágított arra, hogy bár az apaság nem terhektől mentes feladat, sőt olykor kifejezetten nehéz, de van előttünk egy minta, akire bármikor nézhetünk: Szent József. „Ferenc pápa valóban apa-mintaként állítja elénk Szent Józsefet, akinek életére tekintve megerősíthetjük családjainkat.”

Zarándoklat 6

Végül a nap Ferenc pápa Laudato si’ enciklikájával foglalkozó kerekasztal beszélgetéssel zárult, melynek középpontjában a teremtésvédelem állt. Miért éri meg változtatni? A lemondásainkon túli kincsek… címen Rosner Zsolt plébános és Besenczi Zsolt, a Pécsi Egyházmegyei Karitász igazgatója osztotta meg gondolatait, míg Sümegi József diakónus moderált. A zarándoklatok alkalmával tapasztalt természet közeli élményekről a plébános és az igazgató úr egyaránt szép emlékként mesélt. Zsolt atya kiemelte, lelkipásztori feladatának érzi, hogy segítse nyáját a teremtett világra való rácsodálkozásban. „Nagy kihívás felhívni az emberek figyelmét mindarra a szépre, amit Isten teremtett, és mindarra, amit egy zarándokhely nyújt. Ezért fontos, hogy felismerjük, nem csupán akkor beszélünk zarándoklatról, amikor egy adott időpontban szervezett >kiránduláshoz< csatlakozunk, hanem akkor is, amikor egy család együtt kel útra és ellátogat egy kegyhelyre.” Ezzel kapcsolatban Besenczi Zsolt megerősítette, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász, akár egy zarándok, úton van, hogy minden helyzetben inni adjon a szomjazóknak és enni az éhezőknek. „Fel kell ismernünk, hogy egy pazarló világban élünk, hogy feleslegesen halmozunk fel ételt, ruhát, tárgyakat. Erről kell lemondanunk és megtanulnunk, hogyan osszuk meg másokkal, amink van. Ez persze nem könnyű, hiszen lemondással jár, de akár egy zarándoklat is jó alkalom lehet arra, hogy rájöjjünk, miként változtathatunk felhalmozó magatartásunkon.”

A teremtésvédelemmel foglalkozó kerekasztal beszélgetéshez videóüzenet által Sárszegi Judit teológus is csatlakozott, aki a Laudato si’ enciklika fontosságára hívta fel a figyelmet. A pápai buzdításban a Szentatya olyan gyakorlati tanácsokat ad, melyek segítenek minket a tevékeny cselekvésben teremtett világunk védelme érdekében. Végül Sümegi József megköszönte a beszélgetőpartnereknek az értékes gondolatokat.

Zarándoklat 13

Köszönjük a híveknek, hogy lelkiekben együtt növekedhettünk a zarándoklat alkalmával!

Lelki zarándoklatunkat imádsággal, böjt felajánlással, és jócselekedettel is támogassuk! Idén a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász a felajánlott adományokból rászoruló gyermekek táboroztatását támogatja. A jelen helyzetben nagy szükség van a Karitász segítő szolgálatának megvalósításához felajánlásokra, ezért kérjük, és egyúttal köszönjük a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász tevékenységének pénzbeli támogatását a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50400113-11093668-00000000 számú bankszámlaszámra!

Fotók: VN

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 június
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség