Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

 Tizedik állomás: Abaliget - „Láttam az Urat!” (Jn 20,9)

Az Abaligeti Plébánia a Pécsi Egyházmegye legkisebb önálló plébániája. Abaligeten kívül Husztót, Kovácsszénája és Orfű - 5 kis kápolnával - tartozik hozzá. 2018-tól oldallagosan ellátott plébánia, lelkipásztora jelenleg Rosner Zsolt magyarszéki plébános.

Ez alkalommal Hóbár Csaba lelkipásztori munkatárs mesél a plébániáról, a templomról és közösségi programokról:

129 Abaliget  10A plébánia első írásos említése a 14. századból való. A török után újjáéledő német-magyar közösség alulról építkezett. 1757-ben, a plébánia újraalapításakor elkezdték építeni a paplakot, amely 1760-ban készült el. Az első plébános Riedl Antal volt, akinek nem volt raktára, ezért holmiját a község határában lévő barlangban helyezte el, Chalupni János plébános 1884-ben gyűjtést szervezett a barlang megnyitására, így az 1800-as évek vége felé már belépőjeggyel, hivatásos vezetővel lehetett megtekinteni. A plébániaépület után 1771-ben a pécsi székeskáptalan támogatásával megépült az iskola, mely 2005-2020 között a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola gyakorló iskolájaként működött.

Az Abaligeti Plébánia korai írásos emlékei között már 1332-ben említik Mária Magdolna templomát, amely a török időszakot követően elpusztult.  A település mai római katolikus templomának alapjait 1778-ban rakták le, 1796-ra késő barokk stílusban épült meg és szintén Szent Mária Magdolna tiszteletére szentelték fel. Belső berendezése, továbbá a fő és mellékoltárok copf stílusúak, készítésük az 1800-as évek köré tehető. A főoltárkép Bachmayer Gáspár műve. A templomot 2019-ben a Pécsi Egyházmegye pályázati és saját forrásból felújította. A beruházás során a templom teljesen megújult, tetőcserével, külső vakolással együttesen.

Az Abaligeti Plébánia számos közösségi és kulturális program színtere, szervezője. Régi hagyomány, hogy a búcsúkor délelőtt ünnepi szentmisével ünnepelünk, este pedig komolyzenei koncert van a templomban.

Augusztus 20-án a Plébános úr megáldja a kenyeret, októberben a teremtést csodálva ünnepelünk, novemberben Márton napot tartunk, az adventi időszakban közös gyertyagyújtással készülünk karácsony ünnepére.

129 Abaliget  11Időről időre megemlékezünk háborús hőseinkről. Az 1944-es szovjet átvonulás áldozatainak emlékére 2010-ben kopjafát emeltünk a temetőben. A 70 éves évforduló alkalmából felszentelésre került a lélekharang, amelyet a szovjet átvonulás során szétlőtt harang helyett készítettek el.

A tanév során (szeptembertől júniusig) minden hónapban tartunk egy úgynevezett „Család-ünnepet”, amikor a Magyarszéki és az Abaligeti Plébániák templomközösségeivel együtt imádkozunk, eladásokon veszünk részt és ünnepeljük az Eucharisztiát.

Lelki sétánk zárásaként Szent Mária Magdolna, az abaligeti templom védőszentjének ünnepéhez (július 22.) közeledvén, kérjük Mária Magdolna közbenjárását, aki elsőként találkozott a feltámadt Krisztussal és példaként állhat előttünk Jézus örömhírének továbbadásában:

Irgalmas Istenünk, kinek feltámadott Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus Mária Magdolnát az apostolok apostolává tette, kérünk, add meg nekünk az ő közbenjárására, hogy mi is az élő Krisztust hirdessük, és megláthassuk dicsőségedben Őt, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik mindörökkön örökké!

129 Abaliget  02Fotó:
Abaligeti Római Katolikus Plébánia
Kiefer Béla

Forrás:
Abaligeti Római Katolikus Plébánia
Diós István: A szentek élete

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon
2021 augusztus
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Közelgő események

Szentségimádás és szentmise a hivatásokért:
Pécsi Székesegyház -
2021. 08. 05. -
Lectio Divina lelkigyakorlat:
Máriagyűd -
2021. 08. 09. - 2021. 08. 12.
Nagyboldogasszony-főbúcsú:
Máriagyűd -
2021. 08. 15. -
Katekéta fakultatív képzés:
Magtár Látogatóközpont -
2021. 08. 16. - 2021. 08. 18.
Szent István király ünnepe - ünnepi szentmise:
Pécsi Székesegyház -
2021. 08. 20. -

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

pem nek

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség