Hálát adva az elmúlt időszak kegyelmeiért és erősítve az összetartozás érzését, Felföldi László megyéspüspök meghívására 2022. január 6-án a székesegyház Corpus Christi kápolnájában közös szentségimádáson, majd azt követően közös ebéden és megbeszélésen vett részt egyházmegyénk papsága a Püspöki Palotában.

A találkozón szakmai egyeztetésekre is sor került. Délelőtt az egyházmegyei referensekkel, délután a püspöki biztosokkal és iskolalelkészekkel találkozott a főpásztor. Mivel az egyházmegye pasztorális életét központi megbízatással koordináló lelkipásztorok referensi kinevezése lejárt, Felföldi László püspök 2022. január 1-jei hatállyal az alábbi kinevezésekről határozott:

Dr. Nyúl Viktor kórházlelkész, templomigazgató pasztorális helynöki megbízatását meghosszabbította.
Bacsmai László esperes, mohácsi plébánost kinevezte a horvát ajkú hívek referensévé. Berecz Tibor székesegyházi káplán megbízatását meghosszabbította az ifjúsági referatúra irányítására vonatkozóan.
Keresztes Andor esperes, máriagyűdi plébánost az egyházmegyében élő székely testvéreink referensévé, Kovács József máriagyűdi káplánt hivatásgondozó és ministráns referenssé, Lápossy Péter káplánt egyetemi lelkésszé nevezte ki.
Rosner Zsolt szigetvári plébánost megbízta a családreferatúra irányításával, Wigand István bonyhádi plébános megbízatását a német ajkú hívek referenseként meghosszabbította.
Felföldi László megyéspüspök köszönetét fejezte ki Darnai József Ágoston eddigi horvát referensnek az elmúlt három esztendőben hűségesen végzett szolgálatáért, az új referenseknek pedig sok erőt és lelkipásztori bölcsességet kívánt feladataik ellátásához. 

A pasztorális helynök és a referensek új megbízatása 2024. december 31-ig szól.

Fotó: Pécsi Egyházmegye

Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 05. 26. - 2024. 05. 26.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség