A Pécsi Egyházmegye hitoktatási napját tartották június 16-án Pécsen, melyben a katekéták közösen adtak hálát az elmúlt tanév kegyelmeiért. A nap Te Deum szentmisével kezdődött a Pécsi Székesegyházban, ahol átadták a Dulánszky Nándor-díjat a kiemelkedő munkát végző katekétáknak. 

A hálaadó szentmisét Felföldi László megyéspüspök mutatta be iskolalelkészek, Kutas Attila, Dallos Tamás, Kovács József és Lápossy Péter koncelebrálásával.

Hitoktatok napja 2022 001

A főpásztor szentbeszédében az Eucharisztiáról elmélkedett. Hangsúlyozta, mindnyájunknak az Oltáriszentségben kell keresnünk az erőt és a biztonságot az életünkben, melyben Jézus az erejét, mint tápláló kenyeret hagyott ránk. Az Eucharisztia jelenti számunkra a kapcsolatot az életünkben vele.

Hitoktatok napja 2022 032

A kenyér iránti éhség örök éhsége az embernek – fogalmazott a megyéspüspök. Ma eszünk, de holnap újra ennünk kell, hogy életben maradjunk. A lelkünk is ilyen. Éhezik. Nem lehet csak egyszer jóllakatni. Minden nap újra és újra táplálni, gondozni kell. Minden nap újra és újra Krisztusra kell nézni, aki felemel bennünket és azt mondja, fontos vagy, értékes vagy, szükségem van rád. Gondoskodom rólad és táplállak téged az életnek, a szeretetnek, az isteni gazdagságnak az örömével és kenyerével – zárta elmélkedését Felföldi László.

Hitoktatok napja 2022 015

Az ünnepi szentmise zárásaként a megyéspüspök átadta a hitoktatásban kiemelkedő munkát végző katekéták elismerésére 2013-ban alapított Dulánszky Nándor hitoktatói díjat. 

Hitoktatok napja 2022 048

A plébánosok ajánlása alapján idén Bacsmai Beáta a sellyei, Nyisztorné Vas Rita a paksi, Sebestyénné Nyisztor Orsolya a szászvári és Tóthné Költő Anita a szigetvári plébániáról részesült az elismerésben.

Hitoktatók díjazottak 5

A hitoktatási nap a Magtár Látogatóközpontban folytatódott, ahol Nemes Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei igazgatója mutatta be az intézet értékteremtő és értékmegőrző működését, továbbá a közművelődési szakmai továbbképzés lehetőségeit ismertette a hitoktatókkal, akik ezzel a tevékenységgel is hozzájárulhatnak a közösségek építéséhez és erősítéséhez a szolgálati területükön.

Hitoktatok napja 2022 055

Tóth Lászlóné, az egyházmegye hitoktatási pedagógiai főmunkatársa beszédében kiemelte: az emmauszi tanítványok mellé útitársként szegődő Krisztus példájára a katekéta feladata az, hogy megszólítsa, meghívja, kísérje, szolgálja a tanítványait. Nem mi visszük a gyermekekhez Istent, Isten benne él mindenkiben. Ezt kell felfedeztetni a ránk bízottakkal, akikben a hit tüzét kell fellobbantanunk. Keressünk új utakat a gyermekek megszólítására és megtartására a plébániai közösségben – hangzott a buzdításban.

Hitoktatok napja 2022 079

A szakember rámutatott, az iskolai hitoktatásban találkoznak a gyermekek az első igehirdetéssel, a katekéták megszólítják őket, elviszik számukra az örömhírt. A plébániai hitoktatás már egy következő lépcsőfok, melyben „Evezz a mélyre! Telepedj le Krisztus mellé! Így tudjuk a ránk bízottakat bevezetni a keresztény életbe, az egyházba" – fogalmazott az egyházmegye hitoktatási főmunkatársa.

Hitoktatok napja 2022 069

Majd Felföldi László megyéspüspök biztatta a hitoktatókat: „Miután az emmauszi tanítványok felismerték a feltámadt Jézust, az addig csalódott, szomorú, távolodó tanítványok visszafordulnak és örömmel, megerősödve hirdetik a jó hírt. Így kell a mi szíveinket is megfordítani, beleállni a közösségi munkába, kovászként átjárni, jobbá tenni ezt a világot. Jézusé az egyház, mi „csak” dolgozunk rajta, de ez a kemény munka létfontosságú, nélküle hiába várunk termést. Minden egyházközségnek meg kell találnia az önmagára ébredést, kijelölnie azokat a munkatársakat, segítőket, házaspárokat, akik liturgikusan és kulturálisan is építik a közösséget" – zárta mondandóját a főpásztor.

A találkozó a plébániai hitoktatást segítő, úgynevezett jó gyakorlatok katekéták által történő bemutatásával zárult.

Dulánszky Nándort 1877-ben nevezték ki a Pécsi Egyházmegye 75. püspökévé. Nevéhez fűződik a székesegyház átépítése, de kiváló oktatási szakember és a vallásos nevelés-oktatás példaértékű képviselője, a katolikus oktatás ügyének lelkes támogatója, irányítási szervezetének kialakítója volt. A katolikus oktatást, főleg a hitoktatást, rendszeresen ellenőrizte, hittankönyvet, katekizmust adatott ki. 1876-ban elkezdte az iskolaszékek megszervezését, 1877-ben pedig újra szabályozta a már évtizedek óta működő esperesi kerületi tanfelügyelők feladatait. Új intézményként létrehozta az egyházmegyei tanfelügyelői tisztséget.

Az emlékére alapított díjat az a hitoktató kaphatja meg, aki:
- köztiszteletben áll és hitelesen képviseli a katolikus nevelés ügyét
- környezete által elismert személyiség
- kiváló szakmai felkészültségű
- példaadó emberi magatartás, hivatástudat, gyermekszeretet jellemzi
- eredményes a hitoktatásban, nevelésben
- a katolikus hitoktatás ügyét az oktatás keretein túlmutatóan szolgálja
- az egyház életében aktívan részt vállal

A Dulánszky Nándor hitoktatói díjat 2013-ban Dr. Udvardy György megyéspüspök alapította.

Fotó: Hegyi László

Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 június
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Közelgő események

PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.
Szentelési jubileumot ünneplő püspökök miséje a székesegyházban:
-
2024. 06. 29. - 2024. 06. 29.
Máriagyűdi ifjúsági találkozó:
-
2024. 07. 04. - 2024. 07. 07.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség