Június 4-én, Szentháromság vasárnapján ünnepi szentmisét celebrált Đuro Hranić dakovó-eszéki érsek Máriagyűdön, a horvátok hagyományos búcsúján. Az érsek szentbeszédében kiemelte: „Azért vagyunk mi, zarándokok, most ezen a kegyhelyen, hogy Mária hitével közelebb juthassunk Istenhez".

Szentháromság vasárnapján évtizedek óta a Máriagyűdi Szűzanyához zarándokol a környék horvát ajkú lakossága, sokan gyalog érkeznek vagy személygépkocsival, de szervezetten, autóbuszokkal is jönnek, hogy tiszteletüket tegyék, hogy együtt imádkozzanak és énekeljenek, hogy nyugalmat nyerjenek és mindennapi gondjaikról kissé megfeledkezzenek, mert a Szűzanya palástja alatt lenni mindenkinek jó, idősnek és fiatalnak egyaránt.

A búcsúba nemcsak a Pécsi Egyházmegyéből jönnek ünnepelni a hívek, de határon túli, azaz horvátországi esperességekből is, nagy közösséget alkotva hitben, nyelvben, szeretetben. A szentmisét tíz órai kezdettel a dakovó-eszéki érsek, Đuro Hranić celebrálta Bacsmai László mohácsi plébánossal, a pécsi püspökség horvát referensével. A mise előtt a hívek elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért, majd a Baranya megyei dalkörök tagjaiból álló énekkar Mária-énekkel hívta az oltárhoz a szentmisére érkezőket: „Mi sad u Jud putujemo / Mi most Máriagyűdre igyekszünk...“ szólt a régi népének, majd az „O mila Majko nebeska-val / Ó kedves Égi Szűzanya“ cíművel fogadták a kegytemplomból a misére vonuló atyákat, ministránsokat. 

Horvat bucsu 11

Bacsmai László köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a horvátországi érsek atya, Felföldi László pécsi megyéspüspök meghívására szívesen vállalta, hogy Máriagyűdön együtt ünnepeljen a magyarországi hívekkel. Hogy a hívek könnyen bekapcsolódhassanak a szentmisébe, a horvát referatúra előzetesen összeállított a zarándokok számára egy füzetet, amelyben a miserend mellett az énekek szövege is szerepelt. 

Horvat bucsu 15

Az ünnep jelentőségéről szóltak a szentmise aktuális olvasmányai, a teremtő és üdvösséget akaró Istenről, a Szentlélek kiáradásáról és a feltámadott és megdicsőült Krisztusról, aki küldetést bíz a tanítványokra, miszerint „Tegyetek tanítványommá minden népet!”

Horvat bucsu 22

Đuro Hranić érsek homiliájában a szeretet fontosságáról és megnyilvánulásairól elmélkedett: „Az igazi, az autentikus szeretet mindig nyitott. Megnyílik másoknak. Ott, ahol a két ember közötti szeretet kirekesztővé válik, megszűnik az.“

Horvat bucsu 18

Aki ezt megérti, megérti azt is, hogy a háromszemélyű egy Isten is a szeretet jelképe. Isten a szeretet, Fia a szeretett lény, a Szentlélek a kettejük közötti megszemélyesített szeretet. Ezt a szeretet megérezte és megértette Mária, amikor igen mondott: Legyen nekem a te igéd szerint és ezzel közvetítővé vált az Isten és az ember közötti szeretetben.

Horvat bucsu 28

„Ezért vagyunk mi, zarándokok, most ezen a kegyhelyen, hogy Mária hitével közelebb juthassunk Istenhez” - fejezte be homíliáját Hranić érsek. A szentmise végén, amelyen mintegy háromszáz hívő vett részt, Hranić érsek és Bacsmai plébános megköszönte az énekkar, valamint az olvasók szolgálatát és az áhítat folytatásaként litániára hívta a kegytemplomba a jelenlevőket.

Horvat bucsu 36

A közös imádság után Felföldi László püspök Pécsen, a Püspöki Hivatalban fogadta Đuro Hranić djakovó-eszéki érseket. A találkozón egyebek mellett pontosították Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya október 8-i ünnepnapján a horvátországi Almáson (Aljmaš) található Mária-kegyhelyre tervezett magyar zarándoklat részleteit.

Szöveg: Taragyia Györgyné
Fotó: Kollár Ákos

 

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 július
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

No events

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség