A Pécsi Egyházmegye főtemploma, a Szent Péter- és Szent Pál székesegyház búcsúünnepén, június 29-én hálaadó ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László megyéspüspök. A liturgia zárásaként a közösségért végzett szolgálatot elismerő egyházmegyei kitüntetést adták át nyolc plébániai munkatársnak.

Szent Péter, az apostolfejedelem és Szent Pál, a népek apostola, a pécsi székesegyház védőszentjeinek közös ünnepén a Pécsi Egyházmegye főpásztora szentbeszédében kiemelte, hogy a felolvasott evangéliumi részlet központi mondanivalója napjaink számára az egyéni, személyes hit és a közösség hitének összekapcsolódása. Az egyéni hit csak kapcsolatban, közösségben élhető meg. Hogyan segíthetjük egymás hitét, személyes istenkapcsolatát? A szolgálatban. Úgy szolgáljuk Istent, hogy egymásnak szolgálunk. Akik ebbe teljes szívvel bele tudnak állni, azoknak a tanúságtétele, annak üzenete másokat is magával ragad. Vissza kell találnunk falun is városban is az egymástól való elszigeteltségünkből a közösségbe. Azok a közösségek, amelyeknek Szent Pál is írta a leveleit, nem liturgikus vagy katekézis-közösségek voltak, hanem emberi kapcsolatokra épülő közösségek. Ebbe a közösségbe való visszatalálásban adtak példát azok, akiket plébánosaik az egyházmegyei kitüntetésre felterjesztettek.

638 Szent Peter es Pal 14

A főpásztor az egyházmegyei elismerésben idén részesülő híveket is méltatta beszédében. Elmondta, métóak a köszönetre mindazok, akik önzetlenül, kitartóan segítik, szolgálják egy egész életen át egyházközségük közösségét. Azok, akik elmondhatják Szent Pállal, hogy a jó harcot megharcolták, a hitet megtartották (vö 2Tim 4,7). Jó dolgokat vittek véghez, de harc volt. A hit megtartása érdekében le kellett győzni a csalódásokat, kudarcokat, gyakran a világból érkező elutasítást is. A kitüntetettek szolgálata tanúságtétel. Jézus az elhangzott evangéliumi szakaszban megkérdezi tanítványaitól, kinek tartják őt az emberek. Az apostolok válaszában sokminden elhangzik, akár csak a mai világban, rengeteg véleménnyel találkozhatunk. Jézust azonban nem ez érdekli, hanem tanítványainak személyes tanúságtétele: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” (Mt 16,15). Saját válaszunkat tetteinkkel adjuk meg, azzal ahogyan szolgálunk. Harcunk titka a belső szabadság Jézus követésében. A hit és a szeretet feszültsége, elutasításának lehetőség mindig megvolt, és meglesz ebben a világban. A szabad akarat a rossznak és a szenvedésnek okozója. A nagy csoda abban áll, hogy mindennek ellenére harcolják a jó harcot, megőrzik a hitet, és szolgálják a közösséget – zárta beszédét Felföldi László.

638 Szent Peter es Pal 21

Az egyházmegyei kitüntetések, az érmek és az oklevelek átadása hagyományosan Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepéhez kapcsolódik a Pécsi Egyházmegyében. A díjat minden évben plébánosi felterjesztésre a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke hagyja jóvá és adja át hét, az idén nyolc plébániai munkatárs szolgálatának elismerésére, akik hosszú időn keresztül egyházközségük közösségének megelégedésére végezték munkájukat. Az ünnepélyes díjátadás a püspöki palotában megtartott szeretetvendégséggel zárult.

                                                                                                                              * * *

2023-ban az egyházközségért végzett szolgálata elismeréseként egyházmegyei kitüntetésben részesült:

638 Szent Peter es Pal 37

Czimber Margit – Dombóvári Plébánia (plébános: dr. Hegedüs János)

Czimber Margit élete - tősgyökeres döbrököziként - összenőtt falujával. 1978 decembere óta dolgozik egyházközségében sekrestyés-harangozóként. Évtizedek óta hűségesen és lelkiismeretesen szolgálja a település közösségét és az ott szolgálatot teljesítő atyákat. Elkötelezett egyházi tevékenysége több területre is kiterjed: legyen szó katolikus családok látogatásáról, zarándoklatok szervezéséről vagy szakrális terek rendben tartásáról, önzetlen segítségnyújtására, kedves szavaira mindig számíthat a közösség.

638 Szent Peter es Pal 38

Debreceni István – Pécs - Szent Ferenc Plébánia (plébános: Dr. Simon-Wagner István)

Debreceni István évtizedek óta aktív tagja egyházközségének. Szolgálatát Pavlekovics Ferenc atya mellett a kertvárosi Szent Erzsébet-plébánián kezdte, később a Szent Ferenc-plébánia közösségének életébe kapcsolódott be, ahol jelenleg is buzgón és elkötelezetten végzi sekrestyési és áldoztatói feladatait. A beteglátogatások mellett szolgálatkészen vezeti a rá bízott liturgikus alkalmakat. Áldozatkész tevékenységében szívvel-lélekkel jelen van, megbízható tagja a közösségének.

Farkasné Spiegl Anikó – Bólyi Plébánia (plébános: Kutas Attila)

Farkasné Spiegl Anikó 8 éve elkötelezetten és kitűnő szakmai hozzáértéssel végzi a Bólyi Plébánia gazdasági tevékenységéhez tartozó feladatokat. Szabadidejét feláldozva, kitartó szeretettel és türelemmel szolgálja egyházközségét. Munkájával a helyi református gyülekezet gazdasági vezetését is ellátja, így kiemelkedő szerepet tölt be a plébánia ökumenikus kapcsolatainak ápolásában. Személyében egy megbízható, áldozatkész szolgálattevőt ismerhet meg a közösség. Farkasné Spiegl Anikó díját akadályoztatása miatt Iváncsits Tamás vette át.

638 Szent Peter es Pal 40

Horváth Istvánné – Dombóvári Plébánia (plébános: dr. Hegedüs János)

Horváth Istvánné Vörös Anna több évtizede odaadóan és nagyfokú gondossággal látja el a dombóvári Jézus Szíve templom sekrestyési feladatait. Gyermekkora óta az egyházközség tevékeny közösségének része, ugyanis már szülei is a plébánián szolgáltak. Liturgikus feladatai mellett számos egyéb munkát is végez: a temetéseken kegyeleti harangozással segíti a szertartást, valamint az egyházi hozzájárulás beszedésével támogatja a plébániai hivatal munkáját. Kiemelt liturgikus események, zarándoklatok aktív résztvevője és gyakran szervezője is. Dombóvár városának ismert és elismert alakja.

638 Szent Peter es Pal 41

Makai Zsuzsanna – Mohácsi Plébánia (plébános: Bacsmai László)

Makai Zsuzsanna a hitét bátran megélő, csendes és alázatos természetű, immáron nyugdíjas plébániai irodai munkatárs. Munkáját minden esetben precízen és pontosan végezte, mindig empatikus lélekkel és nagy szeretettel fordult a hozzá érkezőkhöz. Jelenleg a Mohácsi plébánia Karitász csoportjának legidősebb, de egyben egyik legaktívabb tagja is: önzetlenül és nagy alázattal kapcsolódik be a szolgálatba, valamint a heti rendszerességű templomtakarításban is részt vállal. Szívesen kalauzolja a városba érkező vendégeket a mohácsi Fogadalmi templomban, melynek történetét kiválóan ismeri. Odaadó és szeretettel teli személyével egyházközségének hűséges szolgálattevője.

638 Szent Peter es Pal 42

Oberling Antalné – Magyarszéki Plébánia (plébános: Mátyás Imre)

Oberling Antalné Bakóca településnek és egyházközségének ismert és elismert tagja. Hitét, a keresztény értékrend tiszteletét családjából hozta, s azt a nehéz időkben is megtartotta, átörökítette gyermekei, unokái számára. Családi életének számos feladata mellett mindig tevékenyen részt vett egyházközségének életében, sekrestyésként ma is szívesen díszíti a templomot saját kertjében nevelt virágaival. Egész életét Bakócán töltötte, s a községhez fűződő ismereteit szívesen és nagy örömmel osztja meg a településre érkező látogatókkal is. Segítőkész, megbízható jelleme, hitvalló élete példaértékű.

638 Szent Peter es Pal 43

Pálfi Józsefné – Nagydorogi Plébánia (plébános: Horváth Sándor)

Pálfi Józsefné több évtizeden át önkéntesként látta el a nagydorogi plébánia irodai feladatait. A templom rendben tartásában hosszú ideje a sekrestyés állandó és önzetlen segítője. A településen szolgáló plébános atyákat az évek során szüntelenül segítette és támogatta szolgálatuk végzésében. Az egyházközségi képviselőtestület munkájában is tevékenyen részt vett. Segítőkész, készséges jelenlétére, megbízható munkavégzésére mindig támaszkodhatnak a település közösségének tagjai.

Ács Béla – Bicsérdi Plébánia – posztumusz-kitüntetett (plébános: Dohány Zoltán)

Néhai Ács Béla a Plébániai Tanácsosok Testületének alelnökeként sokat fáradozott Pellérdért, a település hívő közösségéért. Örökösen szívén viselte az egyházközség és a templom sorsát, számos éven át volt a képviselő-testület meghatározó alakja. Élete utolsó éveiben türelemmel és állhatatos hittel viselte súlyos betegségének keresztjét. Szentségekkel megerősítve 2023 áprilisában hunyt el. Kitüntetését özvegye vette át.

Szöveg és fotó: Pécsi Egyházmegye

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 július
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

No events

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség