„Az Egyházban az első századoktól fogva voltak férfiak és nők, akik arra éreztek hivatást, hogy a megtestesült Ige szolgai állapotát utánozzák, és követni kezdték Őt oly módon, hogy követelményeinek – melyek a keresztség alapján az Ő halálának és föltámadásának húsvéti misztériumában való részesedésből következnek – különleges és radikális módon a szerzetesi hivatásban tettek eleget. Miközben így kereszthordozókká váltak, kötelességüknek érezték, hogy Lélek-hordozókká váljanak, valóban lelki férfiakká és nőkké, akik képesek arra, hogy a dicsőítés és a szüntelen kérő imádság, az aszketikus gyakorlatok és a szeretet cselekedetei által titokzatos módon gazdagítsák a történelmet.” Részlet II. János Pál pápa Vita consecrata kezdetű apostoli buzdításából.

 

Ferenc pápa szándéka szerint az idei egyházi évben hálaadással és különleges figyelemmel fordulunk a szerzetesi élet szépségei és értékei felé. Rovatunkat e szándék jegyében indítottuk el.

A Pécsi Egyházmegye pedagógiai folyóirata

 

online ujsag K

Folyóiratunkkal igényes szakmai közösséget szeretnénk létrehozni, amelynek tagjai műhelyt alkotva gondolkodnak együtt különböző pedagógiai helyzetekről és kérdésekről. Nem pusztán az egyházmegye keresztény pedagógusainak, hitoktatóinak kívánunk megjelenési lehetőséget biztosítani: alapelvünk a folyamatos értékközvetítés, nyitottak vagyunk minden olyan újításra, amely értékrendünkbe és a katolikus egyház hagyományába illeszkedik. Szeretnénk megismertetni a köznevelési intézményeket egymással, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk az óvodáknak, iskoláknak, hitoktatói csoportoknak.

 

Impresszum

Főszerkesztő: Bertáné Hargitai Margaréta
Szerkesztő: Helstáb Ákos
Olvasószerkesztő: Guld Csenge, Kisdi Nóra, Köpenczei Csenge, Szabóné Kovács Andrea
Szerkesztőségi munkatárs: Harasztovics Arnold, Molnár Gitta
Tördelő: Bertáné Hargitai Margaréta
Szerkesztőség: 7621 Pécs, Dóm tér 2.
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Kiadó: Pécsi Egyházmegye 7621 Pécs, Dóm tér 2.
Kiadásért felelős személy: Bertáné Hargitai Margaréta

ISSN szám: ISSN 2498-5503


 

Püspöki katekézis

 

A 2018/19-es év témái a püspöki katekézisen

 

  • Október 18. Jézus Krisztus a küldött: személyének titka (Mt 16,13-16.20-21; Mk 8,27-31; Lk 9,18-22)
  • November 8. Jézus Krisztus lelkülete: a hegyi beszéd (Mt 5,1-7,28)
  • December 20. Jézus Krisztus ”Uralma”: a boldogságok (Mt 5,3-12; Lk 6,20-26)
  • Január 31. Jézus Krisztus a próféta: a tanítása, a csodái (Mt 7,24-29)
  • Február 28. Jézus Krisztus a pásztor: a nép pásztora (Jn 10,1-21)
  • Március 28. Jézus Krisztus a szenvedő: a szenvedéstörténet (Mt 26,1-27,66; Mk 14,1-15,47; Lk 22,1-23,54; Jn 18,1-19,42)
  • Április 25. Jézus Krisztus a törvényhozó: a parancsok (Mt 5,21-48; Mt 22,34-40; Jn 14,1-16,33)
  • Május 30. Jézus Krisztus az imádkozó: a főpapi ima (Jn 17,1-26)

 

pecsi advent alap k

 

Advent első vasárnapjával elkezdődött az új egyházi év és elindult az előkészület Jézus születésének ünnepére. A várakozás alatt nemcsak a gyertyákat gyújtjuk meg a koszorúnkon, lélekben is készülhetünk az Úr eljövetelére, példaként böjttel, imádsággal, jócselekedettel és részt vehetünk a hajnali szentmiséken, amelyek Szűz Mária tiszteletére és Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére kerülnek bemutatásra.

 

A Pécsi Advent programsorozata is – ebben az esztendőben 18. alkalommal – évről-évre ahhoz próbál segítséget nyújtani, hogy a karácsony ünnepére való készülettel, békével a szívünkben lehessünk együtt szeretteinkkel. Adventben megtett „útjaink” térben, időben, gondolatban, szavakban és cselekedetben a személyes megújulásunk lehetőségét is magában rejtik. Az idei évben a járványhelyzet következtében számtalan alkalommal vált szükségessé, hogy a korábban jól működő gyakorlatot felülbírálva változtassunk terveinken.

 

A körülmények kompromisszumos döntés meghozatalára kényszerítenek minket is, így a karácsonyra való közösségi felkészülésben is korlátozásokkal kell, hogy számoljunk. Az idei adventi időszakunkban a kulturális programjainkat nem tudjuk megvalósítani, de az elmúlt évek zenei csemegeiből nyújtunk ízelítőt Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása ünnepétől, azaz december 8-ától kezdődően december 20-áig minden nap este 19.30 órától a Pécsi Egyházmegye Facebook oldalán.


A Pécsi advent közös éneke: Kiáltsunk Krisztus hívei - (letölthető PDF)

 

 

Kereszteny Orokseg Kutatointezet logo

A Keresztény Örökség Kutatóintézet (Christian Heritage Research Institute) olyan kutatásokat végez, kezdeményez, támogat és népszerűsít, amelyek a keresztény hagyomány tudományos szintű megismerése által előmozdítják a katolikus egyház megújulását, erősítik küldetését és segítenek eligazodni korunk időszerű teológiai, pasztorális és szakrális művészeti kérdéseiben.

 

A kutatóintézet célja a kétezer éves keresztény irodalmi, művészeti, teológiai, filozófiai hagyomány kutatása, ezen belül kiemelt céljai:

1. az ókori és középkori keresztény örökség kutatása és népszerűsítése;
2. a keresztény szakrális művészet történetének kutatása a kortárs szakrális művészet megújítása szempontjából.

 

 

Kiemelt célok részletezve...

 

 

 


 

 

A Tolna megyei Bátán található Magyarország egyetlen Szent Vér kegyhelye. A korábban itt álló bencés apátságot Szent László király alapította 1093-ban a Klastrom-hegyen, ahol a 15. század elején Krisztus valóságos Vére jelent meg az Oltáriszentségben. Az eucharisztikus csoda hírére a hely az egyik legjelentősebb nemzeti kegyhelyünkké vált a középkorban, melyet IV. Jenő pápa 1434-ben búcsúkiváltság adományozásával szentesített. 2015-ben ennek az országos hírű kegyhellyé válásnak ünnepeljük a 600 éves jubileumát. Október 3-án két útvonalon indul gyalogos zarándoklat Bátára, a jubileumi ünnepi szentmisére. Kövesse hétről-hétre frissülő sorozatunkat Bátáról, a kegyhelyről, a Szent Vér teológiájáról!

 Irgalmasság Szent éve a Pécsi Egyházmegyében

 

Ferenc pápa a II. Vatikáni Zsinat lezárásának 50. évfordulóján, 2015. december 8-án délelőtt nyitotta meg az irgalmasság rendkívüli szentévét. December 8-án a Pécsi Egyházmegye is ünnepelt: püspöki szentmise keretében Udvardy György megyéspüspök megnyitotta a bazilika szentévi kapuját, az altemplomi kaput. Ezen az oldalon a szentévhez kapcsolódó cikkeket osztjuk meg.

  


 

KÖZPONTI ESEMÉNYEK

 

2015. december 8. 18.00 Pécsi Székesegyház, Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, a szentév és a szent kapu megnyitása

 

2016. július 2. 10.00 Báta, Szent Vér-búcsú

 

2016. augusztus 14. 10.00 Máriagyűd, Nagyboldogasszony-főbúcsú

 

2016. szeptember 10. 10.00 Szekszárd, Kisboldogasszony-búcsú

 

2016. október 25. 18.00 Pécsi Székesegyház, Szent Mór püspök ünnepe

 

2016. november 20. 18.00 Pécsi Székesegyház, Krisztus Király ünnepe, a szentév lezárása

 

 

HELYI ESEMÉNYEK

 

2016. január 1. 10.00 Máriagyűd, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe, a szent kapu megnyitása

 

2016. január 6. 18.00 Szekszárd, Vízkereszt, a szent kapu megnyitása

 

2016. január 17. 10.00 Báta, Évközi 2. vasárnap, a szent kapu megnyitása

 

2016. március 4-5. esperesi kerületekben, „24 órát az Úrért"

 

 

A keresztény logosz olyan, mint egy metszés, amely lehetővé teszi a kultúra érlelődését. A metszéshez pedig bölcsességre van szükség, hogy jól és a megfelelő időben vigyék végbe. A digitális kultúra gazdagon hoz bemetszésre váró gyümölcsöket, és a kereszténynek az a hivatása, hogy közvetítsen a Logosz és a digitális kultúra között.

 A Pécsi Egyházmegye honlap Vadfüge rovatának bannere

„A kép, amely talán a legjobban visszaadja a kereszténység szerepét és igényét a digitális kultúrával szembesülve, nem más, mint a „vadfüge-szurkálóé", amelyet Ámosz próféta örökített meg (7,14), majd Nagy Szent Vazul értelmezett [In Isaiam 9.228]. Az akkor még bíboros Joseph Ratzinger a Parabole mediatiche [Mediatikus példázatok] című konferencián tartott beszédében arra használta fel ezt a szerencsés képet, hogy elmondja: a kereszténység olyan, mint egy bemetszés a fügén. A vadfüge olyan fa, amely sok gyümölcsöt hoz, ám ezek íztelenek maradnak, ha az ember nem metszi be őket, kihajtva így a levüket. A gyümölcsök, a fügék, Nagy Szent Vazul számára korának kultúráját jelentették. A keresztény logosz olyan, mint egy metszés, amely lehetővé teszi a kultúra érlelődését. A metszéshez pedig bölcsességre van szükség, hogy jól és a megfelelő időben vigyék végbe. A digitális kultúra gazdagon hoz bemetszésre váró gyümölcsöket, és a kereszténynek az a hivatása, hogy közvetítsen a Logosz és a digitális kultúra között."

 

Antonio Spadaro SJ

Alonso López de Herrera: The Resurrection of Christ

 

 

 

A rovatban heti rendszerességgel jelennek meg elmélkedések a vasárnapi evangéliumi olvasmányról és a kapcsolódó liturgikus imádságokról. Az elmélkedések segítenek megérteni az egyház liturgikus bölcsességében is kifejeződő üzenetét, a feltámadt Krisztus örömhírét.


 

lectio divina 900px

 

 

XVI. Benedek pápa Verbum Domini (Az Úr szava) kezdetű apostoli buzdításában a Szentírás imádságos olvasására: „lectio divinára" ösztönöz. Ez a Szentírásnak imádságos megközelítési formája, melyet az első századoktól alkalmaz az egyház. (pl Szent Benedek) (Vö.VD 86-87 pontja).

 

A lectio divina főbb állomásai: a szöveg figyelmes olvasása csendben (lectio) – szószerinti üzenetének megértése, elmélkedés (meditatio) – a bibliai szöveg mit mond nekünk, szemlélődés (contemplatio) – a szöveg szemlélése, ünneplése mint Isten ajándéka, imádság (oratio)– imádság amire a szöveg indít, hogy Istent megszólítsam, megosztás (condivisio) – szövegben felfedezet örömhír továbbadása, és végül cselekvés (actio, operatio) – a szó tettekre váltása életünkben, ami megtérésre ösztönöz (Vö. Mt 7,24).

 

Ennek fényében a lectio divina szempontja szerint megszerkesztett segédanyaggal szeretnénk az egyházi évnek megfelelően a vasárnapi evangéliumi szakaszokhoz forrásokat, gondolatokat nyújtani, hogy Isten népe még közelebb kerüljön Isten Igéjéhez, és annak szolgálatában jobban elmélyüljön. Ennek érdekében a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola diákjaiból és tanáraiból egy kis csoport alakult, a II. Vatikáni Zsinat felhívásával összhangban: „A katolikus szentírásmagyarázók pedig, és a hittudomány más művelői buzgó együttműködéssel azon fáradozzanak, hogy a szent Tanítóhivatal felügyelete alatt, megfelelő segédeszközökkel úgy tanulmányozzák és mutassák be a szent iratokat, hogy Isten igéjének minél több szolgája nyújthassa gyümölcsöző módon Isten népének az Írás táplálékát, mely megvilágosítja az elmét, erősíti az akaratot és Isten szeretetére gyullasztja a szíveket." (DV 23.pont) Meggyőződésünk és reményünk, hogy az evangelizáció kibontakozásában ennek fontos szerepe lesz abban, hogy a hirdetett örömhír számunkra is örömhír legyen és azt lelkesen másoknak is tovább tudjuk adni. (Vö. Evangelii Gaudium 11. pont). Öröm megtapasztalni, hogy Isten igéjének szolgálata laikusokat, szerzeteseket, papokat összekapcsol. (Részlet az Előszóból)

 

Észrevételeket szívesen fogadunk a Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! e-mail címen. 

 

Dr. Nyúl Viktor pasztorális helynök

 


 

Bibliotheca Dioecesana Quinque-Ecclesiensis
Diözesanbibliothek Fünfkirchen
Diocesan Library of Pécs

 

Történet

szerzetesrend epuletek collage 400Az 1948-ban államosított pécsi Papnevelő Intézetet (Szeminárium) 1951 augusztusában a Pécsi Egyházmegye kiüríttette. Ekkor annak a duplumokkal együtt közel 33.000 kötetes könyvtári anyagát ideiglenesen a pécsi Székesegyház alagsori raktárhelyiségében, a Kőtárban helyezték el.

A könyvállományból 1968-ra Cserháti József megyéspüspök kezdeményezésére alapult meg a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár. Elhatározása szerint össze kell gyűjteni „az egyházmegye területéről a volt egyházi tulajdonu könyvtárak maradékait, valamint a megszünt plébániákon talált, ill. elhunyt lelkészek hagyatékából származó könyveket.” A hajdani szeminárium tanári és diákkönyvtár állomány ekkor kiegészült a megszűnt plébániák könyvtáraival. A bibliotéka helyszíne a Pécs-Szigeti Külvárosi Plébánia Szent Ferenc templom (Sallai utca (ma Ferencesek utcája) 37.) gyóntatója feletti emeleti könyvtárhelyiség (a hajdani pécsi Ferences Rend könyvtára) lett.

A könyvtárat 1968-tól Fényi Sándor kanonok igazgatása mellett Kersák Pál segédlelkész működtette 2001-ig. 2001. július 1-jén Boda Miklósné dr. Szepes Zsuzsanna kapott könyvtárvezetői kinevezést, és hogy a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárával összehangolva biztosítsa a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár működését is.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár jelenlegi, mintegy 40.000 kötetes állománya a könyvek mellett, periodikákat, breviárium-gyűjteményt, valamint szentképgyűjteményt is magába foglal.

A Pécsi Egyházmegye 2020 tavaszára új helyszínen, a Janus Pannonius 8. alatti hajdani kanonoki házban kívánja meg felállítani, és a kutatók számára megnyitni megújult bibliotékáját, kiegészítve a plébániák régi könyves anyagaival.

 

Munkatársak

Dr. Schmelczer-Pohánka Éva könyvtárvezető
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon: +36-72/513-030

 

Takács-Papp Csilla főkönyvtáros
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tel: +36-72/513-030

 

Stocker Miklós könyvtári munkatárs
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tel: +36-72/513-030

 

Kapcsolat

Pécsi Egyházmegyei Könyvtár
7621 Pécs, Janus Pannonius utca 8.
Levelezési cím: 7601 Pécs, Pf. 113.
Facebook

Nyitva tartás

A könyvtár csak előzetes bejelentkezéssel kutatható és tekinthető meg:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!   |   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

Szakmai szervezeti tagság

 


 

Lectio Divina Eucharistica

 

Ezeken a havi alkalmakon a Lectio Divina módszerével, vagyis a Szentírás imádságos olvasásával, szeretnénk szemlélni az Eucharisztiában valóságosan jelen és köztünk lévő Jézus Krisztus titkát, az egyes ehhez kapcsolódó újszövetségi szakaszokon keresztül. Ezáltal törekszünk jobban elmélyülni s megerősödni az Úr Jézussal való barátságunkban, vagyis keresztény identitásunkban, hogy Jézus Krisztusról egyénileg és közösségileg is minél hitelesebben tudjunk tanúságot tenni embertársaink felé, ahogy a Pécsi Egyházmegye Pasztorális Tervében is megfogalmaztuk. Ez szép lehetőség és hasznos segítség is egyben a 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészüléshez. A felvételek lehetővé teszik, hogy plébániákon, közösségi összejöveteleken is, a helyi adottságoknak megfelelően, alkalmazni tudják a Lectio Divina ezen gondolatait.

 

 A Lectio Divina Eucharistica előadást megelőzően minden résztvevőt szeretettel várunk a Belvárosi templomban (Dzsámi) tartandó 18.00 órai szentmisére is.

TEMATIKA, IDŐPONT, HELYSZÍN

AZ EMMAUSZI TANÍTVÁNYOK: Lk 24,13-35
Időpont: 2020. szeptember 24. 19.00 óra
Helyszín: Dóm Kőtár (Pécs, Káptalan u. 8.)

 

PÉLDABESZÉD AZ UTOLSÓ ÍTÉLETRŐL: Mt 25,31-46
Időpont: 2020. október 15. 19.00 óra
Helyszín: Dóm Kőtár (Pécs, Káptalan u. 8.)

 

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA: Mt 17,1-9; Mk 9,2-10; Lk 9,28-36
Időpont: 2020. november 19. 19.00 óra
Helyszín: Dóm Kőtár (Pécs, Káptalan u. 8.)

 

A FELTÁMADT JÉZUS MEGJELENIK AZ APOSTOLOKNAK: Lk 24,36-49
Időpont: 2020. december 17. 19.00 óra
Helyszín: Dóm Kőtár (Pécs, Káptalan u. 8.)

 

TALÁLKOZÁS A FELTÁMADT JÉZUSSAL TIBÉRIÁS TAVÁNÁL: Jn 21,1-23
Időpont: 2021. január 21. 19.00 óra
Helyszín: Online - Facebook, YouTube 

 

A „KENYÉRTÖRÉS” A JERUZSÁLEMI KERESZTÉNY KÖZÖSSÉGBEN: ApCsel 2,42-47
Időpont: 2021. február 25. 19.00 óra
Helyszín: Online - FacebookYouTube 

 

AZ EUCHARISZTIA AZ ELSŐ KERESZTÉNYEK ÉLETÉBEN 1.: 1Kor 10,14-33
Időpont: 2021. március 18. 19.00 óra
Helyszín: Online - FacebookYouTube 

 

AZ EUCHARISZTIA AZ ELSŐ KERESZTÉNYEK ÉLETÉBEN 2.: 1Kor 11,17-34
Időpont: 2021. április 22. 19.00 óra
Helyszín: Online - FacebookYouTube 

 

AZ EGYHÁZ MINT KRISZTUS TESTE: 1 Kor 12,12-31
Időpont: 2021. május 20. 19.00 óra
Helyszín: Dóm Kőtár (Pécs, Káptalan u. 8.)

 

JÉZUS MINT FŐPAP ÉS ÁLDOZAT: Zsid 9,11-28
Időpont: 2021. június 17. 19.00 óra
Helyszín: Dóm Kőtár (Pécs, Káptalan u. 8.)

 


 

Házasság hete 2021

hh plakát a3 v3 page 0001A Pécsi Egyházmegye programjai 2021-ben 

A hagyományokhoz hűen, de a korábbiaktól eltérő módon idén is megrendezik a Házasság hete eseménysorozatot. A járvány miatt számos online program várja az érdeklődőket, többek között a népszerű Szerelmi kalandtúra is ebben a formában folytatódik.

 

A Pécsi Egyházmegye szervezésében - bár idén a járvány miatt kevesebb programra lehet számítani - több érdekes előadásra hívjuk az érdeklődőket.

 

PROGRAM (letölthető)
HÁZASSÁGI ÁLDÁS (letölthető)

 

SZERELMI KALANDTÚRA

Szánj időt a Párodra! Játssz velünk!

Változás továbbá az eddigiekhez képest, hogy a Szerelmi kalandtórára regisztráló párok nem csupán a tematikus hét alatt számíthatnak közös eseményekre, ugyanis a szervezők ezt követően havonta kínálnak majd számukra különböző programokat.

 

Teljes program:

 

2021. február 6. - Házasság Világnapja

 

13.30 óra: Szentmise a házaspárokért a pécsi Székesegyházban
14.30 óra: Online köszöntők
15.00 óra: „Szeretni melléd szegődtem” Éger Csaba és Pünkösty Marcsi előadása
16.00 óra: „Együtt másokért” díj átadása, a jubiláló házaspárok köszöntése

 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációs link

 

Az élő közvetítés YouTube-on és Facebook-on érhető el.

 

2021. február 7.

 

17.00 óra: Röppentő zenekar és barátai online koncertje Összetartozunk címmel

 

Az élő közvetítés YouTube-on és Facebook-on érhető el.

 

2021. február 7-28.

 

A Házasság hete játéka: Szerelmi Kalandtúra

 

Szánj időt a Párodra! Játsszatok, hogy kapcsolatotok erősödjék és értékes ajándékokkal is gazdagodhattok!

 

További részletek a Facebook-on és a Borostyán Egyesület honlapján.

 

Aki e-mailben regisztrál február 8-15-ig, számára meglepetés ajándékot elpostázzuk!

 

2021. február 9-12.

 

„A keskeny út: a tisztaság” Puskás Antal pálos rendfőnök beszélgetései Nagy Péterrel és Judittal

 

2021. február 9. 19.30 ó. 1. részlet
2021. február 10. 19.30 ó. 2. részlet
2021. február 11. 19.30 ó. 3. részlet
2021. február 12. 19.30 ó. 4. részlet

 

Az élő közvetítés YouTube-on és Facebook-on érhető el.

 

2021. február 14.

 

Házaspárok Útja: Élőben egyénileg látogatható Püspökszentlászlón, illetve virtuális séta keretében elérhető a Borostyán Egyesület honlapján.

 

 

Házaspárok megáldását végző plébániák listája

Pécsi helyszínek

Február 14. 9.00 Ágoston téri templom
Február 14. 9.30 Pius templom
Február 14. 10.00 Ráczvárosi templom
Február 14. 10.00 Gyárvárosi templom
Február 14. 10.00 Görög katolikus templom
Február 14. 11.00 Donátusi templom
Február 14. 11.00 Szent Erzsébet templom
Február 14. 18.00 Székesegyház

Vidéki helyszínek

Február 7. 8:45 jegyesek megáldása Szekszárdon
Február 7. 18:00 Szigetvár, Szent Rókus templom
Február 7. 10.30 jegyesek megáldása Pakson
Február 14. 10.00 Bátaszék
Február 14. 10.00 és 17.00 Mohács, Fogadalmi templom
Február 14. 8.45 és 18.00 Szekszárd
Február 14. 8.30 és 10.30 házaspárok megáldása Pakson a szentmisék keretében

  


 

 

Ebben a sorozatban hetente Egyházmegyénk egy-egy plébániájának területére látogatunk el virtuálisan. Sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia mindennapjaiba, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.  

 

A sorozat célja, hogy bemutassuk Egyházmegyénk közösségi életét, természeti, történeti és építészeti kincseit, arra hívva Kedves Testvéreinket, hogy merjünk kilépni a megszokottból valami új, valami szebb, valami jobb felé és az úton megtapasztaljuk a Jó Isten áradó, végtelen szeretetét, valamint azokat az értékeket, melyekkel megajándékoz bennünket.


 

 

Ebben a kategóriábn az októbrben évente megrendezett Katolikus Kulturális Hetek cikkeit gyűjtjük.

 

A sorozat célja, hogy a katolikus kultúra népszerűsítását, megismertetését célzó programok egy helyen áttekinthetőek legyenek.


 

 

 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a férfitalálkozók 2022 őszétől újabb témák mentén tovább folytatódnak. A második évad új témaköreiben az ember- és istenszeretet, a férfi félelmei és reményei, kudarcai és sikerei, valamint az egyház és a világ viszonyának nagy kérdéseire keresik majd a választ.

 

A Felföldi László pécsi megyéspüspök kezdeményezésére 2021 őszén életre hívott, a férfiakat, édesapákat és nagyapákat megszólító férfitalálkozók koncepciója egy 30 fős, férfiakból álló csoport együtt gondolkodásában forrta ki magát. Akkor kristályosodtak ki a találkozók témái, konkrét kérdései, melyekről az egyházmegye hét településén: Pécsen, Mohácson, Szekszárdon, Pakson, Tamásiban, Dombóváron és Szigetváron négy sorozatban hallhattak előadásokat az érdeklődők. Ez 2021 szeptembere és 2022 májusa között - sorozatonként két pécsi alkalommal számolva - összesen 32 férfitalálkozót jelentett.

 

A találkozókon a férfiakat, a férfiak nagy sorskérdéseit állítják előtérbe. Az első évadban a férfi mivolt, a férfisors, a férfi és a munka, a férfi és a jellem témája volt a tematika vezérfonala. A négy nagy témában érintették a test és lélek, a fiúk nevelése, a családfői szerep, a szenvedély és erő, a magány és barátság, egészség és betegség, valamint a lelkiségi élet kérdéseit.

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, egyben kérjük, hogy vallási beállítottságtól függetlenül hívják meg ismerőseiket, barátaikat, munkatársaikat, szomszédaikat, tehát bárkit, akit érdekelhet a téma.

 

 

A férfitalálkozók 2022/23-as évadának helyszínei és időpontjai

 

1. sorozat: Emberi- és isteni szó  Jelentkezési link

Pécs (szeptember 22-23.)   |   Mohács (szeptember 30.)   |   Szekszárd (október 7.) 

Paks (október 14.)   |   Tamási (október 21.)   |   Dombóvár (október 28.)

Szigetvár (november 4.)

 

2. sorozat: Félelmeink és reményeinkJelentkezési link

Pécs (november 10-11)   |   Mohács (november 18)

Szekszárd (november 25.)   |   Paks (december 2.)   |   Tamási (december 9.)

Dombóvár (december 16.)   |   Szigetvár (január 13.)

 

3. sorozat: Kudarcok és sikerek |  Jelentkezési link

Pécs (február 2-3.)   |   Mohács (február 10.)

Szekszárd (február 17.)   |   Paks (február 24.)   |   Tamási (március 3.)

Dombóvár (március 10.)   |   Szigetvár (március 17.)

 

4. sorozat: Egyház és világ  | Jelentkezési link

Pécs (március 23-24.)   |   Mohács (március 31.)

Szekszárd (április 14.)   |   Paks (április 21.)   |   Tamási (április 28.)

Dombóvár (május 5)   | Szigetvár (május 12.) 

 

 

Beszámolók a találkozók első évadának egyes témáiról

 

A „The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization" elnevezésű projekt tizennégy doktori helyet biztosít fiatal tudósoknak, akik a nyugati kultúrát meghatározó emberkép kialakulásával, változásaival kapcsolatban folytatnak tudományos kutatásokat. A program elsősorban teológiai és filozófiai hagyományok vizsgálatát jelenti, fókuszban a modern nyugati emberképet megalapozó keresztény teológiai antropológiával, amelynek alakulását mélyen befolyásolta két korai teológus, Órigenész és Szent Ágoston illetve az ő recepciójuk. A kutatás az ókeresztény gyökerektől a kortárs teológiai és filozófiai antropológiákig tizennégy nagyobb területet ölel fel, és kifejezett célja, hogy a humántudományok kutatásait a gyakorlat számára tegye elérhetővé és hasznosíthatóvá. A humántudományok művelői (filozófusok, történészek, teológusok) ezért szorosan együttműködnek társadalomkutatókkal, egyházakkal, könyvkiadókkal és non-profit szervezetetekkel.

beiratkozas K

 

koznev gyik kep 01

 

 

 

Tisztázó kérdések, amelyek eloszlatják a katolikus iskolákkal kapcsolatos tévhiteket
és segítenek az iskolaválasztásban.

Szent Vér Báta

pp nek logo wide

pp napi evangeliumok

pp mariagyudi kegyhely

szechenyi