Július 8-án a szombathelyi Sarlós Boldogasszony-székesegyházban beiktatták a Szombathelyi Egyházmegye új főpásztorát, Székely Jánost, korábbi esztergom-budapesti segédpüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottságának elnökét.

A szentmisén koncelebráltak Erdő Péter bíboros, prímás, Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa, Udvardy György pécsi megyéspüspök, az MKPK alelnöke, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Márfi Gyula veszprémi érsek, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Várszegi Asztrik pannonhalmi püspök-főapát, Varga László kaposvári megyéspüspök, Szocska A. Ábel nyíregyházi apostoli adminisztrátor, Pénzes János szabadkai megyéspüspök, Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök, Majnek Antal munkácsi megyéspüspök, Seregély István nyugalmazott egri érsek, Bosák Nándor püspök, Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, Varga Lajos váci segédpüspök, továbbá Vlado Kosic sziszeki megyéspüspök, Peter Stumpf muraszombati megyéspüspök és Jozef Haľko pozsonyi segédpüspök.

szekely janos puspok beiktatasa 02

A szentmisén együtt ünnepelt Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.

A mintegy kétszáz pap koncelebrálásával bemutatott ünnepi szentmise bevonulásakor nagy tapssal üdvözölték a hívek Székely Jánost. A zsúfolásig telt templomban Császár István egyházmegyei kormányzó köszöntötte a 16. szombathelyi püspök beiktatására megjelent egyházi és világi méltóságokat, és köszöntötte az új főpásztort, akinek érkezésére imádságos lelkülettel készültek az elmúlt egy évben, szeretettel várták Szent Márton városába. Brenner Jánost idézte, aki gyermeki, alázatos szívért könyörgött az Úrhoz, akit követ akkor is, ha nehéz az út.

Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa felolvasta Ferenc pápa kinevezési bullájának első részét latinul, majd a teljes szöveg magyarul hangzott el. A pásztorbot ünnepélyes átadását követően az apostoli nuncius kísérte Székely Jánost a püspöki székhez.

szekely janos puspok beiktatasa 03

szekely janos puspok beiktatasa 05

Udvardy György pécsi megyéspüspök, az MKPK alelnöke olvasta fel Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke, a Szombathelyi Egyházmegye korábbi főpásztora köszöntő levelét, amelyben Isten áldását és Szent Márton közbenjárását kérte utóda szolgálatára.

Udvardy György a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében is köszöntötte Székely Jánost, akinek azt kívánta, hogy kivirágoztathassa püspöki szolgálatát és személyes karizmáit.

Az egyházmegye papsága nevében Brenner József nagyprépost nagy örömmel köszöntötte az új főpásztort. Építsd fel a lelkek düledező templomát – mondta neki, amit az Úr kért Assisi Szent Ferenctől. A papi erények közül a prudentia pastoralist kérte számára: szeresse, becsülje a híveket, adjon feleletet a kérdéseikre, bánjon szeretettel az ellenségeskedőkkel is. Biztosította az újonnan beiktatott püspököt, hogy a papok segíteni fogják szolgálatában. Végül megköszönte az egyházmegyei kormányzó, Császár István okos és hűséges szolgálatát, amelyet az elmúlt egy évben végzett.

Ezután a Szombathelyi Egyházmegye papjai kézfogással köszöntötték új főpásztorukat és megújították felé engedelmességi fogadalmukat.

A jelen lévő egyházi és világi méltóságok, a testvérek köszöntését követően homíliája elején Székely János Szent II. János Pál pápát idézte, aki a vértanúk földjének nevezte a Szombathelyi Egyházmegyét. Hálával gondol arra, hogy Ferenc pápa egy olyan egyházmegye szolgálatát bízta rá, ahol jelen van a hit, a múlt értékei, a táj szépsége, a szellemi értékek, ahol jelen vannak az életszentség példái.

szekely janos puspok beiktatasa 07Az Izajás könyvéből elhangzott olvasmányra utalva elmondta: a világ Isten szeretetéből lett teremtve, az apró, porszemnyi ember is Isten dicsősége, ragyogása, akinek az Úr úgy örül, mint vőlegény a menyasszonyának. „Mindenki Őérte él" – ahogyan választott püspöki jelmondata is mondja. Az ember akkor boldog, ha megsejti a világ mögött Isten végtelen jóságát, szeretetét, és engedi, hogy áthassa az életét. Az Egyház küldetése megmutatni ezt a végtelen jóságot. Székely János elmondta, hogy szülei és a Tövis utcai ferences templom által maga is ezt a jóságot tapasztalta meg. Ahogyan Mécs László kifejezte: „Csak annyit tudtam, valaki szeret..., hagytam magam szeretni." Minden élet mögött a szeretet nagy titka áll, a papok, püspökök küldetése, hogy éljék ezt a titkot, és másokat is ide vezessenek. Mózes példáját idézte, aki a Hóreb hegyén, az égő csipkebokorban találkozott az élő Istennel, és attól kezdve az volt a legnagyobb vágya, hogy a népet is elvezesse erre a találkozásra.

A Szombathelyi Egyházmegye új püspöke ezt követően megköszönte paptestvérei hűségét, szolgálatát, hogy igent mondtak Krisztus hívására. XVI. Benedek pápát idézte: „Az Egyház titokzatos termékenysége ezekből az odaadott életekből is fakad". Az egyházmegye kincse minden odaadott élet – tette hozzá és külön köszönetet mondott az idős papoknak. Vianney Szent János gondolatát idézte, aki szerint Isten legnagyobb ajándéka egy plébánia számára egy szíve szerinti pap. Hangsúlyozta, segíteni szeretné a papságot, hogy örömmel, nagylelkűen, élő hittel élje meg hivatását. Szeretne mindenkit meghallgatni, megismerni, és velük együtt elindulni az úton. Isten áldását kérte az egyházmegye minden papjára.

A testvérekhez fordulva Székely János elmondta, segíteni szeretné az egyházmegye lelki megújulását egy olyan korban, amikor Európa, Magyarország is spirituális válságban él. Sokan elszakadtak az élet forrásától, szeretne minél többeket visszavezetni hozzá. A házastársakat segíteni szeretné, hogy szeretetben éljék meg házasságukat, igent mondva a gyermekáldásra; a fiatalokat, hogy felismerjék, életük nagy ajándék; a hitoktatókat, hogy hiteles tanúk legyenek; az időseket, hogy a béke, az imádság, a bölcsesség forrásai legyenek; segíteni szeretné a szenvedőket, szegényeket, kirekesztetteket a püspökök egyik elnevezéséhez híven: pater pauperum, azaz „a szegények atyja"; cigány testvéreit, hogy sok kincsüket Krisztus segítségével ki tudják bontakoztatni.

szekely janos puspok beiktatasa 08Székely János köszöntötte a német, horvát, szlovén ajkú testvéreket, a testvéregyházak képviselőit, akiket biztosított arról, hogy erősíteni szeretné a jó testvéri kapcsolatokat Krisztus szavai szellemében: „Legyenek mindnyájan egyek." Köszöntötte a közélet, a tudomány, a kultúra világának képviselőit, akiktől azt kérte: építsük együtt az Isten álma szerinti világot.

A Zsidókhoz írt levél szerint Jézusnak két neve van ahhoz, hogy főpap legyen: Fiú, aki egy az Atyával, és testvér, aki egy velünk. Minden pap és püspök küldetése, hogy egy legyen az Atyával és testvére legyen mindenkinek, különösen a szegénynek – hangsúlyozta a püspök.

Isten cselekvésének fő szimbóluma a jászol és a kereszt, a jászol alázata, a kereszt önfeláldozása. Szeretné szolgálatát a jászol egyszerűségével és alázatával, a kereszt nagylelkűségével végezni – mondta el a híveknek. Kérte Krisztus kegyelmét, hogy egy lehessen az Atyával és testvére lehessen mindenkinek, Ferenc pápa szava szerinti bárányszagú pásztor lehessen, Isten szeretetének jele mindenki számára.

Székely János végül az egyházmegye szentjei és vértanúi közbenjárását kérte, püspöki szolgálatát a Szűzanya pártfogásába ajánlotta. Magyar hazánknak a hit sziklájához való visszatérésre van szüksége – ezt szeretné szolgálni, hiszen ahogy Izajás mondja: „Ha nem hisztek, nem maradtok meg." Kérte Istent, hogy segíthesse az embereket eljutni Hóreb hegyére, hogy felismerjék: mindenki Őérte él.

A homíliát követően négy nyelven: magyarul, szlovénül, németül és horvátul hangzottak fel a hívek könyörgései. A szentmise záróáldása előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök a Szent Márton-oltárnál imádkozott. Azt kérte Istentől, hogy egész életünk az Ő dicsőítése lehessen, imádkozott az egyházmegyéért, híveiért, a papi és szerzetesi hivatásokért. Ezt követően a hívek a püspök felhívására közösen imádkoztak Brenner János boldoggá avatásáért.

szekely janos puspok beiktatasa 10

A szentmise végén az egyházmegye szerzetesei nevében Farkas Éva domonkos nővér köszöntötte az új főpásztort, az Úr áldását kérte rá, és az életét áldozatul felajánló Sziénai Szent Katalint idézve azt kívánta, az ő buzgóságával vezesse népét az Isten országa felé.

Az egyházmegye hívei, a Mária Rádió, a Cursillo Mozgalom, a Mária Út nevében Soproni Mónika köszöntötte Székely Jánost, biztosította, hogy sok jóra, szépre, nyitott szívekre és segítő kezekre is talál, hiszen tudják: együtt vagyunk az Egyház.

A cigányság nevében Szigeti József vépi vajda cigány nyelven köszöntötte a főpásztort, aki a szentmise során többször szólt a jelen lévő cigány hívekhez lovári nyelven, majd felcsendült a cigány himnusz.

A szentmise végén Székely János megköszönte a sok szeretetet, figyelmet, ami azt bizonyítja, hogy az egyházmegye él, és sok kincse van. Hálát adott, amiért szeptemberben öt fiatal kezdi meg tanulmányait a szemináriumban.

Az új szombathelyi megyéspüspök végül megköszönte Császár István apostoli kormányzónak az elmúlt egy év bölcs, nyugodt szolgálatát, és megerősítette helynöki megbízatásában. Kérte a hívektől, szeretetükkel, imájukkal segítsék munkáját.

Fotó: Merényi Zita

Forrás: Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír


Kapcsolódó hírek:

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 05. 19. - 2024. 05. 19.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség