Szeptember 8-9. között a Dombóvári Esperesi kerület hívei ismerhették meg a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztjét, amely a dombóvári Jézus Szíve-templomban állomásozott.

Szeptember 8-án, vasárnap este ünnepi szentmisét mutatott be a kereszt jelenlétében Csibi Imre kerületi esperes, mágocsi plébános paptestvéreinek koncelebrálásával. 

Homíliájában az ünnepelt jelképek jelentőségéről beszélt az üdvösség és a Krisztussal való egység tükrében. Elmondta, hogy „a kereszt üdvösségünk jele, hitünk megvallásának csodálatos alkalma, lehetősége. Nagypénteken elhangzik hitvallásunk: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus Krisztus keresztje az üdvösség jele, az üdvösség jelvénye számunkra. Amikor fölemeljük a kereszt jelét, ezzel együtt hitet teszünk arról, hogy itt vagyunk, jelen vagyunk, még inkább hogy velünk van Jézus Krisztus, az Ő áldozatában, az Ő szeretetének erejében. A kereszt számunkra nemcsak egy jelkép.”

Dombóváron a NEK kereszt 12 Egyedi

A kereszt annak a jele, hogy Isten szeretett bennünket és szeret bennünket, áldozatot hozott értünk, és továbbra is jelen van, velünk van örökkévaló áldozatában –magyarázta az atya, aki a kereszten található magyar szentjeink és boldogjaink ereklyéinek jelentőségére is kitért. „Ezek a jelek megint csak tanúságtevő jelek és eszközök. Megint csak szimbólumok, amik hitünk megvallásához kapcsolnak. Akkor, amikor ezen szent ereklyékre tekintünk, fölidézzük magunkban ezeknek a szent embereknek az alakjait, akik a maguk életében, a maguk saját személyes hitvallásában, hitük megélésében, az egyházközösségében előttünk járnak jó példával, tanítanak bennünket, bátorítanak minket, utat mutatnak számunkra. Lehetséges Krisztus követése, lehetséges a hitvalló, tanúságtevő élet. Ennek erejét látjuk éppen az ő életükön keresztül, amely képes alakítani, formálni azt a közösséget, amelyben az ő életük megjelent. Ezen szentek és boldogok életük nélkül magyar történelmünk sok-sok vonatkozásban üresnek bizonyulna.”

A leghatalmasabb jel, amely számunkra adatik maga az oltáriszentség. „Ha valóban hitünket akarjuk megvallani, ha valóban annak a lelkét, középpontját keressük, akkor nem tudjuk kikerülni az oltáriszentségbe vetett hitünk megvallását, megünneplését.” –jelentette ki.

A többi szentség az oltáriszentség megünneplésére mutat, a legszentebb jelhez vezet bennünket. „Ahhoz a jelhez, amely egyértelműen, tisztán és világosan hirdeti a maga valóságában, hogy mi az a közösség vagyunk, akik Jézus Krisztus testében és vérében, Jézus Krisztus teste és vére árán, Jézus Krisztus testének és vérének közösségében létezünk, élünk.”

Dombóváron a NEK kereszt 14 Egyedi

Az oltáriszentség megünneplése tesz minket az egyház tagjaivá. „Akiben, és amiben megújul a világ élete, megújul a te életed is, ha elfogadod, ha befogadod. Ha Benne és Általa életre akarsz találni. A kereszt, a szent ereklyék és az oltáriszentség –ez a három jel emlékeztet bennünket, hogy készülünk egy nagy találkozásra, egy nagy ünnepre, ami nem demonstráció, hanem egy tanúságtétel, hogy a kereszt számunkra az üdvösség jele, hogy szentjeink és boldogjaink példaképeink abban, ahogyan a Krisztushoz való tartozásunkat megélhetjük, s amelyre meghívottak vagyunk, hogy megéljük. Az oltáriszentség a legszebb és legcsodálatosabb ajándék arra, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Hogy belőle erőt merítve új életre támadjunk és belőle erőt merítve eljuthassunk a Krisztussal való közösségünk teljességére, a szentáldozásban az Ő szent testének vételére, a szent testének vételében az Ő szent testévé való válásunkhoz, hogy az egyháznak Krisztus titokzatos testének minél inkább tagjai lehessünk, és e közösségen keresztül egyre teljesebbé váljon az a közösség, amelynek eljövetelét reméljük, hirdetjük és valljuk Isten örök országában.” –fejtette ki Csibi atya.

A közösség másnap egész napos szentségimádást tartott a templomban, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus misszió keresztjének jelenlétében.

Fotók: Harasztovics Arnold
További fotók a Facebook oldalon.

Szentmise közvetítések banner v2

 

2020 április
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Közelgő események

ELMARAD - Nagyböjti keresztút és szentmise a Szent Kereszt jelenlétében:
Máriagyűd
2020. 04. 03. - 2020. 04. 03.
ELMARAD - Bérmálkozók Lelki Napja:
Pécs
2020. 04. 04. - 2020. 04. 04.
ELMARAD - Virágvasárnap – Máriagyűdi Élő Passió:
Máriagyűd
2020. 04. 05. - 2020. 04. 05.
ELMARAD - Virágvasárnap-ünnepi szentmise:
Pécsi Székesegyház
2020. 04. 05. - 2020. 04. 05.
ELMARAD - Virágvasárnapi Ifjúsági Passió:
Pécs, Tettye
2020. 04. 05. -

Szent Vér Báta

pem nek logo wide

pe napi evangeliumok

pe mariagyudi kegyhely

pe szechenyi