Krisztus születésének ünnepén Lápossy Péter iskolalelkész, a Székesegyház kisegítő lelkésze mutatott be ünnepi szentmisét a Pécsi Bazilikában.

„Mennyből az angyal lejött hozzátok,/ pásztorok, pásztorok,/ hogy Betlehembe sietve menvén/ lássátok, lássátok” - énekelte a kórus az egyik legrégebbi magyar karácsonyi dalt a Pécsi Székesegyházban, december 25-én, Jézus születésének ünnepén. A szertartás kezdetekor az iskolalelkész arról elmélkedett, hogy Jézus miként újít meg minket. „Most karácsonyt ünnepeljük, Krisztus születését, azt, hogy Isten emberré lesz értünk. A számunkra felfoghatatlan Isten egészen kicsivé teszi magát értünk, hogy felfoghassuk az Ő szeretetét, hogy közelről váltson meg minket. Ő vállalja az emberi élet minden küzdelmét, fájdalmát, ezáltal újít meg miket.” Ezt követően az atya, János evangéliumának magyarázata során számos módon megerősítette a híveket abban, hogy Isten minden nehézség mellett és ellenére velünk van.

1Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, 2ő volt kezdetben Istennél. 3Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. 4Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. 5A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. 6Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. 7Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. 8Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. 9(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. 10A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. 11A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. 12Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, 13akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 14S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. 15János tanúbizonyságot tett róla, amikor azt mondta: „Ez az, akiről hirdettem: Aki nyomomba lép, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.” 16Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. 17Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. 18Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van. (Jn 1,1-18)

 „Az ige, vagyis Isten testté lett és közöttünk lakott” – kezdte prédikációját Péter atya a szentírási részlethez kapcsolódóan. „Isten egészen közel jött hozzánk, hogy megértsük ki Ő valójában. Leült mellénk, felvette az emberi természetet, hogy megmutassa, mennyire szeret minket. Ez egy biztató örömhír, mégis előfordulhat, hogy ezt kényelmetlen helyzetnek érezzük. Olykor talán az is megfogalmazódik bennünk, hogy jó lenne, ha egy-egy cselekedetünknél nem lenne ott Isten, mert nem szeretnénk, ha észrevenné, amikor hibázunk. De Ő mindig közel van, hogy formáljon. Így amikor az előbbi kényelmetlen érzés fogalmazódik meg bennünk, az azt jelenti, hogy Isten a nehéz helyzetben is utat mutat, segít rátalálni a jó ösvényre, és azt sugallja, hogy soha nem hagy egyedül, mert tudja, hogy valójában mi tesz boldoggá minket.”

 PEM1978 Közepes

Lápossy Péter atya homíliájában Isten közelsége mellett arról a világosságról elmélkedett, amely Jézus megszületésével támad a szívünkben. „Amikor Krisztus megérkezik közénk, akkor világosság jön a világba. De a világ sokszor nem fogadja be ezt, mert sötétség van bennünk, emberekben, ami abból fakad, amit tapasztalunk, a csalódottságból, nehéz helyzetekből, kudarcokból, tragédiákból” – mondta Péter atya, majd hozzátette, van, hogy azt érezzük, már nem tudunk változtatni a helytelen dolgokon, amiket teszünk. Ezt követően emlékeztetett arra is, hogy Jézus abba a világba született bele, ahol ezek az érzések megfogannak az emberekben. „Jézus nem akkor érkezik el hozzánk, amikor rendben tettük a világot, önmagunkat, hanem abba a helyzetbe jön közel, amiben éppen vagyunk, mert Ő úgy szeret, úgy fogad el bennünket, ahogy vagyunk. Krisztus sötétbe jön az Ő világosságával. De ahhoz, hogy ezt engedjük, szembe kell nézünk a sötétséggel, mindazzal, ami bennünk van: kik vagyunk, milyen sebeket hordozunk? Ma azt a titkot szemléljük, hogy milyen csodálatos Isten szeretete, aki valóban itt van, aki ebbe a világba született.”

A prédikáció során Péter atya felidézte azt is, hogy bár egy gyönyörű történésként emlékszünk meg Krisztus születéséről, valójában nehéz körülmények között jött el hozzánk. Szűz Mária és az Ő jegyese, Szent József egy hosszú és terhektől nem mentes utat tett meg, sok szenvedés után Máriának egy istállóban kellett megszülnie Fiát. De mégsem tévedünk, amikor ezt nem a borzalommal, hanem az örömmel azonosítjuk. „A karácsony fontos üzenete, hogy bármi vesz minket körül, Jézus örömet hoz a szívünkbe, belülről formál minket a szeretetével. Isten ereje ebben mutatkozik meg, egy gyermekben, aki a szeretetre tanít minket” – mondta az atya, végül hozzátette – „bármennyi nehézség vesz körbe, az Isten velünk van, közel van hozzánk.”

Az ünnepi időszakban a Pécsi Egyházmegye élőben közvetíti a Székesegyházban tartandó szentmiséket. Az aktuális adásokat Facebook oldalunkon és weboldalunkon (ezen az oldalon) keresztül lehet élőben követni vagy visszanézni.

Fotó: Harasztovics Arnold
További fotók Facebookon.

 

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 június
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség