A polgári év első napján, Szűz Mária, Isten anyjának ünnepén Lápossy Péter iskolalelkész, kisegítő lelkész celebrált szentmisét a Pécsi Székesegyházban. Homíliájában a keresztény embert érintő kérdésekről elmélkedett.

„A karácsony történetében egy csodának vagyunk a tanúi. Csodálhatjuk a titkot, miszerint Isten valóban közénk jött. Amikor Jézus korában elképzelték az emberek, milyen lesz, amikor eljön a messiás, nem sejtették, hogy valóban maga Isten érkezik el, ezért csodálkoztak a pásztorok elbeszélésén” – kezdte prédikációját Lápossy Péter atya, majd hangsúlyozta, hogy az Úr mindig egészen egyszerű módon, a hétköznapi, váratlan helyzetekben jön el. Mert Isten ott akar lenni minden helyzetben, és nem csak akkor, amikor rendet tettünk a szívünkben. „A pásztorok felismerték, hogy megérkezett a megváltó és örömmel mondták el. […] Máriáról azt írják, hogy >>boldog<<, mert amit megígért neki az angyal, az beteljesedett. Isten belépett az életébe, követte minden nehézségét, küzdelmét és fájdalmát. Máriának küzdeni kellett, de boldog volt, mert tudta, hogy Isten vele van, hitte, hogy beteljesedik, amit az Úr mondott neki.”

16Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. 17Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. 18Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. 19Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. 20A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik. 21Amikor eltelt a nyolc nap és körülmetélték, a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még a méhben megfogamzott volna. (Lk 2,16-21)

Az evangéliumi (Lk 2,16-21) részlethez kapcsolódóan Péter atya néhány igen elgondolkodtató kérdéssel folytatta homíliáját. „Hogyan tudunk bízni Isten akaratában? Hogyan tudjuk rábízni magunkat konkrétan az Ő szavára? Kinyitjuk a Szentírást, meghallgatjuk az Ő szavát, ahogy Mária tette? Isten sokszor más embereken keresztül szól hozzánk. Mária meghallgatta ezeket a szavat, mélyen a szívébe zárta és elgondolkodott rajta. De mi is meghalljuk akár a Szentíráson-, akár másokon keresztül? Bízunk ebbe? Hisszük, hogy jelen akar lenni az életünkben? Mária hitt, így Isten eszközévé vált, aktív szerepet kapott az Úrtól és Ő általa lett emberré az Isten” – mondta a Székesegyház kisegítőlelkésze, majd a prédikáció folytatásaként arra emlékeztette a híveket, hogy Isten hatalmas kincset hagyott ránk. „Isten hatalmat adott nekünk, nem szolgák vagyunk, hanem gyermekek. Ha hiszünk benne, Ő valóban az atyánk lesz és megadja mindazt, amire szükségünk van. Ugyanakkor egy jó szülő nem biztos, hogy mindig azt adja meg a gyermekének, amit ő kér, hanem azt, amire tényleg szüksége van” – hangzott el a szentmisén – „Valóban bízunk Istenben? Szeretnénk, hogy megvalósítsa velünk a tervét? Higgyünk, mert jelen van bennünk, így mások számára magunk is a megtestesülés eszközei lehetünk, ahogy Mária, aki valóban anyja lehetett az Isten Fiának. Szűz Máriától kaptuk a megváltót, általa jött el Jézus, aki megszabadít. Jézus neve azt jelenti: >>Isten megszabadít<<, az Úr, aki közénk jön, akire rábízhatjuk magunkat. Jézus megszabadít félelmeinktől, fásultságunktól, kétségbeesésünktől, bűneinktől, elégedetlenségünktől, hogy merjük rábízni magunkat és örülni az ajándéknak, amit adott.”

Végül az atya az új esztendőhöz kapcsolódóan a polgári év első napján arra kérte a híveket, hogy tekintsenek vissza a múltba. Tehát vegyük sorra az elmúlt évet, és ismerjük fel, hogy mitől szabadított meg Jézus, mit adott számunkra. Ez jó gyakorlat akár a belső növekedésre, akár a hálaadásra, amikor az előttünk álló jövőre gondolunk. „Isten jelen van, nagybetűs életet ad nekünk és ez jó reménnyel tölt el minket, ahogy a Pécsi Egyházmegye új mottója mondja: >>Jó reménységet ajándékozott nekünk az Isten.<< (vö. 2Tessz 2,16). Ezt vigyük magunkkal! Vegyünk példát Máriáról, aki rábízta magát Istenre és Ő jelen volt az életében, befogadta, ezáltal Jézus anyjává vált. Kövessük Őt, hogy Isten közelsége minket is örömmel töltsön el. Tekintsünk hálával a múltra, a jelenre és a jövőre, mindarra, amit Isten ad, és ezzel a jó reménnyel menjünk a jövő felé, így mi is a megtestesülés eszközeivé válhatunk mások számára.

Fotók: Harasztovics Arnold
További fotók Facebookon.

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség