Március 5-én Szigetváron tartották a Pécsi Egyházmegyében élő katolikus hívek közösségét megszólító lelkigyakorlat negyedik állomását. A 11 település 13 helyszínén február 25. és április 5. között megrendezésre kerülő, közös imádságra épülő lelkigyakorlat elmélkedéseit Szigetváron Csúzdi Illés felsőszentmártoni, Dohány Zoltán bicsérdi és Rosner Zsolt szigetvári plébánosok vezették. A lelkigyakorlatot főpásztori szentmise zárta. A szigetvári plébánia beszámolóját adjuk közre.

Regionális lelki napot tartottak 2023. március 5-én, nagyböjt II. vasárnapján Szigetváron, a Szent Rókus-templomban Felföldi László megyéspüspök és a környék plébánosai. A programban elmélkedések, rózsafüzér és keresztúti imádságok váltakoztak énekekkel. A lelkigyakorlat Jézus hegyi beszédéhez kötődött. A négy órás program mottója „Az apostolok érezték, hogy jó nekik itt lenni!”

558 Szigetvar 02

Az elmélkedéseket Csúzdi Illés felsőszentmártoni plébános kezdte. A beszéd és a csendesség, higgadtság és hallgatni tudás kapcsolatáról, valamint a segítségnyújtás mibenlétéről tanított. Kiemelte, hogy a másikra való odafigyelés, meghallgatás sokszor fontosabb és értékesebb segítségnyújtás, mint a beszéd, a tanácsadás.

558 Szigetvar 03

Rosner Zsolt szigetvári plébános elmélkedése a hegyi beszéd második szakaszához kötődött, amely Máté evangéliumának 6. fejezetében található. Először az alamizsna, az imádság és a böjt helyes gyakorlatára világított rá. Az alamizsnát ma értelmezhetjük önkéntességként, jótékonykodásként és adakozásként, melyeket ma is fontos megtennünk. Az imádság egyéni és közösségi szinten is megvalósulhat, fontos azonban, hogy ne függjünk mások véleményétől. A böjt a szív szélesre tárásában segít. Az evangéliumi fejezet második része az anyagi javakhoz való helyes viszonyulásról, az aggódás félretételéről és az Istenbe vetett bizalom erősítéséről szól. Mindenféle szorongással szemben szabadságot adhat az Istenbe vetett bizalom.

558 Szigetvar 04

A harmadik elmélkedés Dohány Zoltán bicsérdi plébánostól hangzott el. Témája Máté evangéliumának 7. fejezetéből a hegyi beszéd harmadik szakasza volt. Négy fontos tanításra épült. A „Ne ítélkezzetek!” rész arra hívja fel a figyelmet, hogy ha a pozitív ítélet kimondásával az irgalmasság szemüvegén át ítélünk másokat, az Isten is így ítél majd meg minket. Ezzel másoknak is jót teszünk, csökken az emberek közötti keserűség és megtapasztaljuk a gondviselés ajándékait. A kitartó imádsággal kapcsolatban a „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” (Mt 7,7) jézusi felszólítást a középpontba állítva a plébános úgy fogalmazott, hogy a kérő ima nem azt jelenti, hogy minden azonnal és pontosan úgy teljesül majd, ahogyan és amikor kérjük, de mindenképpen teljesülni fog úgy, ahogyan az nekünk hasznunkra válik. A plébános Szent Mónika és fia, Szent Ágoston történetével támasztotta ezt alá. Kiemelte, hogy sokszor a Jóisten nem-je a szeretet igen-je, és nincs meghallgatatlan imádság. Aranyszabályként kiemelte „Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény és a próféták.” (Mt 7,12). Végül a sziklára épített ház példázata nyomán kiemelte, hogy merjünk bátran Urunkra alapozni, akkor minden viszontagság és körülmény között lelkünk fenn fog maradni. Ha komolyan vesszük az imádságot és a szentgyónást, sziklára építjük a házunkat. Legyen fix pont az életünkben Jézus Krisztus, aki „ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké.” (Zsid 13,8)

558 Szigetvar 14

A lelkigyakorlat ünnepi szentmisével zárult, melynek főcelebránsa Felföldi László megyéspüspök volt. Prédikációjában püspök atya hangsúlyozta, Jézus kiválaszt, meghív bennünket, hogy különleges legyen az életünk. Ezzel a lelki nappal meghívott minket, hogy találkozzunk vele, miként a színeváltozás hegyére meghívott apostolok vagy az emmauszi tanítványok (Lk 24,13) is találkoztak vele. Jézus ad valamit, amit csak ő tud adni? az együttlét örömét, Isten életének bensőséges megtapasztalását.

558 Szigetvar 05

A lelkigyakorlat ideje alatt Felföldi László püspök, Egri József, Csúzdi Illés, Dohány Zoltán és Rosner Zsolt plébánosok, valamint Kovács József püspöki titkár gyóntattak. A plébánián a melegedni vágyókat a szigetvári karitász csoport és a helyi rózsafüzér társulat tagjai látták vendégül.

Lélekemelő, léleképítő nagyböjti lelkigyakorlaton vehettek részt a hívek. A bicsérdi, felsőszentmártoni, sellyei, somogyhárságyi és a szigetvári plébánia fiatalabb és idősebb tagjai a püspöki szentmisén teljesen megtöltötték a Szent Rókus-templomot.

558 Szigetvar 07

Köszönet a szervezésért, a szolgálattevők áldozatos munkájáért az oltár körül és a háttérben, valamint az atyák szolgálatáért, hogy Szigetváron ilyen szép lehetőség nyílt a lelki töltekezésre az idei nagyböjtben.

Szöveg és fotó: Szigetvári plébánia / Sudár Viktória, Pandur Gábor

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 július
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nagyboldogasszony főünnepe:
-
2024. 08. 15. - 2024. 08. 15.
A Pécsi Egyházmegye főbúcsúja - Szentmise Máriagyűdön:
-
2024. 08. 17. - 2024. 08. 17.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség