Dohány Zoltán plébános, a Betegek Gyógyítja Kórházlelkészség kórházlelkészének gondolatai Szent Lukács ünnepéhez közeledve.

Szent Lukácstól két terjedelmes szentírási könyv maradt hátra, a róla nevezett Evangélium és az újszövetségi szentírás ötödik könyve az Apostolok Cselekedetei.

Ennek ellenére jóformán semmit nem tudunk meg közvetlenül az íróról. Igazi evangélista, aki nem önmagáról, hanem a világ Üdvözítőjéről akar beszélni, hogy minden istenszerető lélek megtudhassa, mennyire igaz mindaz, amire az Egyház tanította.

A kolosszeieknek írt levél záradékából tudjuk Lukács eredeti foglalkozását, mert Szent Pál ezt írja:,,Köszönt benneteket Lukács, a kedves orvos'' (Kol 5,15).

Orvosként minden bizonnyal Antiochiában működött, de orvosi tevékenységéről nem sokat tudunk.

Minden jel arra mutat, hogy a pogány ifjú Lukács, Barnabás és Pál tanítványaként ismerkedett meg az evangéliummal, majd a foglalkozásából, orvos mivoltából adódó pontosság- és hitelesség- igénytől hajtva, a Szentlélektől vezérelve útra kelt, hogy utánajárjon mindannak, amit Krisztusról hallott. Meg is tette. Nem tudjuk pontosan miként történt a Jézus Krisztussal való találkozás, de gyökeresen „felforgatta”, megváltoztatta az ifjú orvos életét.

Szent Lukács, aki mint orvos, mint gyógyító, különös részvéttel nézte a beteg embert, mint evangélista észrevette, hogy a Megváltó maga is orvos, sőt, Ő ,,az Orvos'', „ a Gyógyító”, aki a beteg emberiségnek meghozta a gyógyulást a megváltás művének végrehajtásával. Úgy mutatja be evangéliumában az Emberfiát, mint a betegek gyógyítóját, a bűnöket megbocsátó Irgalmat, aki árasztja az emberek között Isten jótéteményeit és hirdeti az irgalmasság evangéliumát.

A Legenda Aurea szerint maga a Lukács-evangélium is gyógyít, mégpedig háromféleképpen:

sebeket gyógyít azáltal,

(1.) hogy a megtört szívűeknek hirdeti a megváltást;

(2.) erősít azáltal, hogy elmondja az örömhírt;

(3.) végül megőriz az újabb romlástól azáltal, hogy közli az isteni törvényeket és evangéliumi tanácsokat.

Az evangélista találkozhatott még a Szűzanyával. A hagyomány szerint a Szűzanya sok dolgot megőrzött a szívében és emlékezetében éppen azért, hogy később a szent evangélistáknak elmondhassa. Lukács pedig felkereste őt, és mint az Újszövetség frigyszekrényének sok kérdést tett fel az Üdvözítőről, s kérdéseire sorban választ kapott. Így írhatta meg az evangélium elején olyan részletesen Jézus gyermekségtörténetét, benne Mária imádságával, a Magnificattal és Zakariás himnuszával, a Benedictusszal.

Talán a XXI. században értékelhetjük úgy az eseményeket, tényeket, hogy az orvos-evangélista élete akkor lett igazán „EGÉSZ-séges”, amikor megismerte Krisztust, amikor engedte, hogy a Mester betöltse, megváltoztassa az életét teljesen.

Négy esztendővel ezelőtt alapította Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök a Betegek Gyógyítója Kórházlelkészséget a Pécsi Egyházmegyében. Abban az esztendőben (2016) Szent Lukács evangélista ünnepéhez kapcsolódóan(október 18)történt meg Pécsett a Janus Pannonius Klinikai Tömbben a kápolna felszentelése. A felszentelési szertartáson Dr. Kvanduk Frigyes- a Betegek Gyógyítója kórházlelkészség első kórházlelkésze- a lelkészségi szolgálatról a következőket mondta:

„a betegségben rájövünk arra, hogy sem a magunk ügyessége, sem mások támogatása, nem elegendő az életünk kerekké tételére, hanem az az abszolút jövőt, amit a Jóisten jelent ezt engedjük az életünkbe. A kórházlelkészségnek az a célja, hogy aki ezt kéri, aki ezt az utat akarja járni, abba mi segítsük, akár beszélgetésben, akár imádságban, vagy a szentségi Jézusnak a közvetítésében.”

Szent Lukács közbenjárást is kérjük, hogy a fent megfogalmazott célt - a jelenben és a jövőben is - sikerüljön megvalósítanunk.

Dohány Zoltán kórházlelkész

Fotó: romkat

Szentmise közvetítések banner v2

 

2020 október
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Közelgő események

Magyar Katolikus Kulturális Hetek:

2020. 10. 21. - 2020. 10. 31.
Földünkért Világnap (Caring for the Earth):

2020. 10. 21. - 2020. 10. 21.
Igazgatói továbbképzés-közoktatás:
Mohács
2020. 10. 21. - 2020. 10. 21.
Kiállítás megnyitó – Pálosan szép az élet - Pálos rendtörténeti kiállítás:
Dóm tér
2020. 10. 21. - 2020. 10. 21.
Liturgikus vezetés - Katolikus Kulturális Hetek:
Székesegyház
2020. 10. 23. -

Szent Vér Báta

pem nek logo wide

pe napi evangeliumok

pe mariagyudi kegyhely

pe szechenyi